Коментар от фирма Ханиуел

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2012

Разходомерът VersaFlow Vortex оптимизира процеса на производство и разпределяне на топлинна енергия

От основно значение за ефективността на топлофикационните дружества в днешни дни е точното измерване на произведената и подадената към потребителите топлинна енергия. За да откликне на тези нужди, Ханиуел предлага модерен вихров разходомер VersaFlow Vortex с вградено измерване и компенсиране по температура и налягане и измерване на поток топлинна енергия.

Разходомерът VersaFlow Vortex е комплексен "all-in-one" прибор, проектиран за точно измерване на обемен, масов и топлинен разход, което води до оптимизиране на процеса на производство и разпределяне на топлинна енергия.
Ивайло Иванов, експерт продажби полево оборудване, ХаниуелЕКСКЛУЗИВНО
Top