ЙОВ България ООД с участие в международна конвенция

Механични системиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5/2018 • 19.07.2018

ЙОВ България ООД взе участие във втората международна конвенция, организирана от италианския производител Varvel Spa (Варвел) - световен лидер в производството на задвижващи системи и технологии, която се проведе в Болоня, Италия и протече под наслов "Know-how to do it". Посланието, избрано за слоган на компанията-производител, отразява постоянната ориентация към подобрения и използване на най-съвременни технологии.

За Йов България качеството винаги е било приоритет. То е задължително условие при избор на партньор и е водещо в определянето на продуктовия асортимент. Благодарение на иновациите, които италианският завод прилага в производството на своите редуктори, сега в още по-висока степен се гарантира ефективността и надежността по време на употреба. За да осигури търсеното качество, Varvel Spa (Варвел), започна да вгражда в своите изделия уплътненията на германския концерн Freudenberg. Уплътненията играят съществена роля във всички редуктори. Те обикновено се възприемат като най-слабото звено в редуктора, дължащо се на натоварването, на което са подложени по време на работа, както и на износването. Основните функции на уплътненията са да предотвратяват изтичането на масло, замърсяването и осигуряват правилното функциониране на зъбните колела.

ЙОВ България е част от Axel Johnson International, частната шведска индустриална група с повече от 90 компании в 25 страни и годишен оборот от 750 млн. Евро.


 

 

 

 

 

 

ЙОВ България, 1186 София, кв. Герман
ул. Смреката No. 3
www.iow.bg, www.axinter.com


Вижте още от Механични системи


Top