Интервю с Невен Маджаров, мениджър Верига на доставките в Загорка АД

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2013

Историята на Загорка АД
започва през 1902 г. с основаването на първата пивоварна в Стара Загора. През 1994 г., след най-успешната приватизационна сделка в бранша, компанията е закупена от HEINEKEN и CCHBC. Оттогава са инвестирани над 110 млн. евро за модернизации в производството. "Днес Загорка АД притежава най-модерната пивоварна в България, включително и "зелен" склад, изграден по стандарта BREEAM. През 1998 г. Загорка АД е първата пивоварна в Централна и Източна Европа, сертифицирана по ISO 9002”, споделят от производителя. Компанията е сред лидерите на българския бирен пазар с балансирано портфолио от марки, като Загорка, Ариана, Хайнекен, Амстел, Старобърно, Десперадос, Кайзер и Столично. Фокус на компанията са иновациите, висококачествените продукти и корпоративната социална отговорност.

Предстои сертифицирането на новия ни склад по между-народния стандарт BREEAM

Какви са основните приоритети в управлението на компанията?
Фокусът ни е върху развитието на успешното ни портфолио и марките в него, на пивоварната и хората в компанията. Горди сме, че сме водещи в иновациите и че продуктите, които предлагаме на пазара, спомагат за разширяването на категорията. В този смисъл иновациите също са приоритет за компанията ни. Във всичко, което правим, сме водени от това да отговаряме на нуждите на консуматорите и сме ориентирани към нашите клиенти.

Къде е разположено производството и каква площ заема то?
Пивоварна Загорка e разположена на около 91 дка площ в северната част на град Стара Загора.

Коя е най-мащабната ви инвестиция в рамките на предходната 2012 година?
Изградихме нов склад за готова продукция с обща площ близо 3000 кв. м с включена административна сграда към него. Това увеличи ефективността на производствения и логистичния процес благодарение на възможността по-добре да управляваме наличностите и да съхраняваме по-големи обеми готова продукция. Освен това, новият склад предстои да бъде сертифициран по международния стандарт BREEAM, което ни прави притежател на първата зелена сграда в мрежата на HEINEKEN в цял свят.

Какви са последните технологични придобивки от компанията и какво наложи тяхното внедряване?
Последните технологични придобивки за компанията са нов филтър за филтрация и стабилизация на пивото, матрица за автоматично обслужване на производствените линии, нова чукова мелница, ново оборудване на оптимизиране варенето на пивна мъст и нов пълначен моноблок. Внедряването на новото оборудване бе наложено с цел повишаване производствените мощности, за да можем да бъдем гъвкави и да отговаряме адекватно на търсенето на нашите продукти на пазара. Освен това новото поколение оборудване е насочено към по-високо ниво на контрол на енергийните разходи и разходите на вода, което ни помага в нашите амбиции да бъдем "зелен" пивовар.

Какво е оборудването, внедрено в производството? Какви са критериите при избор на доставчици на технологично оборудване?
Оборудването в "Загорка" АД е високотехнологично и съобразено с всички европейски директиви за енергийна ефективност и безопасни условия на труд. Важна цел, която си поставяме като социално отговорна компания, е да насърчаваме всички наши бизнес партньори да бъдат отговорни към природата и да прилагаме практики на устойчиво развитие в съвместната ни работа. Държим, разбира се, на качеството и финансовите условия.

Кои ваши технологични достижения ви правят конкурентни на пазара?
Целият процес по създаването на бирата е високо технологичен. Това в съчетание с висококвалифицирания персонал на пивоварната прави възможно производството на продукт с високо качество. Успешното реализиране на иновациите ни прави отличителни на пазара – Zagorka Rezerva, Ариана Радлер, Zagorka Fusion ни донесоха лидерска позиция в сегмента на бирените миксове.

Какво е мястото на политиките по повишаване на енергийната ефективност и опазването на околната среда в цялостното управление на компанията? Какви конкретни действия сте предприели в тази посока?
Опазването на околната среда и повишаване на енергийната ефективност е един от водещите приоритети на компанията ни и е част от глобалната платформа за устойчиво развитие "Създаваме по-добро бъдеще". Всяка година "Загорка" отделя значителни средства в тази посока. От една страна те са директно свързани с интегрирането на технически решения за енергийната ефективност. От друга страна, правим инвестиции, концентрирани върху оптимизация на производствените процеси, които пряко рефлектират върху намаляване разходите на вода и енергия. Част от зелените ни активности са насочена към дистрибуцията. Благодарение на оптимизирането на логистиката и въвеждането на практиката на еднопосочни курсове през изминалата година например сме спестили 262 т емисии CO2 в околната среда.

Друг важен аспект, свързан с оптимизиране на енергийната ефективност, намаляване консумацията на вода и на емисиите CO2, е непрекъснатата комуникация за повишаване информираността и ангажираността на служителите на компанията и тези на външните фирми, работещи на територията на пивоварната. Затова основен принос има системата за енергиен мониторинг, която от години е внедрена във пивоварната и чрез която ежедневно всеки служител има възможност да следи и контролира ефективността на процесите, за които отговаря. Освен това, в израз на амбицията си да бъде зелен пивовар и отговорен корпоративен гражданин, който развива местната общност, "Загорка" АД от години дарява средства чрез провеждането на публичен конкурс, за различни зелени проекти в Старозагорска област.

Какви са непосредствените ви инвестиционни намерения за 2013 година?
Фокусът ни остава върху поддържането на високотехнологичните процеси в пивоварната и конкретно онези, които влияят върху намаляване на консумацията на вода и енергия. Предстои ни да реализираме мащабен проект, свързан с обновяването на външната архитектурна визия на сградите в пивоварна Загорка. В тази връзка ще проведем конкурс, чрез който искаме да привлечем млади и креативни архитекти, които да ни помогнат в изграждането на модерния архитектурен облик на производството ни.Ключови думи: Невен Маджаров, ЗагоркаTop