BMS система в разширението на завода на Schneider Electric

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2012

В рамките на реализацията на разширението на завода за автоматични предпазители на Schneider Electric в Пловдив фирма Ню Систем проектира и изгради система за сградна автоматизация, която е естествено допълнение към съществуващата. Стартът на проекта бе даден на 15 февруари т. г. след подписване на договор между Schneider Electric и Ню Систем на стойност почти 60 000 евро и бе завършен в началото на месец май т. г.

„Системата включва пет климатични камери, два вентилационни рекуперативни блока, смукателни вентилатори, топлинен и студов център, следене на осветителни кръгове, както и управление на система за студена вода за технологични нужди, с общ обем от 272 информационни точки”, разказва инж. Владимир Лилов, ръководител отдел Реализация на проекти в Ню Систем. "Част от нашата работа бе и участието ни в частта

проектиране, изработка и доставка на табла автоматика
монтаж на полево оборудване, окабеляване пуск и настройки на цялата система", допълва той.

По отношение на избора на конкретно оборудване, инж. Лилов коментира: „Оборудването е базирано на гамата на Schneider Electric, от една страна за да се осъществи пълна съвместимост със съществуващата система, а от друга се налага от продуктовото ориентиране на клиента. Конкретният избор бе направен на базата на ОВиК и електро проекти на фирма МИГ Инженеринг.”

Ръководител отдел Реализация на проекти в Ню Систем споделя, че в процеса на изграждане на системата са работили в тясна връзка с фирмите Schneider Electric – София като пряк възложител, както и с МИГ Инженеринг и Schneider Electric – Пловдив, в качеството си главен изпълнител и краен клиент.

„Системата обхваща различни по вид и функционалност помещения, които съответно водят със себе си и специфични изисквания”, информира той. "Част от инсталациите обслужват самото производствено хале, където акцентът е предимно върху темпериране на помещението, както и отвеждането на топлина и отработени газове, свързани с производствения процес. Друга част обслужва т. нар. битови помещения, т. е. столова, кафене, стаи за отдих, съблекални и т. н. Характерното за тези инсталации, е че управлението основно е базирано на наличието на СО2 в помещенията. Концентрацията на въглероден двуокис се следи от сензори и при преминаването на определена граница системата преминава изцяло на пресен въздух, когато нивото на СО2 е в допустимите норми, инсталацията работи на икономичен, рециркулационен режим. Трети тип инсталации обслужват 3 конферентни зали, в управлението на които е залегнал принципът на управление по "заетост". Т. е. системите се включват при получаване на сигнал от сензор за заетост (присъствие) в конкретното помещение. Системата за студена вода за технологични нужди служи за производство на студена вода нужна за охлаждането на част от машините в цеха и е свързана със строги технологични правила и изисквания", дава детайли относно реализацията представителят на Ню Систем.

Предимства на BMS системата
Според инж. Лилов, основните предимства на BMS системата са от една страна, минимизиране на човешкия фактор, т. е. системата е напълно автоматизирана, което свежда нуждата от специализиран персонал по поддръжка, или по-точно казано един човек се занимава с поддръжката, настройките и следенето на цялата система. От друга страна автоматизираното управление води до повишаване на енергийната ефективност на сградата, което пък гарантира намаляване на разхода енергия и пари за поддържане на комфорт. Косвен ефект от добрия климат се явява и повишаването на производителността на персонала, който целогодишно работи в точно определени температурни граници в зоната на комфорта. „За енергийната ефективност допринасят и редица функции, вградени от нашите софтуерни инженери като:
- режим на нощно охлаждане;
- времеви програми за работа;
- рекупериране и рециркулиране на обработения въздух;
- включване по присъствие и т. н., категоричен е той.

В отговор на въпроса с какво се различава това изпълнение от BMS системата, внедрена в завода през 2007 година, инж. Лилов коментира: „Съществени разлики между изпълнението на двете системи няма, единствено придобитият във времето опит ни помогна по-бързо и качествено да изпълним поставената задача.”
Включването на

енергоефективни агрега-ти като рекуператори и рециркулация
(които в първата част не бяха предвидени) значително ще подобри енергийната ефективност на сградата, уверен е инж. Владимир Лилов и допълва, че управлението по СО2, както и стартирането на определени системи по присъствие също значително ще редуцира експлоатационните разходи.

„Изборът на Ню Систем за изпълнител на BMS системата при разширението на завода ни бе естествено, тъй като с тях работихме при изграждането на производствените ни мощности преди няколко години. Тъй като нямаме никакви оплаквания, отново се спряхме на тях като изпълнител”, коментира инж. Бойко Стефанов, ръководител Безопасни условия на труд, околна среда и сграда в Schneider Electric.

“Това, на което държахме, бе възможността системата да бъде наблюдавана и контролирана от един компютър”, споделя той. „Това е възможно, тъй като монтираните датчици подават сигнали към BMS системата от всяка една инсталирана система – охлаждане, отопление, както и обслужването на технологични нужди в производството. Датчиците следят зададените параметри и са настроени така, че при минимално отклонение от тях, BMS системата спира инсталацията. Моите конкретни изисквания бяха свързани с

въвеждането на системата Free Cooling
която позволява през нощта при падане на външните температури под тези в производственото хале, автоматичното спиране на системата на охлаждане и отварянето на аспирацията”, допълва инж. Бойко Стефанов.

По негови думи, благодарение на внедрената BMS система се повишава цялостната енергийна ефективност на завода и освен това се гарантира удобството един служител от своя компютър да може да наблюдава и отстранява възникнали проблеми.

Инж. Стефанов поставя тази реализация сред дейностите на компанията с оглед на постигането на глобалната цел за годишно намаляване на разходите с 4% във всеки завод и уточнява, че очакванията на компанията е конкретната инвестиция да се възвърне в рамките на 3 години.


Вижте още от BMS система в разширението на завода на Schneider Electric


Ключови думи: BMS система, Schneider ElectricTop