РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вило България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вило БългарияWilo - EMUport CORE

Сепариране и транспортиране на твърди частици.
Твърдите частици могат да запушат канализационната система,
особено около сгради и зони с активно строителство.
Трайното решение на Wilo: Система за разделяне на твърди частици
Wilo-EMUport CORE- надеждност при транспортиране без запушване,
благодарение на хигиеничния сух монтаж и лесен достъп отвън.
Цялата система включва помпи устойчиви на корозия, сепарираща
система и табло за управление.

Чисто, безопасно и надеждно.


Top