Енпром: Осигуряваме цялата комуникация, управление и отчет на проекта

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

Почти всяка дейност за която може да се сетите, може да се финансира със средства на ЕС. До края на т. г. предприемачите ще имат възможност да подготвят проекти, свързани с инвестиции основно в производствената сфера. Има две програми, по които това се случва - това е програма Конкурентоспособност, а другата - “Програма за Развитие на Селските Райони” (ПРСР). Основната разлика е, че по ПРСР има възможност да се подготви и направи проект от нулата. Тоест не е необходимо да имате съществуваща фирма с история и т.н., какъвто е случаят по “Конкурентоспособност”.

Основното, което трябва да знаят предприемачите, е необходимостта от правилно планиране. Тоест, подготовката на всеки проект отнема технологично време - обикновено 4-5 месеца. Това означава, че ако даден инвеститор иска да кандидатства за финансиране тази година, трябва да започне подготовката още сега, тъй като приемите, които остават до края на тази година ще бъдат през септември, октомври и ноември.

По програма "Конкурентоспособност" може да се кандидатства основно за модернизация на машини в съществуващи производствени предприятия, като по нея се дава приоритет на определени сектори. Тази година с фокус ще бъдат високотехнологични предприятия. Според нас ПРСР дава по-голям потенциал на предприемачите да стартират и развият собствен бизнес, тъй като там условията за допустимост са много по-облекчени.

Примери за интересни проекти, които могат да се финансират, са: Създаване на мандри, плодохранилища, мелници, фуражни цехове, силозни бази, дървопреработвателни предприятия - пелети, палети и др., производство на сладка, консерви. Истината е, че възможностите са почти неограничени.

Що се отнася до спецификата в нашата работа, има няколко важни момента. Можем да предложим цялостно решение на клиента - от А до Я. Имаме собствен проектантски и  юридически екип от изключително добре подготвени специалисти. Отделно, Енпром съставлява много голяма мрежа, която свързва фирми във всякакви сфери.

По този начин клиентът получава комплексно решение, защото му осигуряваме наистина всичко - от момента на генериране на идеята, до нейното изпълнение. Всичко това се случва в един офис, а това е от огромно значение, тъй като спестява много време и разходи за инвеститорите. Всъщност подобна услуга не се предлага от нито една фирма на пазара. Това е причината да растем всяка година при условия на финансова криза.

Имаме много добри взаимоотношения с две от най-големите банки и оказваме пълно съдействие за остатъчното финансиране на даден проект. Това е допълнителен комфорт за самите банки, тъй като знаят, че подготвен проект от нас, гарантира качество и свежда рисковете на инвеститора до минимум. През годините хората се научиха, че подготовката на един бизнес план е едва 5% от работата по един проект.

Нашите клиенти не стъпват във финансиращата институция, освен за подписването на договора за финансиране. Ние извършваме цялата комуникация с експертите, управляваме и отчитаме проекта. А това е изключително удобно за самите клиенти, особено, ако не се намират физически в София. Отделно разполагаме с офиси в София, Варна и Сливен, а съвсем скоро предстои да отворим офиси в Пловдив и Хасково.

Ивайло Здравков, управител на ЕнпромКлючови думи: Енпром, ОПИК, ПРСР, модернизация на машини, високотехнологични предприятияTop