Имате един от най-високите потенциали за развитие в региона

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

Ернст Янкулик, регионален мениджър на направление Siemens Building Technologies (SBT), пред сп. Инженеринг ревю

Господин Янкулик, бихте ли се представили на читателите на сп. Инженеринг ревю?

Роден съм в Австрия през 1957 г., семеен съм, имам син и дъщеря. Завършил съм "Бизнес Съвършенство" в Дунавския университет в Кремс и "Мениджмънт проекти" в Университета по бизнес и икономика във Виена. През следващите четири години ще водя, развивам и усъвършенствам учебна програма по "Комплексност и динамика на проектите", от курса за докторска образователна степен, в Дунавския университет в Кремс и в Университета в Лийдс, Великобритания. Опитът ми до момента включва професионална изява на позициите генерален мениджър, мениджър проекти и програми. Освен това, повече от 20 години съм работил в различни международни компании. В момента съм в Siemens. От всичко казано дотук се вижда, че аз съм много проектно ориентирана личност. Винаги предпочитам да решавам всички по-големи задачи на базата на философията за проектното управление.

Да очакват ли клиентите ви в страната промени в провежданата до момента от направлението SBT на Siemens в България търговска политика?

Да - клиентите ни в България би следвало да очакват промени. Занапред ще присъстваме, ще се развиваме и ще утвърждаваме позициите си на пазара в страната като единен Siemens. Бързото ни бизнес развитие ще бъде основано на т.нар. проектен бизнес, включващ предлагането на комплексни технически решения. Надяваме се да ангажираме вниманието на клиентите си тук с пазарните дебюти на иновативната сградна управляваща система "DESIGO", на най-новата пожароалармена система на Siemens SBT SYNTESO, най-ефикасния пожарогасим газ NOVEC 1230 от 3M, както и други системи от последно техническо поколение, които скоро ще бъдат представени на пазара. Също така, ще съсредоточим вниманието си върху управлението на качеството и ориентацията в посока пълно удовлетворяване на клиентските изисквания. С оглед изпълнение на посочените бизнес приоритети на направлението SBT на Siemens, през лятото на настоящата година работещите в компанията български специалисти ще преминат специален курс на обучение.

Какви са бизнес приоритетите на направлението SBT на Siemens в България към настоящия момент?

Наш основен приоритет е да локализираме бизнеса на направлението SBT на Siemens на българския пазар, което означава да предадем във възможно най-кратък срок целия опит и всички знания, усвоени и натрупани от инженерите на Siemens в продължение на десетилетия. Също така, специфичното управленско ноу-хау на Siemens следва да бъде предадено и усвоено от българските мениджъри, работещи в Сименс, през следващите една до две години. Вие разбирате, че след изпълнението на амбициозната ни бизнес програма, аз най-вероятно ще остана без работа, но именно в това се състои задачата ми!

Как бихте оценили възможностите за развитие на успешен бизнес в България в сравнение с останалите страни от региона на Югоизточна Европа?

България има един от най-високите потенциали за развитие в региона на Югоизточна Европа. Страната ви разполага с много добра образователна система, общество с образно казано "отворено" мислене и сериозно икономическо развитие в правилната посока. Това са основните принципи, необходими за постигане на успешно бизнес развитие.

Върху кои дялове от продуктовата гама на направлението SBT на Siemens ще концентрирате усилията си за пазарното им налагане в страната?

Ще съсредоточим усилията си в посока повишаване на търговския интерес от страна на клиентите ни в страната към интегрираните управляващи системи за сградна автоматизация, както и към контролерите, полевата автоматика и регулиращите прибори за отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на компанията. Също така с висока степен на пазарен приоритет са произвежданите от компанията топломери, пожароизвестителни системи, системи за пожаробезопасност, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа. Направлението SBT на Siemens ще извършва и пряко свързаните с търговската дейност консултантско-проектни услуги.

Какви са плановете ви за развитие на структурата на направлението SBT на Siemens в България?

Като част от Сименс, структурата на направлението SBT ще включва четири отдела - сградна автоматизация, продукти за отопление и вентилация, системи за пожаробезопасност и системи за сигурност. Управленското ниво на направлението SBT на Siemens в България обхваща мениджъри на съответните отдели и един регионален мениджър. Отделни звена от структурата на Сименс отговарят за маркетинговия и продуктов мениджмънт, мениджмънта на решения и услуги, и, не на последно място, за управлението на качеството.

Какво ще бъде мястото на България в региона на Югоизточна Европа за направлението SBT на Siemens през следващите години?

Основната ни цел е да станем номер едно до три години!
Top