Машини за рециклиране на хартия и картон

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5/2023 > 27.07.2023

  • Днес използваните хартия и картон са важна суровина за целулозно-хартиената индустрия в цял свят

  • Преди да се предприеме рециклирането на хартия, е важно да се знае кои продукти подлежат на този процес

  • На пазара се предлагат различни размери балиращи машини за картон, с различни капацитети и функции – включително за хоризонтална или вертикална експлоатация


Почти всички бизнеси и домакинства генерират отпадъчна хартия и картон. Дали става въпрос за кашони, шредирана хартия, опаковки от хранителни продукти или нещо друго, хартията и картонът се използват ежедневно в редица дейности.

Днес използваните хартия и картон са важна суровина за целулозно-хартиената индустрия в цял свят. Те често предлагат предимства и в екологичен, и в икономически аспект пред първичните суровинни материали. Търговията с използвани опаковъчни материали от хартия и картон е бизнес с дългогодишна история, който обаче изисква материалите да са подходящо сортирани.

В зависимост от системата за събиране, събраните смеси съдържат замърсители като пластмаса, метали, текстил, стъкло или инертни материали, които трябва да бъдат сепарирани преди да се предприеме последваща дейност. Само по този начин може да бъде постигнато съответствие с изискваните спецификации.

 

Рециклиране на хартия

Преди да се предприеме рециклирането на хартия, е важно да се знае кои продукти подлежат на този процес. Сред тях са копирна хартия, пликове, вестници, указатели, каталози, списания, касови бележки и др.

Шредерите за хартия може да са полезни за прикриване на личната информация от недобронамерени лица, но те затрудняват рециклирането. Малките лентички шредирана хартия лесно се улавят от сложните машини в рециклиращото предприятие като това може да доведе до повреда или забавяне на целия процес заради спиране на оборудването вследствие на задръстване. Обикновено рециклиращите дружества не приемат шредирана хартия, но има и изключения, поради което е добре този детайл да се уточни с местното предприятие преди предаването или изхвърлянето на отпадъците.

Първата стъпка от рециклирането на хартия е събирането на отпадъчните материали за транспортиране към рециклиращите съоръжения. В повечето случаи хартията се събира разделно в отделни контейнери с цел да се избегне смесването й с други отпадъци – хартия, замърсена с хранителни продукти, мазнина или вредни химикали, не може да бъде рециклирана и трябва да бъде отклонена за депониране.

След като е поставена в правилния контейнер, хартията се събира и извозва до рециклиращото предприятие за сортиране. Там отпадъчната хартия се измерва и сортира в отделни категории, тъй като определени типове хартиени продукти се преработват по различен начин. Например лъскавата хартия от списания се обработва по друг метод в сравнение с принтерната хартия, поради което тези две фракции трябва да бъдат сепарирани.

Впоследствие сортираната и проверена за наличие на замърсители хартия се балира и се изпраща към завод за хартия и целулоза, където започва същинският процес на рециклиране. Там хартията се шредира на малки късове, след което към нея се прибавят големи количества вода и химикали, като водороден пероксид, натриев хидроскид и натриев силикат, с цел да се разгради материалът до отделни влакна. Резултатът е кашеста маса, известна като целулоза, която е суровината за производство на рециклирана хартия. По-големите замърсители, като кламери, телчета и тиксо се отсяват и отстраняват от целулозата преди тя да премине към следващия етап.

Щом се отстранят замърсителите, целулозата се подава в голям флотационен резервоар, където към нея се добавят още химикали. Тези химикали и въздушните мехурчета спомагат за отстраняване на багрила и мастилата от целулозата, увеличавайки чистотата и белотата й. На този етап към целулозата могат и да се добавят багрила, за да се получи цветна хартия.

Получената целулоза, която представлява близо 99% вода и 1% влакна, се подава към финалния етап от процеса на рециклиране. След като е обезмастилена, тя преминава през огромни валяци, за да се отстрани излишната вода от сместа. Щом се отстрани влагата, целулозата преминава през нагрети валяци до формирането на дълги ролки от непрекъснати листа хартия. От тук ролките хартия се изпращат до различни производители за създаването на нови хартиени продукти.

Процесът на рециклиране на картон протича по аналогичен начин.

Сепаратори за хартия и картон

Балистичните сепаратори са най-добрият избор за ефективен процес на сортиране с висока експлоатационна достъпност и ниски оперативни разходи. Машината разделя постъпващия материал на две фракции. Отпадъчната хартия пада през отворите на лопатките. Картонът продължава в направление нагоре и прелива през горния край на машината. Вертикалното ускорение размесва цялостно материала, което води до добро ниво на сепарация с високо качество. Някои модели балистични сепаратори се предлагат с няколко последователни пресевни платформи, което увеличава ефективността.
Балистичните сепаратори са най-добрата алтернатива на дисковите и роторните сита. При тях почти не се стига до оплитане на отпадъчните материали, нуждаят се от малко поддръжка и предлагат гъвкавост при експлоатация.

Балиращи машини

Балиращите машини за хартия и картон могат да предоставят максимална възвръщаемост на инвестицията. В много случаи приходите от продажбите на рециклирания материал могат бързо да компенсират разходите за закупуването на оборудването.

Балиращите машини за картон са сред най-полезното оборудване за всяка организация, развиваща дейност в областта на рециклирането и управлението на отпадъци. Възможността за компактиране на хартия и картон е важна и за компании, боравещи с големи обеми опаковъчни материали в ежедневната си дейност, най-малкото заради факта, че балиращите машини са идеалното средство за оптимално оползотворяване на складовия капацитет.

На пазара се предлагат различни размери балиращи машини за картон, с различни капацитети и функции – включително за хоризонтална или вертикална експлоатация. Изборът на правилния модел гарантира, че машината ще предостави безпроблемна обработка на генерираните обеми отпадъци.

Шредери за картон

Те представляват машини, предназначени да превръщат картонени кутии и листа в малки късове или ленти. Предлагат се и специални шредери за картон, които могат да го обработят до гъвкав перфориран материал, подходящ за опаковане. От шредерите за картон се получават различни по форма и размер крайни продукти, като тези машини не бива да се бъркат с шредерите за хартия, макар и да имат аналогичен дизайн. Сред типовете шредери за картон, предлагани на пазара, са перфоратори, машини за кръстосано разрязване, дву- и четиривалови шредери, шредери за цели кашони, еднороторни шредери и др.


Вижте още от Машини


Ключови думи: рециклиране, хартия, картон, управление на отпадъци, шредери, сепаратори, балиращи машиниРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top