Зекалабс: Rittal напълно оправда очакванията ни за иновативност

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3/2022 • 23.02.2022

 

Зекалабс е българска компания, разработваща устройства в сферата на силовата електроника, мониторинга и диагностиката.

VX25 e първата шкаф-система, която е напълно разработена, за да отговори на изискванията за увеличаване на производителността при производството на табла и шкафове с комутационна апаратура и оптимизиране на веригата на себестойността съгласно стандартите на Industry 4.0.

С мотото "System Perfection" Rittal обеща голям иновативен скок, който стана възможен благодарение на задълбочения опит и интензивния диалог с клиентите. VX25 предлага възможно най-високо качество и съгласуваност на данните, намалена сложност и спестяване на време, както и безопасно сглобяване. Повече от 25 регистрирани патента демонстрират високото ниво на иновацията.

Зекалабс е изцяло българска компания, разработваща устройства в сферата на силовата електроника, мониторинга и диагностиката. Продуктите се използват като самостоятелни решения или се интегрират в персонализирани системи за съхранение на енергия, микромрежи, зареждане, разреждане. Приложенията на тези технологии са в сферите на запазването на енергията, водородните горивни клетки, електрическата мобилност и много други. Компанията е една от малкото в България, които разработват собствени високотехнологични продукти. DC/DC конверторите и AC/DC инверторите на Зекалабс участват в едни от най-амбициозните проекти в наши дни.

„През 2021 година фирмата взе стратегическото решение да разработи цялостно „plug and play“ решение, за да разшири своето портфолио и да поеме огромна крачка напред в своето развитие. Окомплектоването трябваше да отговаря на високите стандарти на Зекалабс за надеждност, безопасност и лесна употреба. Тук се намеси и качественото партньорство на Rittal с тяхната нова и иновативна шкаф-система VX25. Rittal напълно оправда очакванията на иновативната ни компания. Първите цялостни решения на Зекалабс са изпратени за пилотни проекти в Европейския съюз и намеренията за партньорството с Rittal са то да продължи и да се разраства.“, споделя Георги Мерджанов, управител на Зекалабс.

Сърцето на иновациите във VX25 е новоразработената носеща рамка. Тя определя пространството за инсталация, ефективността при инженеринга и монтажа, опциите за разширение, стабилността и по този начин надеждността и гъвкавостта в производствения цех на клиента. Почти 3 години след пускането си на пазара VX25 се превърна в абсолютен лидер сред производителите и интеграторите. Ползите от новата шкаф-система изпитаха хиляди клиенти на Rittal по света, сред които над 110 големи български компании.


 

 

 www.rittal.bg

 

www.zekalabs.com

 

 

 

 


Вижте още от Електроапаратурa


Top