Интервю с Новия мениджър на направление Сградни технологии в Сименс инж. Александър Стоянов

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2011

Пазарната ни политика се основава на нов бизнес модел

Новият мениджър на направление Сградни технологии в Сименс инж. Александър Стоянов пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми инж. Стоянов, на каква пазарна политика смятате да заложите в настоящия момент и за в бъдеще?
Пазарната ни политика се основава на нов бизнес модел на работа с българските клиенти. От смесен модел – директна реализация на проекти и партньорски бизнес, преминаваме изключително и само на бизнес модел, базиран на партньорски бизнес. В тази връзка, първият и основен приоритет в настоящата ни работа е укрепване и доразвиване на отношенията с всички партньорски фирми – фирми инсталатори, системни интегратори, ОЕМ фирми, дистрибутори и др. Считаме, че това е стратегически дългосрочно оправдан модел, защото по този начин прехвърляме техническо ноу-хау към партньорските ни организации и спомагаме за изграждането на активна, професионална и стабилна мрежа. Вече имаме няколко успешно реализирани проекта по новата бизнес схема, сред които Спортна зала София, в която се внедрява BMS система, както и сградата на Alpha Bank - клон България. В момента е в процес на изграждане Galleria Mall Burgas, където също е внедрена BMS система на Siemens, както и част от системите за отопление, вентилация и климатизация. Чрез Brunata спечелихме търг за доставка на оборудване за абонатни станции на Топлофикация София, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие. Освен планираната работа през партньорски фирми, искаме да отворим и всички възможни дистрибуторски канали, които пазарната конюнктура позволява.
Върху коя част от продуктовата гама на направлението концентрирате усилията си в момента?
Siemens, направление Сградни технологии, в момента основно разработва две бизнес звена – продукти за ОВК инсталации и системи за сигурност и безопасност. В портфолиото ни за вентилация и климатизация (Heating Ventilation Products) са включени освен основните продукти, и системи за сградна автоматизация или сграден мениджмънт (BMS), които се явяват логичен завършек на останалите подсистеми. В тази насока ще акцентираме на решенията за сградна автоматизация на базата на контролери Siemens и върху BMS системите, които са достъпни в различни версии.
В другото ни бизнес звено - Системи за сигурност и безопасност, основен приоритет ще бъдат системите за пожароизвестяване и за газово пожарогасене. Сред останалите продуктови групи, които предлагаме в него, са системите за видеонаблюдение, контрол на достъпа и сигнално-охранителна техника. Друг акцент в тази продуктова група е възможността за цялостна интеграция на продуктите посредством софтуерната платформа MM8000.
Как бихте коментирали развитието на пазара на продукти за сградна автоматизация?
Пазарът на продукти за сградна автоматизация се развива аналогично на пазара на всякакъв вид проекти в България. Осезателно намаля броят на чуждестранните инвеститори, които залагат на качественото оборудване с по-висока начална цена на придобиване, но с чувствително по-ниски експлоатационни и енергийни разходи във времето. Фокусът върху цената на придобиване на системите е по-силен от всякога. Това доведе до намаляване качеството на предлаганите продукти и системи до неразумни нива. Този извод е валиден както за сградните технологии като цяло, така и в частност за системите за сградна автоматизация. Лъч надежда за нас представлява фактът, че зачестяват инвестиционните намерения за сгради с т. нар. зелени сертификати, при които използването на иновативни решения за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация са задължителни.
Какви маркетингови инициативи предвиждате през тази година?
Планираме да подготвим и разпространим пълна маркетингово-техническа документация под формата на каталози и брошури. Друг важен елемент в бъдещото ни развитие е работата ни по нашия уебсайт – стремим се да го направим по-интерактивен и посещаван от клиентите ни. Също така, планираме организирането на серия от обучения за партньорите ни, както и семинари за проектантите и инженеринговите фирми, на които да представим нашите технически решения и иновационни технологии.Ключови думи: интервю, Александър Стоянов, Сградни технологии, Сименс, SiemensTop