Индустриални осветители

Начало > Осветление > Сп. Инженеринг ревю - брой 1/2020 > 18.02.2020

Индустриалното производство включва множество сектори, от тежка промишленост до приложения в чисти помещения, което налага необходимостта използваните в съответната област осветителни тела да отговарят на различни стандарти в зависимост от задачите, които се изпълняват. Производствените процеси в съвременните предприятия се изменят на все по-кратки интервали, като често е нужно едно и също помещение да се използва за няколко дейности, характеризиращи се със собствени изисквания за осветеност. По тази причина осветителните системи трябва да притежават висока степен на гъвкавост, така че бързо да се адаптират към функционалните изменения и да намаляват до минимум времето на престой в производството.

Логистика

Работата по поддръжка в логистични центрове с високи тавани е времеемка и скъпоструваща задача. Осветителните тела често са много труднодостъпни, поради което подмяната на дефектни лампи или баласти също отнема много време и усилия. Светодиодните осветителни тела с дълъг експлоатационен срок свеждат изискванията за поддръжка до минимум, а иновативните им конструкции позволяват да се ограничи натрупването на замърсявания, което допринася за предотвратяване на риска от прегряване на осветителите и за лесното им почистване.

Продължителните режими на работа и големите размери на помещенията водят до висока консумация на електроенергия. Обикновено най-малко 20% от експлоатационните разходи в едно логистично съоръжение са за осветление. Инсталирането на енергоспестяващи LED осветители с възможност за управление спрямо целите позволява дългосрочно намаляване на тези разходи. В допълнение, системите за управление на осветлението в коридорите между стелажите могат да намалят времето на използване на осветителите, особено в зоните, които рядко се посещават от служители поради висока степен на автоматизация.

Водачите на мотокари често трябва да гледат директно към светлината, която излъчва осветителното тяло, когато товарят и разтоварват високи рафтове. Идеалното качество на светлината с добро потискане на отблясъците не само повишава производителността и мотивацията, но и увеличава безопасността. Оптиките, намиращи приложение в логистиката, насочват светлината по целесъобразен начин към мястото, където се извършва работната дейност. В складовете с високи тавани е добре да бъдат инсталирани осветители, използващи оптика с тесен светлинен сноп, които осигуряват равномерно осветяване на вертикалните зони с рафтове, както и на зоните за хоризонтален транспорт.

 

Металообработка

Обхватът на дейностите в металообработващия сектор е особено широк, като тези от общ характер и детайлната визуална инспекция често се извършват в една зона, въпреки че имат различни изисквания по отношение на равномерността, силата на светлината и отблясъците. Отблясъците при работа със светлоотразителни материали могат да бъдат сведени до минимум посредством равномерно разпределение на светлината и подходяща пространствена конфигурация на осветителите. Това допринася за добрата концентрация на работниците и ограничава потенциалните рискове за допускане на грешки.

В предприятията за металообработка осветителните тела редовно са изложени на контакт с охлаждащи течности, маслени пари и метален прах. Осветителите, изработени от полиметилметакрилат (PMMA), с висок клас на защита (IP), предлагат максимална надеждност в този тип среда и предотвратяват проникването на външни тела. Не следва да се използват поликарбонатни оптики, тъй като те могат да се повредят при директен контакт с масло и смазочни материали.
Индустриалните LED осветители често са специално проектирани за тежки работни условия и се отличават с дълъг експлоатационен живот с възможно най-ниско понижение на светлинния поток. Високата степен на защита и внимателно проектираните повърхности на осветителните тела свеждат до минимум нежеланото натрупване на замърсявания и намаляват времето за почистване и обслужване.

В металообработката една производствена дейност рядко се извършва на едно и също работно място в продължение на целия експлоатационен живот на осветителната система. Ако задачите в производствената зона се променят, осветителите също трябва да се адаптират. В този смисъл е подходящо използването на линейни осветителни системи, които се характеризират с висока степен на гъвкавост и адаптивност. Позицията, видът и броят на осветителните тела могат бързо и лесно да се променят, за да се постигне съответствие с изискванията на новата производствена дейност.

 

Автомобилостроене

Конструктивните и монтажните дейности в автомобилната промишленост са свързани с редица изисквания, за които са необходими перфектни условия по отношение на осветеността. Тъй като на производствените линии често се срещат лъскави метални повърхности, рискът от директни отблясъци и от такива, предизвикани от отражение, е особено голям. Те оказват отрицателно влияние върху процента на грешки, концентрацията и умората на служителите. По тази причина трябва да се избягват силно селективна яркост и видими светодиодни светлинни точки, за да се намали отражението на светлината и субективната чувствителност към отблясъци. Вместо това се препоръчват осветителни тела с равномерни хомогенни светоизлъчващи повърхности. Нежеланите светлоотражения могат да бъдат намалени още повече, ако осветителите са разположени странично и успоредно на производствената линия.

В автомобилната промишленост често се прилагат строги разпоредби, които забраняват използването на осветителни тела, съдържащи силикон, за да се сведе до минимум опасността от замърсяване. В допълнение, използването на по-висока степен на защита от най-малко IP5X се препоръчва за оптичните компоненти и светодиодите. Така искрите, които се формират при рязането на метал, не могат да проникнат в корпуса, което помага да се избегнат потенциални замърсявания и повреди във вътрешните елементи на осветителното тяло.

Изискванията по отношение на енергийната ефективност на осветителните системи са особено високи в автомобилостроенето предвид степента на осветеност, необходима в големите производствени съоръжения. Чрез използването на димируеми LED осветителни тела може да бъде реализирана значителна икономия на енергия.

 

Хранително-вкусова промишленост

Осветлението в хранително-вкусовата промишленост e обект на строги изисквания по отношение на конструктивни характеристики и качество. Осветителите трябва да бъдат проектирани така, че да не могат да се счупят, за да се предотврати замърсяването на хранителните продукти. Трябва да се избягва използването на елементи от чуплива пластмаса или стъкло, а лампите следва да бъдат защитени от фрагментация с помощта на капак. Необходимо е осветителните тела да бъдат конструирани в съответствие с хигиенните изисквания, така че всяко натрупване на замърсявания да се отстранява лесно. Гладките и уплътнени повърхности са особено важни в това отношение. Изборът на устойчиви материали и висока степен на защита (IP) също са от ключово значение за осветителните тела, за да издържат интензивните процеси на почистване и дезинфекция в хранително-вкусовата промишленост.

В зоните за производство на хранителни продукти осветителните системи често са изложени на много висока работна температура, докато в зоните за съхранение на храни и съоръженията за дълбоко замразяване са необходими изключително ниски температури. Много производители предлагат осветителни тела, проектирани специално за хранително-вкусовата промишленост, които издържат на такива екстремни условия и могат да бъдат използвани постоянно при температура на околната среда от -40°C до +50°C.

Преди да бъдат опаковани, хранителните продукти обикновено се подлагат на визуална инспекция, за да бъде установено дали отговарят на изискванията за свежест и качество. В този случай е препоръчително използването на източници на светлина с висок индекс на цветопредаване, които гарантират надеждна проверка дори на най-малките цветни нюанси.

 

Химическа и фармацевтична промишленост

Прецизните работни процеси в химическата и фармацевтична промишленост, като например работата с лабораторни проби, изискват висока осветеност и ниски нива на отблясъци. Светлоотраженията от стъклени съдове могат да бъдат намалени чрез използване на осветителни тела с хомогенна светлоизлъчваща повърхност. За изпълнение на особено сложни по отношение на осветеност дейности, осветителните системи с общо предназначение могат да бъдат допълнени от индивидуално регулируеми осветителни тела на работното място.

Все по-голям брой продукти в химическата и фармацевтичната промишленост се произвеждат в чисти помещения, за да се гарантира високо качество. Съответните стандарти и указания, като ISO 14644, определят прецизно структурните изисквания за чисти помещения с цел да се сведе до минимум опасността от замърсяване с прахови частици или микроби. Частиците могат да се натрупват в осветителни тела с голям брой канали, като дори при щателно почистване са много трудни за отстраняване. Осветителните тела, специално предназначени за чисти стаи, предотвратяват този вид замърсяване, тъй като имат гладки и прецизно обработени повърхности. Високата IP защита гарантира, че прах или влага не могат да проникнат в корпуса на осветителното тяло по време на производството.

Осветителното оборудване в чисти помещения следва редовно да дезинфекцира, за да съответства на необходимите стандарти за работа. Материалите, използвани за осветителите, трябва да бъдат специално подбрани, така че да осигуряват устойчивост срещу агресивни почистващи препарати и да се избегне всякакъв потенциален източник на опасност за готовия продукт. Подходящо за тази цел е например използването на нечупливо стъкло или алуминий.

 


Вижте още от Осветление


Ключови думи: индустриално осветление, осветители, осветителни тела, LED осветлениеTop