Интервю с Ивана Радомирова, главен секретар на Съюза на пивоварите в България

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2013

Г-жо Радомирова, представете накратко дейността на Съюза на пивоварите в България. Кои компании са негови членове?
През 2013 г. редовни членове на Съюза на пивоварите в България (СПБ) са: компаниите за производство на бира Болярка - ВТ, Бритос, Загорка, Каменица, Карлсберг България, Ломско пиво и 2 микропивоварни - ресторанти във Варна и София; производителите на малц в страната: Булмалц, Малц, Малтери Суфле; единственото предприятие за хмел и хмелов гранулат Булхопс; фирми за доставки на оборудване и материали: Айс техник, Берил Ж, Икар Беджев и сие, Новосервиз, Сигротех, Актуал индъстрис, КHS Загора, Растал – Германия, Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ), Университет по хранителни технологии (УХТ).

През 2012 г. пивоварният сектор в страната включва 11 предприятия за производство на бира, от които 6 са със статут на малки независими пивоварни с годишно производство под 200 000 хектолитра.

Какво е актуалното състояние на пивоварната индустрия в България? Какви са спецификите на местния пазар?
От събраните от СПБ данни е видно, че през 2012 г. бирените компании са реализирали 5 242 000 hl пиво. С най-висок дял са продажбите в РЕТ бутилки - 59%. Делът на стъклени бутилки е 28%, кенове – 7%, наливно пиво – 6%. Както и при другите бързооборотни стоки, тези цифри достатъчно красноречиво показват преориентирането на консуматорите към продажби за вкъщи и търсенето на по-достъпни стоки.

По данни на СЗО консумацията на пиво заема 32% от общия пазар на алкохолни напитки в страната (измерен в % чист алкохол). По този индикатор сме на 22 място в страните от ЕС.

Направените през 2012 г. инвестиции от членуващите в СПБ пивоварни компании се изчисляват на над 67 млн. лв., основно в техническо и технологично обновление на производството, нови логистични бази, етикети, нови продукти, дизайн и разфасовки на бутилки и кенове и т. н.

Производственото портфолио на членовете на Съюза на пивоварите в България е динамично и включва над 80 асортимента и марки пиво. Само през 2012 година на местния пазар се появиха 20 нови производства бира, включително с произвежданите у нас марки на супермаркетите за модерна търговия. През пролетта на 2012 г. почти всички пивоварни позиционираха на пазара бирени миксове - комбинация от плодов сок и пиво.

През 2012 г. членовете на СПБ дистрибутират следните нови марки и видове бира: нова марка Дунавско и нова марка Бритос, бирени миксове Шуменско Туист лимон, портокал и грейпфрут; Zagorka Fusion, Ариана Радлер, нова Zagorka Rezerva 2012, Калтенберг Вайс, Kamenitza Fresh Grapefruit, сайдер Съмърсби круша.

Какъв е размерът на инвестициите на пивоварните компании за последната година?
Отчетените инвестиции за ДМА на членуващите в СПБ компании са вложени в модернизация и автоматизация на цехове, складове, лаборатории; закупуване на машини и апарати, включващи бутилиращи линии, миялни машини, пастьоризатори, фолираща стек машина и др., газификация на работни и административни помещения и др.

СПБ получи от НСИ данни за последните две години за иновационната дейност на всички предприятия от пивоварната промишленост с 10 и повече наети лица. Според НСИ, през последните години делът на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, се изчислява на 24% от общия оборот на пивоварните компании в страната. Делът на иновативните предприятия от общия брой предприятия в бранша е 50%. Под „иновативни предприятия” се разбират предприятията с технологични, организационни и маркетингови иновации. 30% е делът на предприятията с технологични иновации, обхващащи продуктови, процесови и текущи иновационни проекти. Делът на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, е 7,2% (тук не се включват позиционираните на пазара нови продукти през 2012 г.). Делът на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за предприятието, но не и за пазара от общия оборот на предприятията, е 24.1%. Делът на предприятията с иновационно сътрудничество от общия брой предприятия с технологични иновации е 66,7%.

Какъв е процентът на капиталовложенията в автоматизация и повишаване на енергийната ефективност на производството? Доколко България е част от европейските тенденции?
През 2012 г. излязоха резултатите и от подготвяното две години общоевропейско проучване върху устойчивото развитие на пивоварната индустрия и опазването на околната среда. Според независим доклад на холандски (КВА Бедрийфсадвизеурс Б.В.) и британски (Кампден БРИ) консултанти иновациите в пивоварната индустрия в страните от ЕС спестяват 8 млрд. л вода и намаляват емисиите на СО2 със 7,1%.

В състава на бирата водата е над 90%. Според въведените иновационни технологии и структурата на пивоварния сектор в отделните страни за производството на 1 литър бира са необходими от 2,5 до 6,5 литра вода. В България тези стойности са около 4,5 литра при средни за Европа 4,2 литра. Анализът показва, че за последните 2 години европейските пивовари са успели да намалят употребата на вода в производството си с приблизително 4.5% за литър бира.

В периода от 2008 до 2010 г. пивоварите са изразходвали 3.8% по-малко енергия за производството на литър бира, а това води до спад в емисиите на СО2 със 7.1%. За сравнение, това количество въглероден диоксид се равнява на изгорелите газове от 175 000 автомобила за 10 000 изминати км. Пивоварната индустрия в Европа намалява и отпадните води от производствения процес с 6.9%.

Продължава използването на вторични продукти от пивоварството като фураж в животновъдството. Само за 2010 г. са оползотворени 6 000 000 тона за храна на животни. Друга част от вторичните продукти се използва за производството на биогаз. Отчетените в доклада количества зелена енергия са със 7% повече от 2008 г. Опаковките са от изключително значение за запазване на качеството и вкуса на бирата. Повсеместна е тенденцията пивоварите да намаляват отпадъците от опаковки, фокусирайки се върху използването на бутилки за многократна употреба (24,5%), намаляване на теглото на опаковките и използване на рециклируеми материали.

За България през 2010 г. разходите на пивоварния сектор за опазване на водните ресурси е 800 000 лв., а за въздуха – 4 000 000 лв. Отчетените ДМА с екологично предназначение са 5 410 000 лв.Ключови думи: Ивана Радомирова, Съюза на пивоварите в България, СПБЕКСКЛУЗИВНО
Top