Данфосс бе домакин на семинар в АЕЕ

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2007

Представени бяха съвременни концепции и решения в областта на топлофикацията

На 26 септември т.г. Данфосс бе домакин на среща-семинар, специално организирана за специалисти от Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ). Тема на събитието бяха апартаментни абонатни станции за отопление и подготовка на битова гореща вода, годни за присъединяване към класическа топлофикационна система, газови котли и други енергийни източници. Семинарът представи и възможности за използване на комбинирани системи, съчетаващи слънчеви панели и термопомпени инсталации. Лектор на събитието бе инж. Михаел Лайтнер, продуктов мениджър на Данфосс за Централна Европа. На срещата присъстваха водещи специалисти и ръководители от дирекциите "Програми, проекти и международно сътрудничество" и "Контрол на енергийната ефективност" на АЕЕ.

На семинара бяха представени новите концепции на Данфосс в областта на топлофикацията и използването на алтернативни енергийни източници в обществения и битов сектор. Наред с най-новите разработки на фирмата, значително внимание бе обърнато и на опита на Австрия и други европейски страни в тази област. Със специалистите на агенцията бе разискван и въпросът за държавната политика за намаляване на енергийните разходи като цяло, а също и системата за финансово стимулиране на потребителите за практическо внедряване на соларни, термопомпени системи и други алтернативни енергийни източници. Представено беше третото поколение на системи за отопление и БГВ, съчетаващо конвенционални енергийни източници, като централизирано топлоснабдяване, местни газови котелни, както и апартаментни абонатни станции и слънчеви колектори. Отбелязано бе, че с подобни системи за климатичния район на България е постижимо над 40% от годишните енергийни нужди за отопление и битова гореща вода за година да бъдат покрити чрез използване на алтернативни енергийни източници.

Договорено е да бъде осъществен пряк професионален контакт между АЕЕ и съответните австрийски органи с цел обмяна на информация и опит, съобщават от Данфосс.

 
Top