РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Йов България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Йов БългарияIOW Bulgaria Ltd. is part of
Axel Johnson
lnternational

Технологии за автоматизиране
на производството в
хранително-вкусовата
индустрия,сертифицирани
за качество и безопасност.

Цялостни решения за
вграждане, поддръжка, сервиз.

Офис, склад и сервизен център България:
ул. Смреката 3
Герман, София
тел. 02/992 84 43 
email: iow@iow.bg

 


Top