Взаимното доверие се постига с коректност и последователност в работата

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2006

инж. Красен Скрински, представител
на Systemair за България

Г-н Скрински, от началото на годината в България функционира представителство на Systemair. Защо шведската компания пристъпи към откриването на собствен офис в страната?

С увеличаването на обема на строителството в България през последните години се разрасна съществено и пазарът на вентилационна и климатична техника. Макар че повечето сериозни световни производители присъстваха на пазара в страната и преди, структурите им претърпяха промени. През последните пет години компанията Systemair бележи сериозно развитие, както на оборота, който достигна 250 млн. евро, така и на портфолиото от предлагани вентилационни продукти. Основание за разширяването на предлагания асортимент от продукти бе разширението на завода в Германия и придобиването на нови заводи в Норвегия, Дания и Словения. Откриването на фирмен офис в България е естествена крачка в експанзията на компанията към европейските, близко- и далекоизточни пазари. След откриването на офиси на компанията в Чехия, Русия и Турция, през последните три години бяха регистрирани и съответни фирми в Полша, Унгария, Словакия и Румъния.

Какви функции са възложени на представителството? Само за българския пазар ли ще отговаря новият офис или и за някои от съседните държави?

Софийският офис на Systemair не е представителен, а търговски. Основната ни задача е да ръководим процеса на продажбите и поддръжката в страната. В съседните на България държави Systemair не разполага с локална фирмена структура и дейността на компанията се извършва от дистрибутори или дилъри.

На каква политика ще заложите с оглед изпълнение на амбициозните ви планове за присъствие на българския пазар?

Политиката ни тук ще бъде "умерено агресивна", поради добрите бизнес условия, които предлага българският пазар. Тъй като все пак продуктите на компанията попадат в малко над средната ценова категория, сме насочили усилията към по-отговорен и взискателен сегмент от клиенти. За мен лично, германското и шведско производство не са в пряка конкуренция с българското и испанското, а просто допълват възможностите за избор на клиента, дори и само поради различните изисквания за качество и надеждност на оборудването. В крайна сметка, всяко потребителско решение е въпрос на разумен баланс между ползата от продукта и средствата за постигане на тази цел.

Чрез дейността си дистрибуторите на Systemair в страната - Ви Ей Си България, Ивалко, Йорк Интернационал и ОМ Инженеринг, допринесоха много за налагане на изделията на компанията на българския пазар. Ще запазят ли тези компании статута си на дистрибутори?

Бих искал да изразя благодарността и задоволството си от извършената работа с колегите. Съвместна ни дейност продължава. Считаме, че всички изброени компании разполагат с необходимата квалификация и опит за успешно приложение на изделията им.

Планирате ли разширяване на дистрибуторската мрежа в България?

Разширяването на клиентската и дистрибуторската ни мрежа се налага от естеството на самите вентилатори, които са елемент от вентилационните и климатични инсталации и не са краен продукт. За ползвателите им е важен микроклиматът в помещенията, осигурен от добре работеща и поддържана инсталация. По тази причина за нас преобладаващата група от клиенти са инженеринговите и изпълнителски фирми, както и доставчиците на климатична техника, но все пак е необходим първоначален период за запознаване и усъвършенстване на работата с техния инженерен състав.

Кои са продуктовите групи от производственото портфолио на Systemair, които определяте като най-приоритетни за българския пазар?

Групата на каналните центробежни вентилатори, в производството на които Systemair е световен лидер, винаги се е определяло като основното ядро, около което се развиват връзките с клиентите ни. В това отношение може да се смята, че усъвършенстването на технологиите се явява двигател на пазара, тъй като каналните центробежни вентилатори се вграждат във въздуховодните мрежи и изместват стандартните, директно-куплирани вентилатори, за чийто монтаж се изисква или машинно помещение или пространство на покрива на сградата.

За индустриалните и търговски обекти разполагаме с много успешна група осови и покривни вентилатори от линията, произвеждана в завода ни в Windischbuch близо до Щутгарт. Към тях ще добавя и много широката, спрямо конкурентните производители, гама от взривобезопасни и противодимни вентилатори, чието търсене ще нараства със синхронизирането на българските стандарти към европейските.

Към крайни потребители е насочена групата от малки климатични камери с вградени рекуператори или регенератори на енергия и фабрично монтиран цифров контрол, подходящи за фамилни къщи. Те се отличават с усъвършенствана работа, резултат на дългогодишния опит от прилагането им в скандинавските страни.

Съществува ли вариант водеща компания като Systemair да бъде привлечена да инвестира в производствена дейност в страната?

Възможността за инвестиции в производство е отговорна и представлява интерес за нас, тъй като транспортът на обемни съоръжения, каквито са големите климатични камери, например, формира съществена част от цената на изделието. Аз поддържам решението за такава инвестиция, тъй като алтернативата е изграждане на производство в Турция, а съм убеден, че добре организирано и с взискателен контрол предприятие на българска земя е в състояние да предложи доста добър и конкурентен краен продукт.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top