Високо ниво на сигурност за операторите на инжекционни преси

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 8/2020 • 20.11.2020

 

Успешен инженерингов проект на Ехнатон в Стандард Профил България ЕАД, гр. Стара Загора

За да подобри производствените си процеси, Стандард Профил България ЕАД желае да повиши производителността и да подобри безопасната експлоатация на съществуващите инжекционни преси. В резултат на успешно реализиран от Ехнатон проект в периода май - септември 2019 г., е изградено цялостно решение за постигане на максимална степен на безопасност при запазване на високи нива на производителност.


Новата система за безопасност значително оптимизира работната среда, като ограничава потенциалните опасности и осигурява високо ниво на сигурност на операторите на машините в завода.

 

Обхват на проекта

Стандард Профил България ЕАД, град Стара Загора е с основна дейност проектиране и производство на компоненти за автомобилната индустрия.


Машината на Стандард Профил България ЕАД е предназначена за производство на формовани детайли от съответните суровини по метода на инжекционното леене. Оригиналната концепция за работа с машината е със станция за управление с две ръце.


С помощта на Ехнатон България са разработени и приложени решения за безопасност, включващи следното:

  • Оценяване на риска;
  • Концепции за безопасност;
  • Проект за безопасност;
  • Внедряване на системата за безопасност;
  • Валидиране на безопасността.

 

Решение и оборудване

За да подобри производствените процеси и да повиши нивото на безопасност, екипът от професионалисти инженери в отдел „“Безопасност на машини“ в Ехнатон в партньорство с един от водещите производители в областта - фирма PILZ, предоставя на компанията цялостно решение за автоматизация и безопасност на машината.

Добавени са механични прегради и нова система за безопасност, която заменя станцията за управление с две ръце със светлинни бариери и единичен старт бутон. Това решение за безопасност ограничава изцяло достъпа до опасните задвижвания на машината с помощта на вертикални и хоризонтални бариери. Пресичането на лъчите на вертикалните бариери води до спиране на всички опасни движения, а хоризонталните бариери служат за следене на присъствие в опасната зона.

Новата система за безопасност значително оптимизира работната среда, премахвайки необходимото натискане и задържане на два бутона до затваряне на инструмента, тъй като логиката на новата системата за безопасност позволява управление само с еднократно натискане на бутон и в същото време дава необходимата безопасност на операторите.

 

Основно оборудване

PNOZ multi 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини, PSEN op светлинни бариери за безопасност, PIT estop бутони за аварийно спиране.


 

 

 


www.akhnaton.biz

 

 

Top