Взривобезопасно LED осветление

Начало > Осветление > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 4/2024 > 18.06.2024

  • В редица отрасли, в които безопасността е от критично значение, взривозащитените осветителни системи са със задължителен характер

  • Множеството предимства на светодиодната технология я превръщат в основен избор за индустриалните предприятия с потенциално експлозивни среди

  • Взривобезопасните LED осветители предлагат комбинация от отлична енергийна ефективност, максимална безопасност, ниски изисквания и разходи за поддръжка и дълъг сервизен живот


В редица отрасли, в които безопасността е от критично значение, като нефтено-газовата, минно-добивната, хранително-вкусовата и химическата промишленост, взривозащитените осветителни системи са със задължителен характер. Множеството предимства на светодиодната технология – не само по отношение на ефективността, но и на безопасната работа на осветителите – я превръщат в основен избор за индустриалните предприятия с потенциално експлозивни среди пред аналогични решения, като луминесцентните, HID осветителите и лампите с нажежаема жичка.

 

Особености и предимства на LED технологията

Взривобезопасните LED модули предлагат комбинация от висок светлинен добив, отлична енергийна ефективност, минимално количество отпадна топлина, максимална безопасност, изключително ниски изисквания и разходи за поддръжка и дълъг сервизен живот. Те са проектирани да издържат на агресивни работни условия, като екстремни температури, интензивно запрашаване, влага, контакт с химикали, наличие на леснозапалими вещества (включително газове, пари, аерозоли, прахове и смеси) в атмосферата и т. н. Основната им задача е да предотвратяват всякакви рискове от възпламеняване и избухване на тези субстанции с цел гарантиране на оптимална безопасност за персонала и материалните активи. Корпусите им с висока степен на IP защита са конструирани така, че да задържат всякакви опасни ефекти, като искрене, във вътрешността си и да не допускат запалване на лесно горими материали и взривяване на летливи съединения в работната среда. Това се постига чрез комбинация от високоиздръжливи материали и специализирани технологии и характеристики във връзка с безопасността, щателно инкорпорирани в дизайна.

При инсталиране на взривозащитено светодиодно осветление е от ключово значение да се спазват стриктно инструкциите на производителя, както и да се осигурят сигурен монтаж и достатъчно добро уплътнение, за да се попречи на навлизането на прах или експлозивни газове във вътрешността на корпуса. От съществено значение е и коректно изпълнение на електрическото свързване, за да се сведат до минимум рисковете от възникването на късо съединение и искри, които биха могли да възпламенят потенциално експлозивната атмосфера. В зависимост от степента на защита и спецификациите, на пазара се предлагат разнообразни изпълнения искро- и взривобезопасни лампи, крушки, пури и други типове осветители, които подлежат на сертифициране от различни оторизирани органи по цял свят.

Светодиодните модули нямат крехки нажежаеми жички или стъклени компоненти, което ги прави високоустойчиви на вибрации и удари. Оптимизираният дизайн гарантира на взривозащитените LED осветителни тела значително по-дълъг живот, много по-ниски разходи за обслужване и свеждане до минимум на престоите вследствие на необходимост от подмяна на отделни осветители или цели инсталации.

Поддръжката на взривозащитените LED осветители обикновено се свежда до регулярни инспекции и почистване с цел да се запази оптималната им функционалност, както и незабавна подмяна на всякакви повредени компоненти, за да се поддържа заложеното от производителя ниво на взривобезопасност.
С развитието на технологиите в областта и затягането на регулациите за безопасност в индустрията пазарът на взривозащитени LED осветители се трансформира под въздействието на няколко ключови тенденции.

 

Пазарни тенденции и критерии за избор

С все по-бързите темпове на индустриализация по цял свят и огромния икономически натиск върху предприятията за бюджетна оптимизация, намаляване на въглеродния отпечатък и стриктно спазване на все по-строгите норми за безопасност търсенето на взривобезопасни светодиодни модули за промишлени приложения непрекъснато расте. Инвестицията в надеждни и сигурни осветителни решения, като LED системите, неминуемо оказва положителен ефект и върху финансовите показатели на компаниите в производството и промишлеността, тъй като спомага за значителни икономии на разходи за енергия, резервни осветители, инсталационни работи, програми за ретрофит и дейности по поддръжката.

Три са основните двигателя на експоненциалния ръст на глобалния пазар на взривозащитено светодиодно осветление, посочват от световната маркетингова агенция Verified Market Research. Това са: нарастващият фокус върху енергийната ефективност и устойчивостта в индустрията; необходимостта от съответствие с действащите стандарти и директиви за взривобезопасност (като ATEX, IECEx и NEC) и интеграцията на интелигентни технологии. Програмите за ретрофит на съществуващото промишлено осветление с LED системи постепенно се превръщат в основен инструмент за намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите в редица сектори, включително в отраслите с повишени изисквания относно безопасността.

Същевременно пазарните анализатори поясняват, че в следващите години все по-популярни ще стават безжичните платформи за управление на LED осветители, които допълнително ще редуцират окабеляването и рисковете в предприятия с потенциално експлозивни среди, като същевременно ще позволят на мениджърите и персонала на такива съоръжения да се възползват от усъвършенствана гъвкавост по отношение на димирането, зоновото и адаптивното осветяване (според моментните потребности/присъствието на служители) и енергоспестяването.

Макар изборът на светодиодни осветители за помещения и зони с потенциално експлозивни атмосфери вместо някоя от традиционните технологии да изглежда лесен и логичен, селекцията на оптимално решение за конкретно приложение може да бъде значително усложнена от големия асортимент, който пазарът в наши дни предлага. За да си осигурят решение, което не само покрива настоящите потребности от осветяване, но би останало ефективно, рентабилно и достатъчно функционално и в рамките на още няколко десетилетия, предприятията е препоръчително да проучат в детайли особеностите и изискванията на съответното помещение и приложение. От съществена важност е да се съобрази избраният осветителен продукт с класа на опасната зона, в която ще бъде инсталиран, да се провери дали светлинният му поток е достатъчен, а ъгълът на осветяване – подходящ. Важно е да се избере осветител, изработен от високоиздръжливи материали, отговарящи на конкретните условия в работната среда, както и да се заложи на модел, който е максимално лесен за монтиране и обслужване.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: взривобезопасно осветление, взривозащитено осветление, LED осветление, светодиодно осветление, експлозивни среди, ATEX, енергийна ефективностРедактор на статията:

Пепа Петрунова

Пепа Петрунова

Редактор

  • Завършва специалност "Журналистикa" в СУ "Св. Климент Охридски";

 

  • Заема длъжността редактор "Списания" от 2013 г.;

 

  • Разполага с над 15 години опит в разработването на оперативни материали и технически статии в широк кръг от тематични области.

 

Пепа Петрунова в LinkedIn

Top