Юпитер 05 изгражда нов завод за горещо поцинковане

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2010

Предприятието ще поцинкова едрогабаритни модули с модерна технология


   Фирма Юпитер 05, производител на стоманена предпазна ограда за обезопасяване на пътища и автомагистрали, инвестира в предприятие за горещо поцинковане на метални изделия. След успешната реализация на проекта, заводът ще бъде единственият на територията на България с капацитет да поцинкова детайли с дължина до 13 м, дълбочина от 3,2 м и широчина от 1,6 м, съгласно изискванията на европейските стандарти за голямо габаритни модули и изделия. „В момента този тип изделия се поцинковат в чужбина, поради невъзможността да се поцинковат у нас. След стартиране на предприятието конструкциите ще започнат не само да се поцинковат, но и да се произвеждат от нас. Това ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на предприятието на българския и на европейския пазар, и ще привлече много нови клиенти от строителния и пътния бранш, които досега са били принудени да изработват детайлите си на части или да използват други покрития, които нямат добри антикорозионни показатели”, заявиха от Юпитер 05.
Към момента компанията осъществява дейността си в производствено-складова база, разположена на площ от 2944 м2, оборудвана с различни металорежещи и металообработващи машини (ролкоогъващи, ролкопрофилиращи, преси, абканти, стругове, фрези, гилотини, заваръчна и бояджийска техника и други). През 2010 г. фирмата закупува недвижим имот с площ от
25 112 дка в гр. Куклен, обл. Пловдив. Инвестиционните намерения на дружеството са в новозакупения имот да се изградят три, свързани в общ корпус, производствени халета с обща застроена площ от около 6000 м2. Останалите незастроени площи ще имат статут на външни складови площи, паркинги и зелени площи. „Инвестицията ще даде възможност на компанията да разшири дейността си чрез изграждане и експлоатация на нов завод за горещо поцинковане с дължина на ваната от 13 м. Това ще ни позволи да затворим производствения си цикъл и ще премахне сегашната ни зависимост от външни поддоставчици. По този начин ще се постигне разширяване на продуктовата линия и асортимент, предлагани от предприятието, с което ще увеличим потенциала си да посрещнем предизвикателствата на Общия пазар, в съответствие с европейските стандарти”, коментираха инвеститорите.
По предварителни разчети, инвестициите, които фирмата ще вложи в изграждането и пускането в експлоатация на завода за горещо поцинковане, възлизат на стойност около 21,5 млн. лева. В това число са стойността на новозакупената земя (около 1 млн. лева), одобрен архитектурен проект (около 150 хил. лева), които към днешна дата са изплатени напълно, разходи за строителството и довършителните работи на завода в размер на 12 млн. лева и разходи за оборудване в размер на около 8 млн. лева. Фирмата ще търси съфинансиране по проекта само по отношение на технологичното оборудване.
„Горещото поцинковане е най-ефикасният познат досега метод за защита на металните детайли от корозия. Корозията е естествена и неизбежна, но тя може да бъде сведена до минимум и забавена, благодарение на горещото поцинковане. Цинковото покритие не допуска атмосферните условия да влияят на метала, като по този начин напълно се запазва целостта на изработеното изделие. Горещото поцинковане е дифузионен процес между разтопен цинк и метална основа, като разтопеният цинк прониква в кристалната решетка на метала, където образува поредица от цинкови пластове. Това не се получава при общоприетите на този етап други покрития – електролитни, лако-бояджийски, пластмасови и други, където се разчита на адхезията, и затова тези покрития имат повече декоративни, а не антикорозионни функции. След присъединяването на страната ни към Европейския съюз обаче, по отношение на металните изделия се прилагат стандарти, които изискват те да бъдат поцинковани.
Технологията, която ще се използва, е една от най-модерните на пазара в момента. При нея се намалява рискът от замърсяване на околната среда, намалява се използването на енергийните ресурси, както и рискът от трудови злополуки и се повишава производителността. В България до момента капацитетът на поцинковащите предприятия предлага поцинковане на детайли с дължина до 7,5 м. След успешната реализация на проекта, заводът на Юпитер 05 ще е единственият на територията на Р България, който ще може да поцинкова детайли с дължина до 13 м, дълбочина от 3,2 м и широчина от 1,6 м. С пускането в експлоатация на завода ще се открият и нови работни места в региона – около 65”, твърдят от Юпитер 05.
За инвестицията си в новия завод за горещо поцинковане, фирма Юпитер 05 получи сертификат за инвеститор клас А от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Top