РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вило България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вило БългарияWilo


Pioneering for You

 

Wilo - EMUport CORE
Сепариране и транспортиране на твърди частици.
Твърдите частици могат да запушат канализационната система, особено около сгради и зони с активно строителство.
Трайното решение на Wilo: Система за разделяне на твърди частици Wilo-EMUport CORE- надеждност при транспортиране без запушване, благодарение на хигиеничния сух монтаж и лесен достъп отвън.
Цялата система включва помпи устойчиви на корозия, сепарираща система и табло за управление.

 

Чисто, безопасно и надеждно.

 

Научете повече: www.wilo.com/watermanagement


Top