Коментар от фирма Сензомат

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

ПОДОБНИ СТАТИИ

Сертифицирането по EN ISO 13849-1 е начин за съгласуване на продуктите с Директива 2006/42/ЕО
В ЕС има законово изискване уредите и съоръженията да се съобразят с Директива за машиностроене 2006/42/ЕО. За компонентите за безопасност тази съвместимост трябва да бъде потвърдена от оторизиран орган. Най-лесният начин устройствата да се съгласуват с Директивата е да се сертифицира продуктът спрямо EN ISO 13849-1 или да му се даде ниво на надеждност (PL). Има и друг начин това да стане, като пътят е през IEC62061 и SIL нивата на безопасност. Но да бъде убеден оторизираният орган, че има съвместимост с Директивата за дадено устройство, без то да е сертифицирано по някой от споменатите стандарти, не е реалистично на практика.

Повечето от системите за сигурност на нашия партньор Банер инженеринг - САЩ са категория 4 ( PLe), светлинните бариери 2 EZ-screens са категория 2, а лазерните скенери за безопасност са категория 3 (PLd).

Малка част от изделията на Банер, най-вече по-стари серии, не са сертифицирани по тази Директива, това обаче не означава, че те са по-малко надеждни. Напротив, приемат се с голямо доверие в Канада, САЩ и повечето страни извън ЕС. В Европа те могат да бъдат оферирани за замяна на резервни части, но не и за изграждане на нови инсталации.

Голяма част от продуктите на Банер инженеринг отговарят на Директива 2006/42/ЕО
Важното е, че голямата част от системите за машинна и човешка безопасност на Банер инженеринг – САЩ отговарят напълно на посочената Директива и мнението на колегите от САЩ е, че щом един закон е въведен и важи за всички страни членки на Европейския съюз, той трябва да се спазва от всички. Особено, когато се отнася за безопасност на хора и машини.

Най-често прилаганите за тази цел изделия от Банер са светлинни бариери с различен брой и разстояние на лъчите, бутони за авариен стоп  или стоп-въжета, оптични бутони за контрол на двете ръце DUO-TOUCH, Interlock ключове за врати и охрана на периметър. Най-новите попълнения към този вид техника са лазерните скенери за контрол на периметър и новите контролери за безопасност, които могат да предложат комплексен подход за управлението на цялата safety система на дадена машина. Предлагат се и бус-системи и бус-съвместими устройства за системи за сигурност.

Оборудването на съвременните машини с модули и решения за безопасност вече не е въпрос на желание, а е регламентирана необходимост, а със системите за безопасност от Банер това може да бъде постигнато просто, надеждно и нормално като цена.
Грациела Димитрова, Сензомат - Представителство Банер - САЩКлючови думи: СензоматЕКСКЛУЗИВНО

Top