АББ България с фокус върху енергийната ефективност

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2008

Компанията бе домакин на презентационен тур в индустриални центрове на страната

В средата на месец април АББ България стартира мащабна маркетингова кампания, включваща поредица от презентации с водеща тема - енергийна ефективност и енергиен одит. "За първи път АББ България организира подобно мероприятие, насочено не към представянето на нови продуктови гами или услуги, а акцентиращо върху начините за повишаване на енергийната ефективност на производството", коментираха от компанията. Презентационният тур стартира във Варна на 15 април. Кампанията продължи в столицата, където презентацията се проведе на 17 април в "Парк хотел Витоша". Следващи етапи от маркетинговата инициатива бяха презентации на 21 април в Бургас, на 22 април в Пловдив, в Русе на 23 април и на 24 април в Плевен. Гости на събитията бяха партньори на АББ България, инженерингови и инвестиционни компании, представители на индустриални предприятия от областта на енергетиката, хранително-вкусовата и фармацевтичната промишлености, както и системни интегратори. Лектори на събитията бяха инж. Димо Добрев, инженер продажби "Индустриални продукти", и инж. Иван Кинов, продуктов мениджър "Честотни управления" в АББ България.

В рамките на презентациите лекторите обърнаха внимание върху състоянието на околната среда, увеличаващите се емисии от въглероден диоксид в атмосферата и необходимостта от предприемане на мерки за намаляването им. "Въглеродният диоксид е пари, тъй като емисиите ще бъдат търгувани", заяви г-н Добрев, допълвайки: "Един от основните начини за намаляване на емисиите от въглероден диоксид е повишаване на енергийната ефективност на производството. Това може да се постигне чрез откриване на слабите места в него, които най-често са преоразмерени инсталации, неефективно приложение на мотори, оборудване, работещо ненужно дълго време". Лекторът запозна присъстващите и с основните етапи при извършване на енергиен одит. "Целта на енергийния одит е да се установят местата, където се губи енергия", отбеляза той и допълни, че подобен одит е направен от АББ в завода на BMW в Англия, където е доставено оборудване, с което енергийната ефективност е повишена.

Основен акцент в презентациите бе и представянето на комплексни решения на АББ, с които се постига повишаване на енергийната ефективност на производството. Димо Добрев запозна присъстващите с продуктовата гама от електродвигатели на компанията, а Иван Кинов представи сериите честотни управления, предлагани от АББ България. Лекторите подчертаха, че това са местата с най-голям потенциал от гледна точка повишаване на енергийната ефективност.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top