РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ел Джи Електроникс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ел Джи ЕлектрониксОТВЪД УСТАНОВЕНИТЕ СТАНДАРТИ ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ПРИ СТАНДАРТНИТЕ VRF СИСТЕМИ СЕ НАБЛЮДАВА ЗАГУБА НА ЕНЕРГИЯ? Различен фреонов контур през топлообменника според работния режим Докато стандратните VRF системи работят с фиксиран топлообменник, Multi V IV използва различен контур за движение на фреона през топлообменника при режим охлаждане и отопление за достигане на по-високи нива на енергийна ефективност. Активен контрол на количеството на хладилния агент За разлика от стандартните VRF системи, Multi V IV работи с по-голям капацитет на енергийна ефективност като контролира количеството на хладилния агент, в зависимост от външната температурата и режима на работа. HiPOR(tm) в компресора При стандартните VRF системи се наблюдава загуба на енергия при едновременното събиране на маслото и хладилния агент чрез тръбопровод свързан със смукателната страна на компресора. При Multi V IV ефективността на работа е много по-голяма чрез патентовата система HiPOR(tm), чрез която маслото се събира от специален резервоар и се изпраща към компресора. Smart връщане на маслото При минали модели VRF системи се наблюдава загуба на енергия поради системата за връщане на маслото и внезапно преустановяване на работа. При Multi V IV специален сензор дава сигнал за работа на системата за връщане на масло, само при необходимост.

Top