Инженеринг Ревю форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2006

Уважаеми колеги, управление ВиК на ЛукОйл Нефтохим Бургас търси технически и икономически обосновано решение за изгаряне на центрофугирани нефтени биологични и първични утайки в цех ИПО (Изгаряне на промишлени отпадъци). Веществото е високовискозно с наблюдавана тенденция към засъхване. Съдържанието на сухо вещество в нефтените биологични и първични утайки е над 200 mg на литър.

Какъв би бил най-целесъобразният метод на работа на горелката - ултразвуков, ротационен или друг, предвид спецификите на приложението? Моля, обосновете избора на принцип на работа на горелката, изхождайки от високия вискозитет на веществото и склонността му към засъхване. Съществуващата тенденция към засъхване следва да се отчете при избора на горелка, за да се предотврати запушването й, както и на целия трак след нея.

Сред изискванията ни към поставената инженерна задача са намиране на оптимален технически начин за разпръскване на медията и увеличаване на активната площ.

Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача
на e-mail: reklama@tllmedia.bg, факс 02/818 38 00 или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9.

За допълнителна информация по темата ни търсете на редакционните телефони:
02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32.Ключови думи: ИПОНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top