РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ваго Контакттехник, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ваго КонтакттехникТермотрансферен smartPRINTER от WAGO

Основни предимства:
• Възможност за маркиране на няколко реда - повече информация - по-малко грешки при окабеляването
• Чист, устойчив на размазване термален печат - не е необходимо време за изсъхване
• Всички маркиращи материали са на ролка - по-бързо маркиране и презареждане (маркира до 9 615 клеми с една ролка)
• 8MB Flash, 16MB SDRAM памет
• Бутон за автоматично калибриране


http://global.wago.com/bg/


Top