WE-MPSB: Импулсно стабилни чип бийд ферити

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2016 • 27.09.2016

WE-MPSB: Импулсно стабилни чип бийд ферити

WE-MPSB серията е първият в света феритен бийд, който е специфициран как работи при голям ток за преходни процеси. Този уникален бийд предпазва и удължава живота на вашето приложение. Той има ултраниско RDC съпротивление, което предоставя най-ниското самозатопляне в своя клас при големи токове.

WE-MPSB е идеален за DC/DC приложения, изискващи висока ефективност.

WE-MPSB оптимизира производителността при голям ток спрямо RDC с до 75 % намаление на RDC, в сравнение с подобни компоненти, като същевременно се поддържа висок импеданс за широк честотен обхват.

Значително подобрен пиков ток

Характеристики
•Пиковият ток е до 20 пъти по-голям спрямо номиналния ток;
•До 40 % по-голям номинален ток в сравнение с подобни продукти;
•Оптимизиран слоен дизайн за да постигне ултраниско RDC и висок номинален ток;
•Висок импеданс за широк честотен обхват при номиналния ток;
•Минимизирано DC bias влияние на импеданса.

WE-MPSB е идеален за ползване с входен кондензатор в захранващи вериги.

За приложения като: променлива враждебна среда, филтър за пусковия ток, входно-изходен филтър на hot swap контролери, включване към устройство под напрежение, електронни прекъсвачи, индустриални High side превключватели / прекъсвачи, потискане на смущения от двигатели, входно-изходен филтър за DC / DC конвертори и др.

Стандартните чип бийд ферити не са предназначени за бързи преходни процеси. Това ги прави уязвими към пиков ток в критична среда.

WE-MPSB е мощен бийд ферит, който може да бъде изложен на пиков ток, без да претърпи поражения. Неговият оптимизиран слоен дизайн и ултраниско RDC съпротивление предпазва и удължава живота на вашето приложение.

Чип бийд феритът е индуктор, произведен по многослоен процес. Оптимизиран е за възможно най-големи загуби при използването му като филтър. Съставени са от никел-цинк-феритна смес и много фин вътрешен сребърен слой с дебелина от няколко микрометра.

Тази структура прави класическите SMD феритни бийдове по-уязвими за пикове над максималния номинален токов товар и в някои случаи води до дегенериране или незабавно унищожаване на компонента.

Приложение:
Типично приложение е показано на фиг.1. Многослойният ферит е използван като надлъжен филтър на входа на веригата. Поради ниското съпротивление на включване на кондензатора, при включване на веригата за кратко време протича много висок импулсен ток. Този импулсен ток временно натоварва SMD ферита с многократно по-висок от максималния по специфицикация номинален ток.

В този пример, оптимизираният многослоен ферит, определен от Wuerth Elektronik eiSos като Multilayer Power Suppression Bead (WE-MPSB), има импеданс от 600 ома за максимално допустим номинален ток от 2,1А. Еднократният токов пик в този случай има пикова стойност от 19А и има обща дължина на импулса от 0,8ms, преди да бъде редуциран до номиналния ток на веригата.

Това основно е валидно за чип бийд феритите, където максималният номинален ток също дефинира максималната амплитуда на тока при временен товар.

Но използвайки новата серия WE-MPSB многослойни ферити при импулсен товар, сега са налични данни за пиков ток в техническата им спецификация.

WE-MPSB серията е първият в света чип бийд ферит със специфицирана стабилност при пикови импулси.

Повече информация може да намерите на: www.we-online.com/mpsb

Top