РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Йокогава България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Йокогава БългарияСМАРТ СЕНЗОРНА ТЕХНОЛОГИЯ Решение за иновативен pH анализ от YOKOGAWA Намаляване разходите за поддръжка,използвайки „SMART SENCOM pH”: Тази нова технология се предлага от Йокогава при извършване на pH анализ. Със „SMART SENCOM pH” поддръжката и сервизирането значително се опростява,като за тези операции се изразходва по-малко време. Този сензор е възможно да бъде калибриран в лабораторни условия.След свързване към pH трансмитера „FLXA21”, данните от калибрирането се зареждат автоматично в преобразувателя. Благодарение на калибрирането в лабораторни условия се подобрява качеството,както и диагностиката при отчитане на pH. Това значително увеличва надеждността на измерването. Предимствата на новия „SENCOM pH” електрод са: •Улеснено техническо обслужване: o Калибрирането може да се извърши в лабораторни условия; o Намалява се времето за настройка и сервизиране; •Данните от калибрирането се зареждат автоматично в трансмитера: o Увеличава се точността при калибриране в лабораторна среда; o Намаляват се разходите за техническа поддръжка; o Подобрява се безопасността; •Възможност за история/съхранение и анализ на извършените калибрирания-посредством специализирания софтуер „SPS24”. 1113 София, ул. Николай Хайтов 12 ет. 4, офис 15; тел./факс: 02/873 14 19 office.yokogawa.bg@infotel.bg

Top