АББ България представи тенденции в електроапаратурата

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2008

За втора поредна година компанията събра стотици специалисти от индустрията


 От 22 до 24 октомври т.г. екипът на АББ България бе домакин на втория общотехнически семинар, организиран от мултинационалната компания у нас. Мащабното събитие събра представители на всички сектори от българската индустрия в хотел "Санкт Петербург", град Пловдив. Семинарът бе открит от Петер Симон, изпълнителен директор на АББ за България. Сред официалните гост-лектори на презентациите бяха още Алексис Заудер от АББ Люксембург; Клаус-Дитер Шулце от АББ Германия; както и представители на компанията от Швеция и Полша.
Тематично семинарът включваше 9 презентации. Разгледани бяха високоволтовите прекъсвачи тип LTB и комбинираните измервателни трансформатори високо напрежение; силоизмервателните прибори; видовете прекъсвачи НН и техните приложения. Отделна презентация бе посветена на новата серия разходомери "FlowMaster". Присъстващите специалисти се запознаха и с комплектните разпределителни уредби средно напрежение и релейните защити средно напрежение (серии RE 610). Специално внимание бе отделено на информационно-управляващите микропроцесорни системи за автоматизация и решенията на АББ за контрол и защита на електродвигатели и табла НН - контактори, моторни пускатели, релета за контрол и мониторинг "Arc Guard System". Сред представените продукти бяха и

Типово тестваните табла тип ArTu
"Те се предлагат в три модификации - ArTu M до 630А, ArTu L до 800А и ArTu K до 4000 А. Конструирани са съгласно последните тенденции и в съответствие с традициите и качеството, характерни за АВВ. Намират приложение в индустрията и строителството на жилищни и офис сгради. Могат да бъдат със степен на защита от IP31 до IP65 и устойчивост на к.с. до 105 кА. Позволяват специални приложения, като табла за управление на двигатели - МСС с форма на вътрешно разделяне до форма 4. Основно предимство на този тип табла е наличието на пълни монтажни комплекти за прекъсвачи на АВВ. Сред плюсовете е и използването на специални профилни шини, както и на системата за бързо окабеляване - Unifix", коментира за сп. Инженеринг ревю инж. Емил Петров, мениджър маркетинг и продажби НН в АББ България. "В зависимост от вида на прекъсвача и начина му на монтаж - хоризонтален или вертикален, се използват стандартни монтажни комплекти. Те се задават с един-единствен код за поръчка. В него са включени всички необходими елементи за закрепването и монтажа на прекъсвача в таблото. С тяхна помощ, както и чрез използването на профилните шини се намаляват разходите и времето за сглобяване на уредбите. Таблата ArTu гарантират сигурна и надеждна работа и лесна модификация на съществуващи разпределителни уредби", допълни г-н Петров.

Ретрофит на КРУ
Друг акцент в семинарната програма бе подходът, използван от компанията за ретрофит на комплектни разпределителни уредби (КРУ). "АББ България залага на подход от класически ретрофит чрез обновяване на количката на прекъсвача към използване на типово тествани и фабрично подготвени касети, тип PowerCube. Касетите са особено подходящи при ретрофит на КРУ, независимо от производителя. Характеристики на касетите са стандартни напрежения до 17.5 kV/4000 A/40 kA и съответно 24 kV/2500 A/31.5 kA. Възможно е използването на всички комутационни апарати на АВВ, сред които вакуумни прекъсвачи - VD4, VM1; елегазови прекъсвачи - HD4; вакуумни контактори. Касетите PowerCube позволяват запазване на характеристиката на разпределителната уредба „Metal Clad". Сред предлаганите от АББ модели е касетата с отсек за напреженови трансформатори с вградени предпазители, монтирани на изваждаема шейна, заяви Кирил Меджеделиев, регионален инженер продажби "Апаратура СрН и ВН".
"Две особено важни характеристики на касетите тип PowerCube са наличието на земен нож с т.нар. make възможности, както и фабрично монтираните и тествани блокировки между елементите - прекъсвач, земен нож, врата, количка. Почти всички блокировки могат да бъдат както механични, така и електрически, което позволява въвеждането им в "логиката" на защитния терминал, съответно системата за управление на подстанцията. Опция са блок-контактите на земния нож и количката, което дава възможност за външна индикация на положението. Немаловажно е подмяната на главната контактна система с напълно нова както от страната на прекъсвача, така и от страната на разпределителната уредба", подчерта лекторът.
Top