За реализма в очакванията ни за 2010 г.

Начало > Редакционен коментар > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2009

Прелиствайки в паметта си разговорите, в които с близки, партньори и клиенти си честитихме настъпването на 2010 г., мога почти еднозначно да направя извода, че реализмът в нагласите за новата година е пуснал здрави корени в бранша. Плановете за лесни печалби и двуцифрен ръст, така характерни за предходните няколко години, дори напрегнатото очакване кога кризата най-после ще ни удари от началото на вече отминалата година, са останали безвъзвратно в миналото. И в очакване вятърът на добрата промяна да достигне икономиката ни откъм Западна и Централна Европа, обръщаме целия си взор към европейските си партньори. И по линия на седемте оперативни програми, и като възможности нашият бизнес да изпълнява проекти на общоевропейския пазар, който за радост е добре познат на някои български инженерингови фирми. Инженерингови, защото именно за тях кризата откри нови възможности, като освободи голяма част от бизнеса в Западна и Централна Европа от нездравословния за нас тамошен шовинизъм, превръщайки цената в основен фактор за избор на изпълнител.
Безспорно е, че ще разчитаме на европейските пари по линия на оперативните програми за "свежо гориво" в икономиката ни. И за да не бъдем отново разочаровани от лекото покапване на "кранчето", което добре познаваме от последните три години, е необходимо българският бизнес да има компетенциите да изготвя, защитава и изпълнява проекти с европейско финансиране. При това на ниво, близко до перфектното!
А как бихме могли да печелим проекти в областта на индустриалното строителство на обединения общоевропейски пазар, ако още на ниво проектиране не говорим на един език с европейските си колеги? Настоящата 2010 г. е много важна, защото от първи януари 2011 г. у нас влиза в сила системата от строителни норми, позната като Еврокодове. Това означава цялостна промяна на използваните методики, символи, коефициенти и т.н. чрез въвеждане на комплект от общоевропейски стандарти. Независимо от годините професионален стаж, конкретното работно място или броя на референтните проекти, всеки проектант в областта трябва да заговори свободно на общоевропейския "език за проектиране". Затова е добре да не бъдем неприятно изненадани от факта, че сме пропуснали следващите дванадесет месеца и към декември 2010 г. браншът не е запознат с Еврокодовете. А тогава да зазвучи доста експлоатираният рефрен за лошите европейци, които ни наказват, защото не спазваме правила, които сами сме приели...
В действителност какво друго ни остава освен като истински реалисти да запретнем здраво ръкави. Защото реалността обикновено е по-различна от прогнозите, а пилетата и резултатите се броят наесен.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
Top