Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Механични системиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2019 • 16.09.2019

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда | Инженеринг ревю, снимка 1

 

За индустрията

Благодарение на широкия си обхват от ротационни машини Прайм Инженеринг е ЕДИН ИЗТОЧНИК на ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ за работа с ВЪЗДУХ и индустриални газове.

 • Безмаслени винтови компресори за ниско налягане до 3.5 bar, идеални за спестяване на електроенергия
 • Лобни ротационни въздуходувки за налягане до 1000 mbar и вакуум до 500 mbar, идеални за пневмо-транспорт и аерационни системи
 • Въздуходувки страничен канал, центробежни и мембранни за въздух и индустриални газове.
 • Специална серия ATEX сертифицирани газодувки за биогаз: страничен канал, центробежни, лобни, включително шибърни и течностен пръстен компресори за биогаз
 • Компактни, винтови конфигурации компресори, с фиксирана скорост или инвертор, с пълно електронно управление
 • Пълен набор от оборудване за сгъстен въздух

- Хладилни изсушители или адсорбционен тип
- Филтри за сгъстен въздух и кондензоотделители и въздушни резервоари
- Проектиране и изграждане на зала с компресори и разпределителна система, за сгъстен въздух в съответствие с изискванията на клиента.
- Енергиен одит на консумация на сгъстен въздух

 • Вакуум помпи воден пръстен
 • Конфигурации вакуум помпи воден пръстен със затворена рециркулация на масло или вода
 • Персонализирани едно- и многостъпални системи за сухи помпи - лобни и сухи винтови
 • Ротационни лобни или винтови въздуходувки за вакуум до 90%
 • Шибърни и роторно палцови вакуум помпи и централизирани вакуум системи

 

Нашата продуктова гама за индустриални процеси, включва още:

 • Ексцентрик винтови помпи за вискозни продукти
 • Перисталтични и мембранни дозаторни помпи
 • Центробежни помпи за химическата промишленост ISO2858
 • Центробежни помпи с отворено, затворено или хеликодално работно колело за суспензии и хартиен пулп
 • Филтърни пълнители и филтърни торби за течности
 • Самопочистващи се "cricket" филтри, подходящи за производството на слънчогледово олио
 • UV системи за обеззаразяване на промишлени технологични води

 

За околната среда

С нашето оборудване обхващаме всички видове екологични проекти:

 • Пречиствателни станции за отпадъчни или питейни води - градски, индустриални, към хотели и жилищни комплекси
 • Пречиствателни станции към депа за твърди битови отпадъци
 • Санитарни депа
 • Биогаз инсталации за анаеробно усвояване на енергийни култури и органични остатъци

 

Продуктовата ни гама обхваща:

 • Първично-механично пречистване на отпадъчни води

- Архимедов винт помпи
- Груби и фини решетки
- Комбинирани съоръжения за първично пречистване
- Класификатор за пясък с водна промивка

 • Биологично пречистване

- Въздуходувки
- Аерационни дифузори и готови за монтаж аерационни системи
- Дънни скрепери и ламелни избистрители
- Мембранни системи за ултрафилтрация (MBR)

 •  Третиране на утайки

- Помпи за активни утайки
- Ексцентрик винтови помпи за полимери или за уплътнени утайки
- Анаеробно оползотворяване на утайки и линия за биогаз

 •  Третично пречистване на отпадъчни води

- Барабанни, дискови или пясъчни филтри
- UV системи за обеззаразяване на води

 • Пречистване на питейни води

- Въздуходувки за обратна промивка на филтри
- Дозиране на реагенти, стабилизиране на утайки
- Първично пречистване, следвано от пясъчни филтри
- Системи за UV обеззаразяване

 • Третиране на твърди отпадъци

- Въздушни компресори за оптични сепаратори
- Обработка на биогаз
- Третиране и пречистване на инфилтрат

 • Инсталации за биогаз

- Компоненти за метантанк инсталация
- Газхолдери
- Газодувки (газ-бустери)
- Изсушители и десулфуризатори
- Факли за биогаз

 

Пълно обслужване, покриващо нуждите на всеки клиент

Прайм Инженеринг работи усилено за подобряване на предлаганите услуги, за да поддържа безпроблемно функциониране на оборудването, да намали експлоатационните разходи и да увеличи максимално живота на машините. Ние осигуряваме:

 • Техническа поддръжка по време на въвеждане в експлоатация и обучение на операторите на място
 • Надеждна гаранция и следгаранционно обслужване на място с кратък срок за реакция
 • Оригинални резервни части от оторизирани производители
 • Техници, обучени от производителите
 • Договори за поддръжка и ремонт на място
 • Наличност на основни резервни части на склад

 


 

 

 

www.primeengineering.bg

 

 


Вижте още от Механични системи


Top