Безжичните технологии са революционна промяна в автоматизацията

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2007

инж. Владимир Ангелов,
управител на Ханиуел България,
пред сп. Инженеринг ревю

Господин Ангелов, нека започнем от въпроса, който вълнува и конкурентите, и партньорите ви в страната: Как върви изпълнението на мащабния проект за автоматизация в ТЕЦ "Марица Изток" 2?

Модернизацията на първи блок на централата е завършена успешно и в началото на август блокът влезе в паралел. Сега се работи по настройките на системата. Започнахме работата по трети блок на централата, а според графика в края на ноември, ще започнем работа и по четвърти блок.

Става въпрос за най-новата платформа на Honeywell - Experion PKS?

Да, точно така. Имаме всички основания да твърдим, че автоматизацията на първи блок и като функционалност, и като ниво на използваните технически решения е последна дума на съвременните представи за индустриална автоматизация. Бих искал да обърна внимание на един от пакетите, който е част от платформата Experion PKS и бе внедрен в централата - Field Device Manager, който оптимизира управлението на полевите измервателни устройства. Комуникацията на полево ниво е реализирана на базата на HART протокол.

Какво е мястото на оператора, предвид факта, че технологичните процеси стават все по-сложни, а системите за управление по-комплексни и многофункционални?

Важността на знанията и уменията на операторите непрекъснато се увеличава и това е една от насоките, в които трябва много да се работи. Операторът води процесите, а както казахте, те са все по-сложни. За съжаление, през последните години нивото на познанията и уменията на операторите, а и на специалистите по КИП и А, не е особено високо, тъй като малко компании инвестират в повишаване квалификацията на специалистите си, а и инвестициите в областта на промишлената автоматизация в страната не са кой знае колко големи.

Друг проблем, за който се говори е, че средната възраст на операторите в световен мащаб е доста висока и съществува опасност натрупаното от тях знание за воденето на процесите да се изгуби.

По тази причина всички големи компании в промишлената автоматизация инвестират в разработването на продукти, чрез които да се запази натрупаното знание и да се повиши ефективността на работа на операторите. Например, платформата на Honeywell - Experion PKS - обхваща цяла гама продукти, т.нар. Operator Effectiveness, които дават информация на оператора и го съветват как успешно да води процеса.

Колкото по-сериозна става ролята на оператора, толкова по-съществени би следвало да са и изискванията към човеко-машинния интерфейс.

В автоматизираните системи от по-старото поколение, т.нар. DCS платформи, операторският интерфейс предлагаше само базови функции на оператора. Най-съвременните представи за операторски интерфейс включват сложен комплекс от технически средства и решения. Развитието на информационните технологии и по-специално Интернет промени представите за операторски интерфейс. Днес, той е Web базиран, с което доскоро задължителното физическо присъствие на оператора в завода отпадна. Операторът би могъл да бъде на стотици километри от завода и това да не му пречи да си върши работата.

Да, представите се променят, решенията се усъвършенстват, но кое ще доведе до революционна промяна в платформите за индустриална автоматизация?

Несъмнено, безжичните комуникационни технологии на полево ниво. Това ще направи системите многократно по-гъвкави в сравнение с традиционно използваните кабелни комуникации. И в момента, на дневен ред е децентрализираното управление, но комуникацията по кабел затруднява и оскъпява и конфигурирането, и монтажа, и поддръжката на системите. Honeywell, както и останалите големи компании в индустриалната автоматизация, инвестират сериозно в тази посока.

Мислите ли, че сериозни проблеми като сигурността и надеждността на предаваната информация или захранването ще бъдат преодолени и безжичните технологии ще намерят наистина практическо приложение в индустрията?

Навлизането на безжичните комуникационни технологии е мощен стимул за развитие на цял комплекс свързани с тях производства. Например, очаква се бум в производството на енергоносители. Вече са разработени и се предлагат захранвания за безжични трансмитери с живот от пет, дори десет години, което е сериозен пробив. Очаквам захранванията да стават все по-малки като габарити, но с достатъчна мощност. По сигурността на безжичните мрежи също се работи и вече има резултати.

А на ниво контролер, същественото развитие в какво се изразява?

Дълги години в основата на автоматичното регулиране беше известният PID закон или негови модификации. В настоящия момент в много приложения се използват едноконтурни оптимални регулатори. В контролерите от серията С200 и най-новите С300 на системата Experion PKS такъв закон под наименованието Profit Loop, разработен от Honeywell, е вече стандартно заложен. Хиляди многоконтурни регулатори (т.нар. Multi Variable Predictive Control) вече са внедрени, преди всичко в нефтохимическата промишленост. Оптималното динамично управление вече не е наука, а инженерна работа, изискваща, разбира се, много познания и умения.

 




Top