Булгаргаз оповести инвестиционните си планове

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2006

Приоритет за компанията е изпълнението на проекта НАБУКО, заявяват от Булгаргаз

Булгаргаз отчете ръст в транзитираните количества природен газ за съседните държави и общото газово потребление в страната, бе съобщено в рамките на традиционната годишна пресконференция на компанията, която се проведе на 24 януари т.г. Общо с 11.08% е нараснало потреблението на природен газ спрямо 2004 г., като най-големите количества са изразходвани от енергийния и химическия отрасли. Според доклада на "Булгаргаз" ЕАД, и през изтеклата година е запазeна тенденцията за увеличаване дела на газоразпределителните дружества на пазара на природен газ в страната и разширяване на разпределителната мрежа до крайните потребители. Общо 35.5 млн. лв. са направените инвестиции за 2005 г., сочи годишната справка. Сред значителните проекти за развитие, реализирани от Булгаргаз през миналата година, е прокарването и въвеждането в експлоатация на наклонено насочен сондаж на територията на ПГХ Чирен. Сондажът е с дълбочина 1920 метра. Изградена е и телеметрична система за контрол и управление на газохранилището.

В рамките на пресконференцията ръководството на Булгаргаз обяви, че през настоящата година ще продължи работата по проекта НАБУКО. Мащабният проект за изграждане на трансконтинентален газопровод от Каспийския регион и Близкия Изток за Централна и Западна Европа вече се намира във фаза на разработване. По проекта НАБУКО Булгаргаз е партньор с турската газова компания Botas, румънската Transgaz S.A., MOL Plc - Унгария, и австрийската OMV Gas GmbH. До момента са приключени проучвателните работи, определянето на трасето и уточняването на основните технически параметри на газовата инфраструктура за територията на транзитните страни. Фазата на разработване е планирано да приключи до 2008 година. Тогава трябва да стартира строителството на газопровода, което ще приключи през 2011 година. Газопроводът Набуко ще е с обща дължина 3300 километра, диаметър 1400 mm и капацитет в размер на 25,5 до 31 млрд. куб. метра за година. Очакванията са газопроводът да достигне максималния си работен капацитет през 2017 г. През 2006 г. се планира Булгаргаз да финализира и проекта за рехабилитация и модернизация на 12-те газокомпресорни агрегата на КС Кардам 2 и КС Лозенец.

Във връзка с подготовката на страната ни за членство в Европейския съюз, ще бъде извършено и подготвяното преструктуриране на дружеството. "Имаме готовност за последната част от преструктурирането, която е в изпълнение на изискването на директивата за разделяне дейността на оператора на системата от тази на обществения доставчик", заяви главният изпълнителен директор на Булгаргаз Кирил Гегов.
Top