РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Унистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Унистър• Системи за гравиметрично дозиране. • Дозиращи устройства и системи за пневмотранспорт. • Обемни и гравиметрични дозиращи помпи за непрекъснато подаване на материали. • Системи за гравиметрично смесване на сухи насипни материали. Унистър ООД София 1421, бул. Свети Наум 10, бл. Б, тел.: 02/963 27 99, 963 39 13, факс: 02/963 42 71, alexyor@techno-link.com, www.unister.bg

Top