Висококачествени акрилатни бои за пътна маркировка от Оргахим

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Оргахим, гр. Русе е най-големият български производител на боя за хоризонтална пътна маркировка. Хоризонталната пътна маркировка е важен елемент от безопасността, организацията и оптимизацията на движението на транспортните потоци. Ето защо правилният избор на маркировка удължава срока на експлоатация и намалява разходите за нейното полагане. Оргахим произвежда три вида еднокомпонентна акрилатна боя за пътна маркировка:

НОРМАЛ, СИТИ и СИТИ ПЛЮС
Боите са собствена разработка и са съобразени с изискванията към този вид продукти съгласно международните стандарти EN 1871:2004 и EN 1436. Боята НОРМАЛ е предназначена за маркиране на пътищата и магистралите от републиканската пътна мрежа според изискванията на Изпълнителна агенция "Пътна инфраструктура". Боята СИТИ е предназначена за полагане в градски условия с нормално натоварване.

В градски условия дълготрайността на маркировката зависи от броя преминаващи автомобили и от замърсяванията - кал, прах, пясък и др. С оглед повишаване устойчивостта на износване, Оргахим разработи специализиран грунд, който повишава сцеплението на боята с асфалта. Боята СИТИ ПЛЮС е предназначена за маркиране на интензивни участъци от градската мрежа - пешеходни пътеки и стоп линии. Характеризира се с висока устойчивост на износване и много висока белота.

Продуктите на Оргахим
са сертифицирани в престижни лаборатории у нас и в чужбина, включително BAST - Германия и AETЕC - Испания. При техните изпитания на специален симулатор са отчетени над 2 млн. преминавания при запазване на много добра адхезия към основата и много добра видимост на пътната маркировка. Добрите експлоатационни характеристики са свързани и с високото качество на стъклените перли, които се полагат върху още незасъхналата пътна маркировка.

Оргахим препоръчва и предлага като вносител висококачествени перли, произведени от Интерминглас - Полша, част от американския концерн Потърс Балотини. Оргахим разполага с висококвалифицирани технолози, които оказват съдействие за правилното полагане на пътната маркировка и експертна техническа помощ.

Top