БГ Терм предлага парогенераторите на Clayto

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2006

Парогенератор с марка Clayton е внедрен успешно в Дунапак Родина

Един от сериозните играчи на ОВК пазара у нас - БГ Терм, си партнира в страната с белгийската компания Clayton, бе съобщено на презентация, организирана през лятото. На 11 и 12 юли Питър Деклерк от Clayton представи пред специалисти от българската индустрия техническите и приложни специфики на парогенераторите и утилизаторите, произвеждани от белгийската компания. Събитието бе организирано в пловдивския офис на БГ Терм. Вторият ден от семинарната програма бе посветен на посещение в завода за велпапе и опаковки от велпапе Дунапак Родина, където участниците в събитието имаха възможност да наблюдават работата на парогенератор Clayton в реални условия.

Концепцията на Clayton за парогенератори е реализирана на базата на шест основни възела - еднотръбна серпантина, водоохлаждаема горивна камера, циклонна горелка, сепаратор пара/вода, електрическо контролно табло и бутална помпа, заяви лекторът. Горивната камера се охлажда едновременно с вода и пара, за да се минимизират загубите от излъчване. По този начин се осигурява безопасна и надеждна работа на съоръжението. "Горелката и вентилаторът, с които се оборудват парогенераторите, имат съществена роля за пълно изгаряне на горивото и максимално топлоотдаване. Използваната конструкция на горелката осигурява постоянно въртене на пламъка в горивната камера", заяви на презентацията г-н Деклерк. "Благодарение на системата за тангенционално вдухване на въздуха, въздушната циркулация в горивната камера подлежи на постоянен контрол. Използването на този принцип рефлектира в постигането на много

ниски нива на емисиите

от азотни окиси", допълни той. Напълно затворената диафрагмена помпа, с която са оборудвани парогенераторите, е специално разработена от Clayton за работа при високи налягания и температури. Лекторът подчерта, че разработената конструкция не позволява водата да влиза в контакт с подвижните части. Това обяснява отсъствието на уплътнителни кутии или механични уплътнения и на практика отстранява вероятността от течове. "Всяка помпа съответства на типа котел, който обслужва, гарантирайки оптимална водна циркулация. От своя страна, тя не допуска прегряване и отлагане на котлен камък в парогенератора", коментира Питър Деклерк. Парогенераторите на Clayton са оборудвани с центробежни сепаратори пара/вода. "Специално разработената конструкция на сепаратора позволява подаване на

пара с влажност, по-малка от 0.5%

независимо от текущата консумация. Отделената вода се връща през кондензосъбирателя до генератора на пара", заяви лекторът. Топлообменната повърхност на генератора представлява непрекъсната спирално навита тръба. Серпантината е проектирана така, че горивните газове да циркулират около нея с висока скорост. "Интензивният топлообмен е резултат от използвания принцип на противотока в комбинация с пълния контрол върху движението на газовете и паро/водната смес", поясни лекторът. Всички парогенератори на Clayton са оборудвани с електрическо контролно табло за локален контрол на работните и алармените функции на генератора. Автоматиката на парогенератора предлага опции за интерфейс към външни мониторингови и управляващи системи.

Годишен разход за топлоенергия, по-малък със 79%

Парогенераторът на Clayton, работещ в Дунапак Родина, е пуснат в експлоатация в началото на 2004 г. Инвестицията е направена с цел оптимизиране на разходите, повишаване екологичността на производството и унифициране на съоръженията в холдинга, заявяват от Дунапак Родина. Парогенераторът, модел SEG-304, е доставен директно от компанията производител като част от корпоративно споразумение между Clayton и австрийския концерн Хамбургер/Мосбургер/Дунапак, част от който е Дунапак Родина. Парогенераторната система захранва с пара както производствени съоръжения, така и отоплителната инсталация в предприятието. "Старата инсталация за производство на пара включваше парни котли, работещи на мазут. Новият парагенератор се захранва с природен газ. Благодарение на работата му, успяхме да намалим общия годишен разход за топлоенергия със 79%. Съоръжението практически не генерира вредни емисии в околната среда", коментира главният енергетик на Дунапак Родина.
Top