РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал Тест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестTesto 350 – газ анализатор с иновативна технология! Идеален за професионален анализ на димни газове при пускане в експлоатация, настройка, оптимизиране или обичайни измервания на промишлени горелки и горивни системи, стационарни промишлени двигатели, газови турбини и при термо процеси. Предимства: • Цветен графичен дисплей – визуализация в табличен и графичен вид. • Заложени в уреда полезни предварителни настройки - за различните приложения, както и съответните горива. • Постоянна готовност за работа дори при неблагоприятни условия – предупредителни съобщения и диагностика информират за състоянието на уреда и експлоатационния живот на клетките. • Неограничени измервания дори при високи газови концентрации – разширяване на измервателните обхвати х2, х5, х10, х20, х40. • Изключително точно измерване на NОx и при ниски концентрации. • Висока точност на измерване дори при неконтролирани измервания – охладителят на Пелтие и тефлоновата тръба в пробовземните сонди не позволяват абсорбиране на NO2 и SO2. • Пригодност към тежки промишлени условия – топлоизолирани камери и затворена охладителна система - предпазват електрониката и клетките от околната среда.

Top