WAGO Kontakttechnik България, Мая Иршик,: Имаме много идеи и голямо желание за работа, сътрудничество и развитие

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

Мая Иршик, маркетинг мениджър на WAGO Kontakttechnik България, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаема г-жо Иршик, каква беше 2014 г. за WAGO Kontakttechnik? Кои бяха основните приоритети в дейността ви?
Годината бе интересна, променлива и наистина успешна за нас, въпреки че, както за всички останали хора в България, бе трудна и изпълнена с предизвикателства. Въпреки това или може би точно поради това нашият стимул за работа бе още по-висок и постигнахме редица успехи както в растежа на продажби и оборот, така и в разширяването на пазарния дял на WAGO в България.

Особено горди сме от факта, че успяхме да приобщим нови клиенти и най-вече нови конкретно на българския пазар ниши от бранша като например водния сектор. От тази година ВАГО България е член на Българската асоциация по водите, с чието съдействие направихме редица представяния и частично дори приложения във ВиК дружествата из цялата страна.

Приоритет в дейността ни през изминалата година бе постигането на стабилност в продажбите и популяризирането на марката WAGO, особено в областта на сградната и индустриална автоматизация.

В тази област WAGO от години е едно от водещите имена в Европа с международно признати проекти и референции от сферата на хранително-вкусовата промишленост, отпадъчни води, преработване на отпадъци, управлението на сгради – търговски и бизнес обекти, като конкретно се занимаваме с проекти и приложения в сферата на управлението разхода на електричество и спестяването на ресурси, в това число управлението на осветление, отопление и др.

Какви нови продукти представихте през тази година?
В тази сфера усилията ни бяха концентрирани в представяне на продукти за автоматизация: нашия универсален интелигентен контролер PFC200; WAGO входно-изходни модули 750 XTR с работа в температурен диапазон от -40 до +70 оC; WAGO PLC 750-872 за телеуправление; WAGO I/O-System 750 трифазна клема за измерване на мощността, която се използва за запис и обработка на всички променливи на ел. мрежата, като по този начин потребителят получава прозрачност по отношение консумацията на енергия и може да извърши цялостен анализ на мрежата; WAGO 750-829 – нашия нов BACnet MS/TP контролер; редица нови продукти в областта на LED технологията и SMD монтажа (например новите серии 2060 и 2061) и други.

Как премина серията от обучителни семинари в страната?
Фокусирането ни върху проекти и приложения в областта на автоматизацията доведе спонтанно и до идеята за надграждане на отношенията ни с нашите клиенти и партньори чрез съответните обучения за работа с WAGO I/O System и нашия софтуер за програмиране CodeSys.

Целта ни бе да приобщим клиентите си към семейството на WAGO, като им дадем възможности за разпознаване потенциала на нашите продукти за автоматизация и за автономна употреба, и приложение на продуктите според съответния проект. Обученията се проведоха в София и в редица други градове на страната – Пловдив, Варна, Стара Загора и бяха посрещнати с огромен интерес от нашата аудитория.

Дори се наложи да повторим обучения като например тези във Варна и Пловдив. За нас бе удоволствие да се срещнем и обменим опит с редица млади и мотивирани специалисти не само от нашия най-тесен бранш, но и от много "съседни" сфери на дейност.

С оглед на постигнатите резултати какви са плановете ви за следващата година?
Да продължим все така мотивирано и амбициозно да се борим с предизвикателствата, които българският пазар ще ни поднесе. Имаме много идеи и голямо желание за работа, сътрудничество и развитие. Планираме усилено да продължим и задълбочим дейността си в сферата на водите и екологията. Планираме приобщаване на нови и интересни за нас сектори като например пътищата.

Продължаваме работа в сферата на електричеството и на възобновяемите източници на енергия. Имаме желание да задълбочим присъствието си не само в сградната автоматизация, но и в промишления сектор. Ще предствим и много нови продукти не само за автоматизация, но и за ел. връзки и сградно оборудване.

Например новата инсталационна клема от серия 221, която се посрещна в средата на тази година с огромен интерес в Централна Европа и се очертава като един от нашите най-големи бестселъри до момента. Имаме също така редица нови разработки в сериите Jumpflex и TopJob (клеми за шинен монтаж). Освен това планираме да продължим и надградим серията обучения из страната, като за целта ще увеличим значително нашия екип със специалисти по автоматизация, които да предложат адекватна и своевременна подкрепа на всички клиенти и техните проекти.

И накрая бих желала да благодаря на екипа на ВАГО България и на всички клиенти, партньори, приятели и симпатизанти на WAGO за усилията и подкрепата през изминалата година и да пожелая здраве, мир, вяра, лични и професионални успехи през идната 2015 г., както и весели празници и много радост през оставащата 2014 г.Ключови думи: WAGO, Мая Иршик, входно-изходни модули 750 XTR, ВАГО PLC 750-872, I/O-System 750, CodeSysTop