РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТТ Плюс , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТТ ПлюсОЦВЕТИТЕЛИ И АДИТИВИ ЗА ПЛАСТМАСА – МАСТЕРБАЧИ, АНТИСТАТИЦИ, UV-СТАБИЛИЗАТОРИ, ОГНЕЗАБАВИТЕЛИ, ПОЧИСТВАЩИ АГЕНТИ, БИОДЕГРАДИРАЩ КОМПАУНД WWW.FRILVAM.COM ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ: •НОРМАЛНИ •МАСЛОУСТОЙЧИВИ •ТЕМЕПЕРАТУРОУСТОЙЧИВИ •ШЕВРОННИ •ЕЛЕВАТОРНИ УСИЛЕНИ ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ WWW.GUMMILABOR.IT СПОМАГАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ •Подкачващи • Дозиращи • Охладителни •Терморегулиращи • Почистващи •Гранулатори • Мелници • Силози •Роботи, транспортни ленти и сървъри •Пневматичен транспорт WWW.DEGA-PLASTICS.COM ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: ТТ ПЛЮС ООД София 1700, бул. “Симеоновско шосе” №106 тел.: 02/ 860 11 32, 860 12 41/51 факс: 02/ 860 12 70; GSM: 0888 50 43 55 e-mail: tt@tt-bg.com www.tt-bg.com

Top