Инженеринг ревю бр. 9/2021

брой 9, декември 2021 цена 4 .00 лв. www.tllmedia.bg ® ISSN 1311-0470 www.engineering-review.bg

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l декември 2021 1 в броя: декември 2021 За абонамент в Разпространение на печата или Български пощи – каталожен номер 1364 ® www.engineering-review.bg финанси и администрация Таня Терзиева % (02) 818 3858 0888 335 881 tanya@tllmedia.bg издава Ти Ел Ел Медиа ООД Теодора Иванова %(02) 8183818 dora@tllmedia.bg Любен Георгиев %(02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg 1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9 тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800 office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg отговорен редактор Диляна Йорданова % (02) 818 3823 d.yordanova@tllmedia.bg редактори editors@tllmedia.bg Христина Вутева % (02) 818 3822 h.vuteva@tllmedia.bg компютърендизайн prepress@tllmedia.bg Теодора Бахарова Петя Гарванова Гергана Николова %(02) 818 3830 маркетинг и разпространение abonament@tllmedia.bg Мирена Русева m.russeva@tllmedia.bg %(02)8183812 0889717562 Емилия Христова %(02)8183848 0887662547 рекламeнотдел Петя Найденова Мариета Кръстева Анна Николова Мирена Русева Милица Атанасова Гергана Николова Елена Димитрова Боряна Вълчева reklama@tllmedia.bg % (02) 818 3810 0888 414 831 % (02) 818 3820 0888 956 150 % (02) 818 3811 0887 306 841 % (02) 818 3812 0889 717 562 % (02) 818 3817 0884 921 633 % (02) 818 3813 0888 395 928 % (02) 818 3843 0888 335 882 % (02) 818 3813 0889 919 253 ISSN 1311-0470 ® ® Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев Ти Ел Ел Медиа ООД © Всички права запазени. Всички права върху графичното оформление и дизайн, статиите и използваните изображения, текстове и снимки, публикувани в изданието са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното и ненадлежно документирано използване нарушава законите и правата на авторите им. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н. принадлежат на съответните им собственици. 2 Накратко 6 Връчиха отличията в конкурса "Иновативно предприятие на годината" 8 TIMTOS и TMTS 2022 ще се проведат съвместно през февруари 9 Адитивно производство с пластмаса - оборудване и консумативи 12 Съвременни компоненти за глобално позициониране GNSS - част I 17 Изисквания за екодизайн на двигатели и честотни преобразуватели 23 Магнитни сензори 27 Роботи с интегрирани системи за 3D машинно зрение 34 Енергоспестяващо осветление за промишлени пространства с висок таван 36 Контрол на качеството в металообработването - прецизни измервания 44 Съвременни решения за измерване на влажност в индустрията 46 Избор на моторредуктор 51 Закрепващи системи за металообработващи машини

2 декември 2021 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ накратко Нова програма на НГФ и ЧБТР осигурява 150 млн. лв. за малкия и средния бизнес Националният гаранционен фонд (НГФ) от Групата на Българската банка за развитие (ББР) и Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) подписаха споразумение за нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и средния бизнес в България в условията на пандемията от COVID-19. Програмата ще осигури свеж ресурс от 150 млн. лв. на стотици малки и средни предприятия от различни сектори при облекчени изисквания за обезпеченост и по-ниски лихвени нива. Тя ще се реализира през търговските банки, като ще гарантира 80% от предоставените кредити. Това е първият съвместен гаранционен инструмент за споделяне на риска между двете институции и първият със споделена гаранция в портфейла на Националния гаранционен фонд, посочват от ББР. Подписите си под споразумението поставиха изпълнителният директор на НГФ Тодор Тодоров и президентът на ЧБТР Дмитрий Панкин. Предстои НГФ да изпрати покани до всички банки в България, а гаранционният лимит ще се разпредели според подадените заявления. Срокът за включването им е следващите две години. Гаранцията ще остане валидна още 36 мeсеца след изтичането му. Още три проекта получиха сертификати за инвестиция клас “А” Три инвестиционни проекта на обща стойност 36 870 000 лв. получиха официално сертификати за инвестиция клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Проектите на Нестле България, Дюра Тайлс и Вемус Инвест и М Кабел предвиждат разкриване на нови 125 работни места. Проектът на Нестле България включва дигитализиране на производствения процес във фабриката в София и разширяване на портфолиото от произвежданите продукти. Размерът на инвестицията възлиза на 20 420 000 лв. и ще се финансира със собствени средства, като предвижда разкриването на 30 нови работни места. Дюра Тайлс получи сертификат за инвеститор клас „А“ за проект за разширяване на съществуващата дейност на дружеството за производство на керамични изделия в Нови пазар. Инвестицията е на обща стойност 8 450 000 лв. и ще създаде 70 нови работни места. Проектът на Вемус Инвест и М Кабел е за разширяване на производствената им база в Бургас, чрез което ще постигнат както увеличение на капацитета на производството на вече утвърдената си гама продукти, така и разширяването й. Размерът на инвестицията възлиза на 8 000 000 лв. и предвижда разкриването на 25 нови работни места. В Брезово стартира строителството на консервна фабрика АПК Брезово стартира строително-монтажните дейности за изграждане на нова консервна фабрика в Брезово с официална първа копка. Общата стойност на проекта възлиза на 3 440 389,81 лв., от които 1 842 617,80 лв. са частно финансиране и 1 720 194,88 лв. субсидия. Проектът за Консервна фабрика Брезово се финансира от Държавен фонд земеделие по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“. Сред заявените цели на проекта са създаване на конкурентоспособно предприятие с висока производителност чрез закупуване и внедряване на модерно технологично оборудване, използване на висококачествени и безопасни селскостопански продукти чрез удовлетворяване на европейските изисквания за високи хигиенни условия на производство и труд, производство на висококачествена биологично сертифицирана продукция, въвеждане на иновации и повишаване на енергийната ефективност на предприятието и др.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l декември 2021 3

4 декември 2021 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ накратко Microchip разширява портфолиото от мощни RF компоненти, базирани на галиев нитрид Microchip разширява значително своето портфолио от силови радиочестотни (RF) компоненти, базирани на галиев нитрид (GaN), с нови монолитни микровълнови интегрални схеми (MMIC) и дискретни транзистори, покриващи честоти до 20 GHz. Приборите съчетават висок коефициент на полезно действие (Power Added Efficiency – PAE) и отлични линейни характеристики, оптимизирайки значително приложения, вариращи от 5G до системи за радиоелектронна борба, сателитни комуникации, търговски и отбранителни радарни системи и тестово оборудване, посочват от компанията. Както всички GaN RF силови продукти на Microchip, новите прибори са произведени по технологията „GaN върху SiC (силициев карбид)“, която осигурява висока енергийна плътност и ефективност, както и работа при високо напрежение и дълготрайност от над 1 млн. часа при температура на прехода 255°C. Те включват GaN MMIC, покриващи от 2 до 18 GHz, от 12 до 20 GHz и от 12 до 20 GHz с RF изходна мощност в идеален линеен режим (P3dB) до 20 W и ефективност до 25%, както и некорпусирани (bare die) и корпусирани GaN MMIC усилватели за S- и X-ленти с до 60% PAE, и HEMT транзистори, покриващи до 14 GHz с P3dB RF изходна мощност до 100 W и максимална ефективност 70%. ПАРА пуска шестмесечен инкубатор за проекти в сферата на роботиката и изкуствения интелект Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА) стартира нова инициатива, насочена към младежи с проекти в сферите на роботиката, дроновете, интернет на нещата, машинното зрение и изкуствения интелект. Целта на PARA Robotics Incubator е да предостави на млади изобретатели подкрепа от опитни инженери и достъп до лаборатории и развойни центрове, за да им помогне да реализират идеите си. В рамките на инициативата избраните участници ще разполагат с шест месеца, в които да работят по своя идея или проект, като получават менторство, съвети и обратна връзка от опитни инженери. Проектите могат да бъдат за разработване на робот, дрон, изкуствен интелект, решение за интернет на нещата, машинно зрение или друга техническа иновация. За участие в PARA Robotics Incubator могат да кандидатстват самостоятелно или в екип лица над 14 години, които имат идеи и проекти и искат да ги развият до работещ прототип. Кандидатури ще се приемат до 30 януари 2022 г. Между 31 януари и 16 февруари 2022 г. ще бъдат избрани до 10 проекта от всички кандидатствали, а шестмесечната програма ще стартира на 21 февруари 2022 г. Сред менторите ще бъдат специалисти от ПАРА, Българската академия на науките (БАН), Festo, Schneider Electric, Siviko, Giga Automata, Mos Robotics, ABB, София Тех Парк, Vangavis. Сред партньорите на инициативата са още BG Robots, FANUC, Rapid Progress, Resonator, Enterprise Europe Network (EEN) и др.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l декември 2021 5

6 декември 2021 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ бизнес ай-представителната национална иновационна платформа за сътрудничество между фирмите и научните среди, български и чуждестранни организации – Националният иновационен форум, се проведе за седемнадесети път на 7 декември 2021 г. Форумът е насочен към стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми чрез внедряване на нови технологии и производство на нови изделия и продукти. На форума бяха очертани предизвикателствата и възможностите пред България за възстановяване и постигане на устойчиво развитие чрез иновации. С приветствие програмата откриха Огнян Шентов, председател на фондация „Приложни изследвания и комуникации“, и Торстен Гайслер, ръководител, представителство на Фондация „Конрад Аденауер“ в България. Президентът на Република България Румен Радев също поздрави участниците и организаторите в събитието и представи обзор на тенденциите, възможностите и настоящата ситуация по отношение на иновациите в България. Той подчерта, че през 2021 г. България се е изкачила с две места напред в класацията на Глобалния иновационен индекс и е 35-а от общо 132 държави. Руслан Стефанов, координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ представи основните изводи от Годишния доклад Иновации.бг 2021 г. с тема „Преките чуждестранни инвестиции в България“. Според доклада България е ключов център на компетентност за обслужване на клиенти в различни сфери като финтех и иншуъртех, гейминг, приложения на изкуствен интелект и др. Автоматизацията на бизнес процеси с вграден изкуствен интелект у нас е почти 2 пъти по-често срещана от средноевропейската норма. Бариерите пред сектора се свързват с необходимостта от промяна на законите и прилагането им. По време на Форума бяха отличени победителите в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“, организиран отФондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на ЕК и София Тех Парк. По традиция порталът на българската индустрия IndustryInfo.bg бе официален медиен партньор на събитието, а представител на редакторския екип на издателство TLL Media бе член на журито във финалния подбор в конкурса. Отличията бяха връчени от президента Румен Радев според областите на въздействие. Връчиха отличията в конкурса "Иновативно предприятие на годината" по време на 17-ия Национален иновационен форум За първи път тази година в категория „Пазарно лидерство“ почетна статуетка и грамота получиха две фирми – Къпфи, производител на ядливи, биоразградими вафлени чаши за топли и студени напитки, направени от изцяло натурални съставки при 100% екологичен производствен процес, и Оренда Груп, която създава и произвежда първия в Европа 100% натурален слънцезащитен лосион с прозрачен цинк, който не оставя следи по кожата. Почетни грамоти получиха и Омнио в областта „Иновативно новостартирало предприятие“ за своето софтуерно решение с изкуствен интелект за автоматична проверка на финансови трансакции; Атлас Агро Сайънс в категория „Зелена иновация“ за своя 100% екологичен течен биостимулант на основата на анаеробно преработени утайки от пречиствателни станции. СМИК Ингридиънтс, която разработва течни ферментирали билки и подправки за хранително приложение, взе отличие в област „Качество на живот“, а ЗенХолд получи признание в категория „Иновация в креативните индустрии“ за разработването на интерактивна виртуална реалност за обучителни цели на базата на реално заснети местоположения и обекти. В категорията „Социална иновация“ почетна грамота взе Спарк Вижън ИС, разработваща „умни очила“ за незрящи и хора с нарушено зрение. Софтуерното приложение на Айрис Солюшънс, позволяващо на всеки търговец да приема в дигиталните си канали директни (безкартови) банкови преводи, донесе на фирмата почетната грамота в област „Дигитална трансформация“, а А Дейта Про бе фирмата, отличена в категория „Иновационен мениджмънт“ като устойчив иноватор. Всички фирми финалисти в конкурса получават и правото да използват марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – „Високи постижения в иновациите“. Н

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l декември 2021 7

8 декември 2021 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ бизнес За първи път двете международни изложения за металообработка и машиностроене в Тайван –Taipei International Machine Tool Show (TIMTOS) и Taiwan International Machine Tool Show (TMTS), ще се проведат заедно под името TIMTOS x TMTS 2022 в Тайпе, изложбен център Taipei Nangang, зала 1 и 2 от 21 до 26 февруари 2022 г., придружени от виртуален формат. По думите на организаторите обединяването на събитията ще повиши международната репутация на тайванската машиностроителна индустрия и ще създаде синергия за индустрията, при която „1+1 ще бъде по-голямо от 2“. TIMTOS x TMTS 2022 се очаква да бъде не само найголямото търговско изложение в Тайван от избухването на пандемията насам, но и едно от най-значимите събития за световната машиностроителна индустрия в началото на 2022 г. Общо 900+ изложители ще участват, като те ще разположат 5200 щанда в изложбените зали. Това бе обявено на международна пресконференция на организаторите от TAITRA, Тайванската асоциация по машиностроене (TAMI) и Асоциацията на тайванските производители на металообработващи машини (TMBA), излъчена на живо от Тайпе на 2 декември 2021 г. Джеймс С.Ф. Хуанг, председател на TAITRA, Лари Уей, председател на TAMI, и Уен-Хсиен Хсу, председател на TMBA, заедно с представители на гигантите в индустрията, Джими Чу, управител на Fair Friend Group и ДжиуХсиунг Йен, председател на TTGroup, проведоха задълбочена панелна дискусия на тема „Въздействие, предизвикателства и възможности за глобалната индустрия за металообработващи машини след пандемията“. „Тайван играе съществена роля в подкрепата на глоTIMTOS и TMTS 2022 ще се проведат съвместно през февруари балната верига за доставки за машиностроителния бранш, тъй като секторът е известен със стремежа си за постигане на висока степен на персонализиране и иновации. Нещо повече, опитът на Тайван в комуникационните и информационните технологии позволява на производителите на металообработващи машини да разработват най-добрите решения за крайни потребители по целия свят“, отбеляза Джеймс С.Ф. Хуанг, председател на TAITRA, по време на пресконференцията. Хуанг също така посочи, че мегаизложението TIMTOS x TMTS 2022 ще покаже широк спектър от продукти на научноизследователската и развойна дейност в производство на оборудване от висок клас. Освен Fair Friend Group и TTGroup, списъкът на ключовите изложители включва HIWIN, PMI, Victor Taichung, YLM, SHINBU, KFO, CHMER, FANUC, MAZAK, YOU JI, TAKISAWA, YCM, TRUMPF, Delta, Mitsubishi и Siemens. Освен физическото изложение, TIMTOS x TMTS 2022 ще включва и набор от онлайн услуги и виртуални дейности за посетители, включително обиколка на живо @Showground, Live Stage услуга, представяща продукти, виртуални презентации и онлайн срещи с клиенти.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l декември 2021 9 във фокус дитивното производство еволюира с все по-висока скорост, предоставяйки нови възможности за редица индустриални сектори. Бурната научноизследователска и развойна дейност в областта води до оптимизиране на процесите и създаването на нарастваща гама от материали, подходящи за широк спектър от приложения. Процеси Материалите за адитивно производство се предлагат под формата на филамент (нишка), прах или смола. Ако материалът вече е избран, селекцията на процес за 3D принтиране е относително лесна задача, тъй като само няколко технологии са подходящи за производство на детайли с повече видове материали. В тези случаи изборът на процес обикновено се свежда до сравнение между разходите и свойствата. FDM (fused deposition modeling) е най-широко разпространенататехнология за 3D печат. Процесът започва със зареждане на макара с термопластичен материал в принтера. След достигане на желаната температура на дюзата, нишката се подава в Адитивно производство с пластмаса оборудване и консумативи Бурната научноизследователска и развойна дейност в областта води до оптимизиране на процесите и създаването на нарастваща гама от материали, подходящи за широк спектър от приложения Материалите за адитивно производство се предлагат под формата на филамент (нишка), прах или смола Повечето FDM системи предлагат възможност за настройка на няколко технологични параметри – температура на дюзата и платформата, скорост на изграждане, височина на слоя и скорост на охлаждащия вентилатор екструзионната глава и дюзата, където се разтопява. Екструзионната глава е прикрепена към триосна система, която позволява движението ´ в x, y и z направление. Стопеният материал се екструдира на тънки нишки и се полага слой по слой в предварително определените места, където се охлажда и втвърдява. Към екструзионната глава може да бъде монтиран вентилатор, който да ускорява охлаждането. Повечето FDM системи предлагат възможност за настройка на няколко технологични параметри – температура на дюзата и платформата, скорост на изграждане, височина на слоя и скорост на охлаждащия вентилатор. Големината на детайлите и височината на слоевете обаче може да се окажат предизвикателство. Настолните 3D принтери обикновено позволяватпроизводство на детайли с размери 200x200x200 mm, докато с индустА

10 декември 2021 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ във фокус риална машина може да се изработи детайл с размери до 1000 x 1000 x 1000 mm. Височината на слоя при FDM процеса варира между 50 и 400 микрометра. Селективното лазерно синтероване (SLS) принадлежи към групата технологии с прахово легло. При процеса лазер селективно синтерова частиците на полимерен прах, съединявайки ги чрез стапяне, при което детайлът се изгражда слой по слой. SLS 3D принтирането се използва както за прототипиране на функционални полимерни компоненти, така и за малки партиди от продукти, тъй като предлага висока степен на свобода при проектиране, висока точност и добри и постоянни механични свойства на детайлите. При SLS почти всички параметри на 3D принтера са предварително настроени от производителя на машината. Височината на слоя по подразбиране е между 100 и 120 микрометра. Стереолитографията (SLA) е процес на адитивно производство, при който като светлинен източник се използват UV лазери за селективното втвърдяване на полимерна смола. Материалите, използвани за SLA, са фоточувствителни терморекативни полимери, които се предлагат под формата на течност. Процесът започва с позициониране на платформата в резервоар с течен фотополимер на разстояние височината на един слой от повърхността на течността. UV лазерът изгражда последователно слоевете на детайла, като селективно втвърдява полимерната смола. По време на етапа на втвърдяване мономерните въглеродни вериги се активират от светлината на UV лазера и се втвърдяват, формирайки неразрушими връзки помежду си. Лазерният лъч се фокусира в предварително зададен ход с помощта на огледала. След принтиране на детайла е необходимо той да претърпи допълнителна обработка на UV светлина, в случай че се изискват много добри механични и термични свойства. Височината на един слой варира между 25 и 100 микрометра. Материали Акрилонитрил бутадиен стиролът (ABS) е най-често използваният материал в 3D принтирането с пластмаса. Намира приложение в автомобилостроенето, производството на домакински уреди и др. Той представлява термопласт, съдържащ основа от еластомери на базата на полибутадиен, което го прави по-гъвкав и устойчив на удари. ABS се предлага на пазара под формата и на прах, и на течност, което го прави подходящ за процеси като SLS, SLA и PolyJet. В адитивното производство ABS се използва нагрят между 230 и 260°C. Материалът е издръжлив, лесно понася температури от -20 до 80°C. ABS обаче не е биоразградим и се свива при контакт с въздуха, поради което платформата за принтиране трябва да бъде нагрята, за да се избегнат изкривявания на детайлите. Препоръчва се при адитивно производство с този материал да се използва 3D принтер със затворена камера, за да се ограничат емисиите на частици. Полимлечната киселина или PLA е материал, който, за разлика от ABS, е биоразградим. Произвежда се от възобновяеми суровини като например царевично нишесте. Адитивното производство с PLA е лесно, въпреки че материалът има склонност да се свива в известна степен след 3D принтирането. При PLA не е нужно подгряване на платформата за принтиране, като работните температури също са по-ниски в сравнение с ABS – между 190 и 230°C. Манипулирането на PLA е потрудно поради високите му скорости на охлаждане и втвърдяване. Важно е да се отбележи, че качеството на принтираните обекти може да се влоши при контакт с вода. Материалът обаче има постоянни свойства, лесен е за употреба, предлага се в богата гама от цветове и е подходящ за FDM адитивно производство. Акрилонитрил стирен акрилатът (ASA) има подобни на ABS свойства, но се отличава с по-голяма устойчивост на UV излъчване. Както при ABS, и при адитивното производство с ASA се препоръчва да се принтира при нагрята платформа, за да се предотврати изкривяването на детайлите. Необходимо е принтирането да се осъществява в затворена камера заради емисиите на стирен. Полиетилен терефталатът (PET) е идеалният материал за детайли, влизащи в контакт с храни. В допълнение той е доста здрав и има добра химическа устойчивост. За да се постигнат максимални резултати при адитивно производство с PET, температурата трябва да е между 70 и 95°C. Сред предимствата на PET са липсата на емисии на миришещи вещества при принтиране и възможността за 100% рециклиране. PETG е термопласт, който се използва широко в областта на адитивното производство, съчетавайки лесната употреба на PLA и издръжливостта на ABS. Представлява аморфна пластмаса, която може да се рециклира напълно. Има същия химичен състав като PET, с разликата, че е добавен гликол с цел да се намали ронливостта му и да се понижи чупливостта. Поликарбонатът (PC) е силно устойчив материал, предназначен за инженерни приложения. Материалът има добра термична устойчивост,

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l декември 2021 11 във фокус като може да не се деформира при температури до 150°C. PC обаче има склонност да абсорбира влага от въздуха, което може да повлияе на експлоатационните му характеристики и устойчивостта му при принтиране. Затова следва материалът да се съхранява във въздухонепропускливи контейнери. PC има много по-ниска плътност от стъклото, което го превръща в интересна алтернатива за производството на оптични детайли, защитни екрани или декоративни предмети. Еволюцията в областта на технологиите за 3D печат доведе до обширна изследователска дейност при материалите за адитивно производство, която позволи разработката на цяла гама от полимери от висок клас с механични характеристики, подобни на тези на металите. Съществуват няколко типа материали от висок клас за 3D принтиране като PEEK, PEKK или ULTEM. Тези материали имат много висока механична и термична устойчивост, отлична якост и същевременно са много по-леки от някои метали. Тези качества ги правят много атрактивни за авиационната и космическата индустрия, автомобилостроенето и медицинския сектор. Поради характеристиките на полимерите от висок клас, те не могат да бъдат принтирани на всички FDM машини, предлагани на пазара. 3D принтерът трябва да има нагряваща плоча, достигаща поне 230°C, а екструзията трябва да протича при 350°C в затворена камера. Днес около 65% от тези материали се принтират с FDM технология, но се предлагат и в прахообразна форма, съвместима с SLS процеса. Полипропиленът е друг термопласт, широко използван в автомобилния сектор, текстилната индустрия и производството на необятна гама от продукти за ежедневието ни. Материалът е известен с устойчивостта си на абразия и способността си да поема механични натоварвания, както и с относителната си коравина и гъвкавост. Сред недостатъците му са ниска термична устойчивост и чувствителност към UV лъчи, които могат да доведат до разширяването му. Поради това няколко производители от сектора на адитивното производство разработват алтернативни видове полипропилен, отличаващи се с по-висока физична и механична якост. Композитите са изключително подходящи за изработката на леки детайли с висока якост. Влакната добавят якост към детайла, без да увеличават теглото му. Има две възможности – при първата влакната са на сегменти с дължина под 1 mm, а при втората нишките са непрекъснати. Нарязаните влакна могат да бъдат смесени с термопласти като найлон, ABS или PLA. В сектора на адитивното производство се използват предимно въглеродни нишки, но също и стъклени и такива от кевлар. Предизвикателства и бъдещи направления Процесите на адитивно производство осигуряват гъвкавост на проектиране, възможност за персонализиране и бързо прототипиране на безпрецедентно ниво. Настоящият спектър на приложения се разширява с такъв темп, че се очаква в близко бъдеще технологията да засегне всички житейски области. За да се осъществи преходът от бързо прототипиране до масово производство обаче, трябва да се преодолеят някои предизвикателства. На първо място е ниската скорост на производство с наличните към момента адитивни системи. Поради тази причина се полагат огромни усилия в научноизследователската и развойна дейност, насочена към ускоряване на процесите на адитивно производство. Преди индустрията да внедри адитивните технологии за целите на масово производство, системите трябва да могат да изработват детайли в рамките на няколко секунди или минути, а не часове или дни. Следващото голямо предизвикателство е сравнително малкият спектър от материали, подходящи за процесите на адитивно производство, и високата им цена. Въпреки че списъкът с налични материали се удължава, той не се разширява достатъчно бързо, но също така няма и споделена база данни за наличните материали за принтиране и техните свойства. Голяма част от материалите, използвани за процесите на адитивно производство, са фирмени патенти. Това води до други проблеми, а именно хетерогенност на свойствата на материалите, вариации в партидите и принтираните детайли, трудности при контрола на качеството. Въпреки че процесите на адитивно производство се славят с по-малкия размер на материални загуби в сравнение с конвенционалните процеси, все още има много място за оптимизация в това направление. Наблюдава се и липса на единни за индустрията стандарти в областта, включително насоки за устойчиво производство. Освен това наличността на софтуер за проектиране, подаването на файловете за принтиране и ръчната дообработка забавят работните потоци. Допълнителен проблем е и ограничението по отношение на размерите на произвежданите детайли. В обобщение може да се каже, че са нужни още подобрения в процесите на адитивно производство, за да може индустрията да се възползва от пълния им потенциал.

12 декември 2021 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ електроника ай-известната глобална навигационна система (Global Positioning System – GPS), първоначално наречена Navstar GPS, е спътниково базирана радионавигационна система – проект, стартиран от министерството на отбраната на САЩ през 1973 г. Първият прототипен спътник е изстрелян през 1978 г., а пълната конфигурация от 24 спътника започва да работи през 1993 г. До неотдавна единствена алтернатива, днес тя е една от няколкото действащи и бъдещи глобални навигационни системи (Global Navigation Satellite Systems – GNSS), които осигуряват прецизна геолокация и времева информация за наземни или намиращи се близко до земната повърхност обекти, имащи пряка видимост до 4 или повече сателита от системата. Нови проекти на NASA и други космически агенции разработват използването на GNSS дори за спътникова навигация, както и за навигация около и на Луната. Точността на основните параметри, осигурявани от GPS системата – местоположение, скорост и време, може да бъде ограничавана. И въпреки че това ограничение (SA – Selective availability или Dilution of Precision, DOP) e перманентно отменено през 2000 г., фактически то може и се въвежда по всяко време и на всяко място от оператора на системата. Това е фактор за разработката и пускането в действие и от други страни на собствени системи – BeiDou – Китай, Galileo – Европейски съюз, ГЛОНАСС – Русия, NavIC – Индия и QZSS – Япония (Табл. 1). Тук ще разглеждаме GNSS компоненти, които работятс публичните (некодирани и с по-малка точност) GNSS канали. За подобряване на времето на стартиране на GPS модулите се използватАGNSS (Assisted GNSS) системи – като данни и изчисления от предишна работа, или при наличност на интернет достъп – чрез извличане на нужната информация от безплатни сървъри, осигурени от производителя. Така времето за стартиране се съкращава до 30 пъти, достигайки до една или няколко секунди. За допълнително подобряване на точността се използват сателитно базирани системи (Satellite Based Augmentation Systems – SBAS) и земно базирани като RTK (Real time kinematic positioning) и DGPS (Differential GPS). SBAS системите подобряват точността чрез локални корекции (йоносферни, времеви и за орбитата), изправност на системата (бърза детекция и индикация на грешки), наличност на системата (ако сигнал за разстояние се излъчва от съответния SBAS спътник). Много важно за точността на подобни системи е използването на антени с голяма площ/висока чувствителност, както и осигуряването на максимална видимост към сателитите. В практиката RTK системите обикновенно работят с една или няколко статични и с точно определено местоположение базови станции (RTK basestation) и една или няколко мобилни, разположени върху движещите се обекти (RTK rover). Базовата станция излъчва към мобилните информация за местопoложението си и съоветната изчислена грешка, а мобилните станции сравняват приетото и собственото си локално измерване. Това помага за коригиране на различни грешки – атмосферни и други, при приемането на GNSS сигнала и осигурява точност до няколко сантиметра или дори по-малко (Фиг. 1). Съвременни компоненти за глобално позициониране GNSS - част I Димитър Колев Фиг. 1. Принцип на RTK система Н

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=