Рекламни публикации на Унистър

Начало > Рекламни публикации на УнистърУнистър

ПРЕЦИЗНОСТТА НЕ Е СЛУЧАЙНА!

GreCon MOISTURECONTROLБезконтактно измерване на влажносттана линия с инфрачервена технология

GreCon MM 6000Проникващо вградено измерванена влага с микровълнова технология

София 1421, ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 39 13факс: 02/963 42 71e-mail: office@unister.bgwww.unister.bg

... още
Унистър

Пелетизатор и екструдер от COPERION

Типични области на приложение:> Храна и лакомства за домашни любимци, храна за рибки> Брашна и нишестета> Зърнени закуски и снаксове> Процеси на капсулиране> Сладкарски и захарни изделия> Заместители на месо, текстуриран протеин> Биоразградими продукти

УНИСТЪР ООДСофия 1421ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 ... още

Унистър

Пелетизатор и екструдер от COPERION

Типични области на приложение:> Храна и лакомства за домашни любимци, храна за рибки> Брашна и нишестета> Зърнени закуски и снаксове> Процеси на капсулиране> Сладкарски и захарни изделия> Заместители на месо, текстуриран протеин> Биоразградими продукти

УНИСТЪР ООДСофия 1421ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 ... още

Унистър

Пелетизатор и екструдер от COPERION

Типични области на приложение:> Храна и лакомства за домашни любимци, храна за рибки> Брашна и нишестета> Зърнени закуски и снаксове> Процеси на капсулиране> Сладкарски и захарни изделия> Заместители на месо, текстуриран протеин> Биоразградими продукти

УНИСТЪР ООДСофия 1421ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 ... още

Унистър

Пелетизатор и екструдер от COPERION

Типични области на приложение:> Храна и лакомства за домашни любимци, храна за рибки> Брашна и нишестета> Зърнени закуски и снаксове> Процеси на капсулиране> Сладкарски и захарни изделия> Заместители на месо, текстуриран протеин> Биоразградими продукти

УНИСТЪР ООДСофия 1421ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 ... още

Унистър

ПРЕЦИЗНОСТТА НЕ Е СЛУЧАЙНА!

GreCon MOISTURECONTROLБезконтактно измерване на влажносттана линия с инфрачервена технология

GreCon MM 6000Проникващо вградено измерванена влага с микровълнова технология

София 1421, ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 39 13факс: 02/963 42 71e-mail: office@unister.bgwww.unister.bg

... още
Унистър

ПРЕЦИЗНОСТТА НЕ Е СЛУЧАЙНА!

GreCon MOISTURECONTROLБезконтактно измерване на влажността на линия с инфрачервена технология

GreCon MM 6000Проникващо вградено измерване на влага с микровълнова технология

София 1421 ул. Крум Попов 75, ет. 3 тел.: 02/963 27 99, 963 39 13 факс: 02/963 42 71 e-mail: office@unister.bg www.unister.bg

... още
Унистър

ПРЕЦИЗНОСТТА НЕ Е СЛУЧАЙНА!

GreCon MOISTURECONTROLБезконтактно измерване на влажносттана линия с инфрачервена технология

GreCon MM 6000Проникващо вградено измерванена влага с микровълнова технология

София 1421ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 39 13факс: 02/963 42 71e-mail: office@unister.bgwww.unister.bg

... още
Унистър

ПРЕЦИЗНОСТТА НЕ Е СЛУЧАЙНА!

GreCon MOISTURECONTROLБезконтактно измерване на влажността на линия с инфрачервена технология

GreCon MM 6000Проникващо вградено измерване на влага с микровълнова технология

София 1421ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 39 13 факс: 02/963 42 71 e-mail: office@unister.bg www.unister.bg

... още
Унистър

ЕКСТРУДЕР С ПЕЛЕТИЗАТОР ОТ COPERION

ТИПИЧНИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:> Храна и лакомства за домашни любимци, храна за рибки> Брашна и нишестета> Зърнени закуски и снаксове> Процеси на капсулиране> Сладкарски и захарни изделия> Заместители на месо, текстуриран протеин> Биоразградими продукти

УНИСТЪР ООДСофия 1421ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 ... още

Унистър

ЕКСТРУДЕР С ПЕЛЕТИЗАТОР ОТ COPERION

ТИПИЧНИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:> Храна и лакомства за домашни любимци, храна за рибки> Брашна и нишестета> Зърнени закуски и снаксове> Процеси на капсулиране> Сладкарски и захарни изделия> Заместители на месо, текстуриран протеин> Биоразградими продукти

УНИСТЪР ООДСофия 1421 ул. Крум Попов 75, ет. 3 тел.: 02/963 27 ... още

Унистър

ТЕКСТУРИРАНИ ПРОТЕИНИИ МЕСНИ АНАЛОЗИ

Двушнековите екструдериZSK Mv PLUS на Coperionотговарят на най-високитеизисквания за хигиенаи безопасност

УНИСТЪР оодСофия 1421 ул. Крум Попов 75, ет. 3 тел.: 02/963 27 99, 963 39 13,факс: 02/963 42 71e-mail: office@unister.bg

www.unister.bg

... още
Унистър

УНИСТЪРДОЗАТОРИ И СИСТЕМИ ЗА ПНЕВМОТРАНСПОРТ

Coperion K-Tron предлага точните решения за работа с широка гама от съставки – от шоколадови бисквити до фибростъкло, от прахове до течности – при нас ще намерите правилните дозатори за всеки материал.

ПРОДУКТОВАТА ЛИНИЯ ВКЛЮЧВА:Обемни дозатори, дозатори със загуба на тегло, лентови дозатори, измерватели за масови потоци, ... още

Унистър

Пелетизатор и екструдер от COPERION

Типични области на приложение:> Храна и лакомства за домашни любимци, храна за рибки> Брашна и нишестета> Зърнени закуски и снаксове> Процеси на капсулиране> Сладкарски и захарни изделия> Заместители на месо, текстуриран протеин> Биоразградими продукти

УНИСТЪР ООДСофия 1421ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 ... още

Унистър

Пелетизатор и екструдер от COPERION

Типични области на приложение:> Храна и лакомства за домашни любимци, храна за рибки> Брашна и нишестета> Зърнени закуски и снаксове> Процеси на капсулиране> Сладкарски и захарни изделия> Заместители на месо, текстуриран протеин> Биоразградими продукти

УНИСТЪР ООДСофия 1421ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 39 ... още

Унистър

УНИСТЪР ООДСЕРТИФИЦИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

> Екструдери, пелетизатори и спомагателно оборудване

> Системи за обемно и гравиметрично дозиране

> Пневмотранспорт

> Манипулиране на материали

УНИСТЪР оодСофия 1421ул. Крум Попов 75, ет. 3тел.: 02/963 27 99, 963 39 13,факс: 02/963 42 71e-mail: office@unister.bg

www.unister.bg

... още
Унистър

ДОЗАТОРИ И СИСТЕМИ ЗА ПНЕВМОТРАНСПОРТ

• Точните решения за работа с широка гама от съставки. От шоколадови бисквити до фибростъкло, от прахове до течности, Coperion K-Tron предлага правилните дозатори за всеки материал. Продуктовата линия включва: обемни дозатори, дозатори със загуба на тегло, лентови дозатори, измерватели за масови потоци, както и всички ... още

Унистър

Дозатори и системи за пневмотранспорт• Точните решения за работа с широка гама от съставки. От шоколадови бисквити до фибростъкло, от прахове до течности, Coperion K-Tron предлага правилните дозатори за всеки материал. Продуктовата линия включва: обемни дозатори, дозатори със загуба на тегло, лентови дозатори, измерватели за масови потоци, както и всички ... още

Унистър

УНИСТЪР ООДТекстилни въздуховодиКомплектна система въздуховоди QF* от поцинкована листова стоманаСофия 1421, ул. Крум Попов 75, ет. 3, тел.: 02/963 27 99, 963 39 13,факс: 02/963 42 71, e-mail: office@unister.bg, web: www.unister.bg

... още
Унистър

Системи за откриване и гасене на искриДатчик за непрекъснато и надеждноизмерване на влажност на продуктНавременно регистриране на събития сточност до милисекунда• Ефективно управление на риска за производствените процеси• Отдалечен контрол и мониторинг, информационна система за безопастност• Елиминиране източниците на възпламеняване• Ефикасна превенция на пожари ... още

Унистър

Дозатори и системи за пневмотранспорт• Точните решения за работа с широка гама от съставки. От шоколадови бисквити до фибростъкло, от прахове до течности, Coperion K-Tron предлага правилните дозатори за всеки материал. Продуктовата линия включва: обемни дозатори, дозатори със загуба на тегло, лентови ... още

Унистър

Филтър-преси за всички промишлени сектори:• Минна промишленост и Металургия• Нефт и газ• Химия и Фармацевтика• Кариери и Фракции• Отводняване и Утайки• Енергетика

София 1421, ул. Крум Попов 75, ет. 3, тел.: 02/963 27 99, 963 39 13,факс: 02/963 42 71, e-mail: office@unister.bg, web: www.unister.bg

... още
Унистър

Филтриращи елементиФилтриращи елементи, произведени в България. Производствената гама включва основно ръкавни, джобни и патронни филтри, а също и специални модели по поръчка на клиента , подходящи за всички промишлености с приложение на прахоуловители или филтри за отделяне на твърда от течна фаза. Филтриращите материи се внасят от най-добрите световни производители, ... още

Унистър ООД
ИНОВАТИВНО НОУ-ХАУ В ДОЗАТОРИТЕ, ПНЕВМОТРАНСПОРTНИТЕ КОМПОНЕНТИ И ЦЯЛОСТНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ. Непрекъсната система за смесване K4G за множество сухи насипни материали, когато точността в теглото е от решаващо значение. Дозатори със загуба на тегло за сухи насипни материали и течности, когато точността в теглото е от решаващо значение. Санитарни приемници P-Series Филтрирани вакуумни приемници P-Series са специално проектирани да бъдат ... още
Унистър
Откриване и гасене на искри Защита на оборудване Измерване на дебелина Измерване на влага Измерване тегло на единица площ Измерване на плътност на профил Унистър ООД София 1421, ул. "Крум Попов" 75, ет.3, тел.: 02/ 963 27 99, 963 39 13; факс: 02/ 963 42 71 e-mail: office@unister.bg www.unister.bg ... още
Унистър
• Дозиращи устройства и системи за пневмотранспорт. • Системи за гравиметрично дозиране. • Обемни и гравиметрични дозиращи помпи за непрекъснато подаване на материали. • Обемни и гравиметрични дозиращи помпи за непрекъснато подаване на материали. Унистър ООД София 1421, ул. Крум Попов 75,ет. 3, тел.: 02/963 ... още
Унистър
• Дозиращи устройства и системи за пневмотранспорт. • Системи за гравиметрично дозиране. • Обемни и гравиметрични дозиращи помпи за непрекъснато подаване на материали. • Обемни и гравиметрични дозиращи помпи за непрекъснато подаване на материали. Унистър ООД София 1421, ул. Крум Попов 75,ет. 3, тел.: 02/963 ... още
Унистър
• Дозиращи устройства и системи за пневмотранспорт. • Обемни и гравиметрични дозиращи помпи за непрекъснато подаване на материали. • Системи за гравиметрично дозиране. • Системи за гравиметрично смесване на сухи насипни материали. Унистър ООД София 1421, ул. Крум Попов 75,ет. 3, тел.: 02/963 27 99, 963 39 13, факс: 02/963 42 71, office@unister.bg, www.unister.bg ... още
Унистър
• Системи за гравиметрично дозиране. • Дозиращи устройства и системи за пневмотранспорт. • Обемни и гравиметрични дозиращи помпи за непрекъснато подаване на материали. • Системи за гравиметрично смесване на сухи насипни материали. Унистър ООД София 1421, бул. Свети Наум 10, бл. Б, тел.: 02/963 27 99, 963 ... още
Унистър
искрогасителни инсталации дозиращи устройства и системи за пневмотранспорт прахоуловители дозиращи устройства и системи за пневмотранспорт Унистър ООД София 1421, бул. Свети Наум 10, бл. Б, тел.: 02/963 27 99, 963 39 13, факс: 02/963 42 71, alexyor@techno-link.com, www.unister.bg ... още
Унистър
„K-Tron” К2-МL-T60 е систе- ма за гравиметрично дозиране, захранваща съставки в непре- къснат смесителен цикъл за производството на тесто, из- ползвана в промишлеността за тестени изделия и печива. K4G система за непрекъснато смесване Системи за гравиметрично смесване на сухи насипни материали, когато точност- та в теглото е от решаващо значение. Изпомпващи подавателни устройства Волуметрични и гравиметрични дозира- щи помпи за непрекъснато ... още
Унистър
Откриване и гасене на искри Защита на оборудване Измерване на дебелина Измерване на влага Измерване тегло на единица площ Измерване на плътност на профил Посетете ни на МТП Пловдив 2012 - 11F6 Унистър ООД София 1421, ул. "Крум Попов" 75, ет.3, тел.: 02/ 963 27 99, 963 39 13; факс: 02/ 963 42 71 e-mail: office@unister.bg www.unister.bg ... още
Унистър
Непрекъснат процес на производство на паста за зъби с дозиращите системи на K-Tron Схема на производството 1. Дозиране на прахообразнен материал 2. Дозиране на течност 3. Секция за смесване 4. Вакуумен обезвъздушител 5. Хомогенизатор Етапи в смесването на прахообразен материал и течност - Пълнене на прахообразнен материал чрез K-Tron дозатори и P-Series транспортьори - Дозиране на течност, използвайки LIW K-Tron дозатори - ... още
Унистър
Унистър ООД гр. София 1421, ул. "Крум Попов" 75, ет.3 тел.: 02/963 27 99; 963 39 13, факс: 02/963 42 71 e-mail: office@unister.bg www.unister.bg филтър преси компоненти и системи за пневмотранспорт дозатори промишлени прахоуловители ... още
Унистър
„K-Tron” К2-МL-T60 е систе- ма за гравиметрично дозиране, захранваща съставки в непре- къснат смесителен цикъл за производството на тесто, из- ползвана в промишлеността за тестени изделия и печива. K4G система за непрекъснато смесване Системи за гравиметрично смесване на сухи насипни материали, когато точност- та в теглото е от решаващо значение. Изпомпващи подавателни устройства Волуметрични и гравиметрични дозира- щи помпи за непрекъснато ... още
Унистър
„K-Tron” К2-МL-T60 е систе- ма за гравиметрично дозиране, захранваща съставки в непре- къснат смесителен цикъл за производството на тесто, из- ползвана в промишлеността за тестени изделия и печива. K4G система за непрекъснато смесване Системи за гравиметрично смесване на сухи насипни материали, когато точност- та в теглото е от решаващо значение. Изпомпващи подавателни устройства Волуметрични и гравиметрични дозира- щи помпи за непрекъснато ... още
Унистър
инсталации за прочистване на почви от тежки метали и въглеводороди УНИСТЪР оод ФИЛТЪР ПРЕСИ София 1421 ул. Крум Попов 75 тел. 02/963 27 99, 963 39 13 факс: 02/963 42 71 alexanderyordanov@unister.bg www.unister.bg ... още
Унистър
инсталации за прочистване на почви от тежки метали и въглеводороди УНИСТЪР оод ФИЛТЪР ПРЕСИ София 1421 ул. Крум Попов 75 тел. 02/963 27 99, 963 39 13 факс: 02/963 42 71 alexanderyordanov@unister.bg www.unister.bg ... още
Унистър
Унистър ООД София 1421, бул. Свети Наум 10, бл. Б тел.: 02/963 27 99, 963 39 13, факс: 02/963 42 71 alexyor@techno-link.com www.unister.bg дозиращи устройства и системи за пневмотранспорт искрогасителни инсталации филтриращи материи и елементи прахоуловители ... още
Унистър
Унистър ООД София 1421 бул. Свети Наум 10, бл. Б тел.: 02/963 27 99, 963 39 13 факс: 02/963 42 71 alexyor@techno-link.com www.unister.bg компоненти и системи за пневмотранспорт искрогасителни инсталации прахоуловители филтриращи материи и елементи ... още
Унистър
филтриращи материи и елементи ПРОМИШЛЕНИ ВАКУУМНИ ИНСТАЛАЦИИ прахоуловители Унистър ООД София 1421 бул. Свети Наум 10, бл. Б тел.: 02/963 27 99, 963 39 13 факс: 02/963 42 71 alexyor@techno-link.com www.unister.bg мобилен почистващ възел вакуумен товарач ... още
Top