Рекламни публикации на АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ

Начало > Рекламни публикации на АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГАЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ
ПРЕЦИЗЕН И НАДЕЖДЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ЕЛЕКТРОМЕХАНИКАТА Архитектура и строителство Комплексно изграждане на Отоплителни, Вентилациоони и Климатични Инсталации, Водоснабдяване и Канализация, Противопожарни системи, силови и слаботокови електроинсталации, системи за сградна автоматизация на големи обществени, административни и индустриални обекти. www.aymek.com.tr София 1680, бул. България 58, бл. 1, ет. 1, офис 5, тел./ 917 39 70, факс: 02/ 958 58 32 ... още
АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ
Аймек Груп - надежден и прецизен инженеринг АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ осъществява архитектурни и строителни дейности, комплексно изграждане на ОВиК, ВиК и Противопожарни системи, електроинсталации, системи за сградна автоматизация на големи обществени, административни и индустриални обекти. Основен принцин на компанията е осъществяване на надежден инженеринг чрез своя високо квалифициран екип, който е учатвал в ... още
АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ
ПРЕЦИЗЕН И НАДЕЖДЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ЕЛЕКТРОМЕХАНИКАТА Архитектура и строителство Комплексно изграждане на Отоплителни, Вентилациоони и Климатични Инсталации, Водоснабдяване и Канализация, Противопожарни системи, силови и слаботокови електроинсталации, системи за сградна автоматизация на големи обществени, административни и индустриални обекти. www.aymek.com.tr София 1680, бул. България 58, бл. 1, ет. 1, офис 5, тел./ 917 39 70, факс: 02/ 958 58 32 ... още
АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ
АЙМЕК ГРУП – НАДЕЖДЕН И ПРЕЦИЗЕН ИНЖЕНЕРИНГ АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ осъществява пълно изграж-дане на ОВиК, ВиК и Противопожарни системи, силови и слаботокови електроин-сталации, системи за сградна автоматизация на големи обществени, админи-стративни и индустриални обекти. Основен принцин на компанията е осъществяване на надежден ин-женеринг чрез своя високо квалифициран екип, който е учатвал в изграждането ... още
АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ
ПРЕЦИЗЕН И НАДЕЖДЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ЕЛЕКТРОМЕХАНИКАТА Комплексно изграждане на Отоплителни, Вентилациоони и Климатични Инсталации, Водоснабдяване и Канализация, Противопожарни системи, силови и слаботокови електроинсталации, системи за сградна автоматизация на големи обществени, административни и индустриални обекти. www.aymek.com.tr София 1680, бул. България 58, бл. 1, ет. 1, офис 5, тел./ 917 39 70, факс: 02/ 958 58 32 ... още
Top