Инженеринг Ревю форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2006

В отговор на поставената в брой 3/2006 и развита в брой 4/2006 на сп. Инженеринг ревю техническа дискусия на тема "Каква помпа като тип, конструктивни специфики и технически характеристики би била подходяща за захранване с масло на подгряващата система на реактор", получихме становище от HERMETIC-Pumpen, което публикуваме в настоящия брой. Допълнително е известно, че маслото, изпълняващо ролята на топлоносител, е машинно AGIP ALARIA 3 HP с температура 320 °С. Според информация на специалистите по поддръжката от предприятието, маслото е чисто - без примеси. Необходимият дебит, осигуряван от помпата, следва да бъде 4 м3/ч, при поддържано налягане на изхода й в размер на 0.5 бара.

Целесъобразно е използването на херметични помпи

Транспортирането на маслотоплоносители в повечето случаи се осъществява при температури, близки до температурата на възпламеняване на маслото. По тази причина при недобро уплътняване на помпата съществува реална опасност флуидът да изтече в атмосферата, което би могло да предизвика пожар. Транспортирането на топлоносители в температурния диапазон от 200 до 400 °C чрез използването на центробежни помпи традиционно изпълнение налага да се подбере надеждно уплътнение с възможно най-опростен контрол. Това често пъти се оказва непосилна задача. Според нас, описаният проблем би могъл да се реши ефективно и сравнително елементарно посредством използването на херметична помпа.

Херметичните помпи представляват напълно затворени центробежни помпени агрегати в моноблокова конструкция без никакви уплътнения към атмосферата. Задвижването им се реализира по електромагнитен път посредством така наречения мотор с "къпещ ротор". Статорът и роторът са защитени от корозия посредством специални разделителни тръби, изработени от немагнитни материали. Охлаждането на двигателя и смазването на плъзгащите лагери се осъществява от транспортирания флуид, като част от него се отклонява в периферията на работното колело, обтича ротора на двигателя и се връща обратно през кухия вал към смукателната страна на работното колело. Необходимият за целта "горещ мотор" е оборудван със специална намотка с клас на изолация C и издържа на продължителни работни температури до 420 °C без външно охлаждане.

За конкретните условия на работа като преимущество на херметичните помпи спрямо стандартните хидравлични машини с уплътнения на вала е абсолютната херметичност, което гарантира отсъствието на течове. Двустепенното изолиране на транспортирания флуид от околната среда е реализирано посредством статорната тръба и корпуса на двигателя. Друго съществено предимство се състои в изключително дългия междуремонтен период. Този фактор оказва положително влияние върху стойността на жизнения цикъл на помпения агрегат, допринасяйки за оптимизиране на разходите по поддръжката и закупуването на резервни части. Не бива да се пренебрегва и фактът, че херметичните помпи работят безшумно. Отсъства шумовото натоварване, типично за помпите традиционно изпълнение, като шум от вентилация, от съединител или от сачмени лагери. Не се наблюдават и вибрации. Към предимствата на херметичните помпи пред стандартите с основание би могла да се причисли и моноблоковата конструкция. Помпата се свързва директно към двигателя фланцево, чрез което отпада необходимостта от използването на съединител и рама. По този начин се постига свръхкомпактност на машината и малки монтажни размери. Конструкцията на херметичните помпи е без сачмени лагери. Вместо тях се използват два плъзгащи лагера, които се смазват директно от транспортирания флуид и се отличават с много ниска степен на износване.

инж. Х. Грумбах,
HERMETIC-Pumpen
Top