ЙОВ България, Красен Милев: При избора на доставчик държим на качеството и сроковете за изпълнение

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

Красен Милев, управител на ЙОВ България, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Милев, бихте ли представили накратко историята, структурата и дейността на фирма ЙОВ България?
Групата IOW вече има своята 20-годишна история в Европа, като в различните държави са регистрирани независими търговски представителства. Българското дружество е основано през 2003 г. в София, а през 2008 г. изгражда собствена офис и складова база, заедно с нов, модерен сервизен център. Това позволява диверсификацията на предлаганите услуги и възможност за навременна диагностика и обслужване.

В кои страни от Централна и Източна Европа оперирате и каква е организационната ви структура?
Организационната ни структура е дивизионна, с независими управленски центрове. Дейността ни се разпростира на територията на следните държави: България, Румъния, Полша, Чехия, Германия, Литва, Сърбия и Македония.

Кои са основните ви клиенти в региона?
Списъкът на нашите клиенти е широкообхватен: енергетика, строителство, корабна индустрия, минна индустрия, хранително-вкусова промишленост, каростроене, транспортна дейност, услуги и т.н.

През тази година компанията отбеляза 10 години успешно присъствие на българския пазар. Какви са наблюденията Ви по отношение на развитието на производството у нас като цяло и изискванията на клиентите през този период?
Машиностроенето е сред водещите промишлени сектори в Европа от гледна точка на предприятия, заетост и производство. За последните години се наблюдава умерен, но тенденциозен ръст и експорт на машинно-инженерна екипировка извън ЕС.

България, в годините след приемането й за член, дава шанс на нашите фирми за една по-благоприятна перспектива за развитие, участие в проекти, достъп до фондове и улеснени процедури за дейността като цяло. В годините след 2009 г. ключов момент изигра развитието на сервизната дейност, както и стабилните договорни отношения с партньорите ни.

Кои са основните производители, от които доставяте продукти и в кои области намират приложение? Какви са определящите ви критерии при избора на даден производител за ваш доставчик или партньор?
Наши доставчици са западноевропейски заводи например от Италия, Германия и Белгия. Те са лидери в разработването на технологии, иновации и продукти за основните икономически сектори на нашите географски ширини. Основен определящ фактор е качеството, като то се налага да бъде съобразено с обозрими и конкурентни срокове за изпълнение.

Всички фирми, на които сме представител, са официално сертифицирани по стандарт за качество. Друго тяхно преимущество е вертикално-интергираното им производство на дребни масови детайли, което осигурява оптимизация по отношение на цената. Накрая, разбира се, не бихме могли да пропуснем вече изградения имидж и история на компаниите.

От 3 години ЙОВ България е оторизиран сервизен център за региона на Dana Spicer. Какво включват ангажиментите ви и какви конкурентни предимства ви осигурява това?
Основно предимство е гарантираното снабдяване с оригинални резервни части, както и професионалното ниво на подготовка на кадрите. Цялостният сервиз преминава според изискванията и предписанията на дивизията DANA Spicer Off-Highway. В допълнение, разполагаме с пълна техническа информация и база, относно продуктовата гама.Ключови думи: Красен Милев, ЙОВ България, DANA Spicer Off-HighwayTop