ASHCROFT Instruments с представителство в страната

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2007

Немският клон на водещата компания в областта на техническите измервания на налягане и температура ASHCROFT- NAGANO откри представителство в страната, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Николина Максимова, ръководител на офиса. Клонът на компанията в Германия - ASHCROFT Instruments - отговаря за бизнеса на корпорацията ASHCROFT- NAGANO на пазарите в Югоизточна Европа. Както списанието информира в броя си от юни 2006 г., американската компания ASHCROFT, част от корпорацията Dresser, бе придобита от японския производител Nagano Keiki през май 2006 г. Като основания за откриване на представителство в страната г-жа Максимова посочва бързата реакция на клиентските изисквания и оптимизирането на вземаните бизнес решения, съгласно спецификите на местния пазар. "Смятам, че обединяването на ASHCROFT и NAGANO е събитие в света на измервателната техника и развитието на компанията през последните месеци е в много положителна посока. За мен е вълнуващо да участвам пряко в промяната", коментира г-жа Максимова. Компанията ASHCROFT присъства на българския пазар от 2005 г. чрез партньорската си фирма Измервателни уреди. "Клиентите ни в България, някои от които познавам от повече от 10 години, могат да се възползват от високото качество и промоционалните цени на техниката с марка ASHCROFT. Доставките се извършват от Германия, така че от тази година всички формалности, свързани с митническото освобождаване, отпаднаха. Положително от бизнес гледна точка е и поддържането на манометри на склад в София", допълва Николина Максимова.
Top