Машиностроителният сектор у нас

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2011

Част II – Обзор на най-новите технологични решения за машиностроене, предлагани на българския пазар

В продължение на темата от миналия брой 8/2011 на сп. Инженеринг ревю, посветена на състоянието на машиностроителния сектор у нас, в настоящия материал представяме най-новите технологични решения с приложение в отрасъла. Информацията е предоставена от специалисти във водещи български и чуждестранни компании, които споделиха новостите в продуктовата си гама и прогнозите си за развитието на бранша през следващите няколко години. Като цяло, участниците в проучването се обединиха около становището, че българското машиностроене има потенциал да се превърне във водещ високотехнологичен сектор с конкурентоспособни позиции на глобалния пазар, но само ако започне да инвестира по-активно във внедряване на съвременни технологии, съобразени с националните и европейските изисквания.

ABB предлага нови серии моторни защити и контактори
Фирмата, която вече е част от ABB, Jokab Safety, е технологичен лидер в решенията по безопасност в индустрията, независимо дали става дума за отделни машини или цели производствени линии. Jokab Safety присъства на пазара от 1988 г. и е призната за водеща фирма в системите за безопасност, умело съчетавайки изискванията за безопасност с изискванията за оптимална производителност и ефективност. Базираната в Швеция компания предлага широка гама от продукти, даващи възможност да се посрещнат и най-високите изисквания. Сред произвежданите от Jokab Safety продукти са специализирани релета и контролери, сензори, светлинни бариери, механични блокировки, защитни ограждения, системи за контрол, аварийни изключватели и др.
Съвместната работа на двете фирми с дългогодишни традиции вече дава своите резултати.

АBB лансира на пазара нова продуктова серия моторни защити MS-132 с номинален ток от 0.16 до 32 А и изключвателна способност до 100 kА. Друга новост в продуктовата гама на АBB е новата серия контактори – AF, с номинален ток до 38 А и номинално напрежение до 400 V АС. Особеност на новата серия контактори са електронните бобини с вградена защита от пренапрежение. Благодарение на тях отпада необходимостта от допълнителен таймер при пускане „звезда –триъгълник“ и само с 4 бобини се покриват управляващи напрежения от 20 V AC/DC до 500 V AC/DC. Предлага се и версия на бобините с понижена консумация (Z-серия), която е предназначена за директно управление от PLC. Специално за моторните защити MS, AF контакторите и софтстартерите PSR е разработена нова гама от аксесоари, позволяващи лесно, бързо и надеждно присъединяване на моторни защити, термични защити, контактори (включително реверсивни) и софтстартери във всички конфигурации, намиращи приложение в практиката. Отличната надеждност, способността за работа при тежки натоварвания и възможността за лесно и бързо конфигуриране правят новите продуктови серии на АBB незаменими за широк кръг приложения в машиностроенето.
АББ България

Портативен уред за измерване и анализ на вибрации от Антем
Най-новото технологично решение на нашите партньори от фирма Bruel & Kjжr Vibro, Германия, която предлага гама уреди и системи за off-line и on-line мониторинг и диагностика на вибрациите на машините, е 4-каналният портативен уред за измерване и анализ на вибрации VIBROPORT 80. Неговите нови характеристики са: анализ на динамичното поведение на машините и установяване на собствените и резонансни честоти; структурен анализ чрез външно възбуждане с импулсно чукче; балансиране на машините в производствено състояние в 1/2 равнини и др.

По отношение на прогнозата ни за развитието на сектора през следващите няколко години, очакванията ни са за бавен растеж.
Антон Чешмеджиев, фирма Антем

Работим с най-изявените производители на машиностроителни компоненти
Имаме изключителната възможност да работим заедно с най-изявените производители на машиностроителни компоненти. Наред с високото качество на произвежданите елементи, партньорите ни влагат много средства и усилия в усъвършенстване, развойна дейност и обучение на сътрудниците и търговските партньори. За нуждите на машиностроителния сектор предлагаме линейни направляващи и модули на фирма Schneeberger, чието име от много години е символ на модерна линейна технология в машиностроенето и приборостроенето; изключително богато многообразие от енергоподвеждащи системи ECS и гъвкави кабели CF на фирма igus; плъзгащи лагери за въртеливи iglidur, igubal и линейни движения DryLin от полимерни материали, които навлизат все повече във всички производства и особено при специфични изисквания за устойчивост към вода, сол, химически съединения, висока температура и много други. Не по-малко разнообразни и изключително атрактивни са модулите за линейно движение, гарантиращи сигурно производство и дълъг живот на машините и съоръженията. Ползотворното сътрудничество с нашите клиенти обогатява гамата от полимерни материали, създадени да отговорят на високите изисквания при специални приложения от практиката. Фирма GMN, Германия, е доказала името си като един от най-изявените производители на прецизни лагери и възли за металорежещи машини, еднопосочни съединители и шлифовъчни вретена. Немският ни партньор Ringspann предлага огромно многообразие от съединители. Съвместно с FEY участваме в разработка и внедряване на авангардни решения на уплътнения в металургията и минната промишленост.

Сред новите технологични решения, които предлагаме, са редукторите CYCLO на фирма Sumitomo CYCLO, чиито принцип на работа осигурява висок коефициент на полезно действие и голяма надеждност. Новост в продуктовата ни гама са и вълновите редуктори Harmonic Drive -оптимално решение за различни специфични приложения. Предлагаме и резбови вложки HeliCoil и свързващи елементи от Bоеllhoff, които спестяват много време и средства на всички етапи на производствения процес - от проектирането до ремонта и модернизацията.

През последните години работим много усилено по развиване и задълбочаване на контактите и партньорството ни с всички предприятия от машиностроенето, а също така и от сферата на химията, енергетиката и добивната промишленост. Нашето участие още в процеса на проектиране, през специфичните условия на конкретното производство, също така и при ремонтната дейност, се оказват изключително полезни за клиентите. Използвайки опита и знанията ни, обединени с възможностите и усилията на производители и потребители, се постигат най-добри резултати.
Александър Попов, управител на Атлас Техник

Задвижващо оборудване от SEW-EURODRIVE
БЕВЕР-ДРАЙВ, като официален представител за България на SEW-EURODRIVE, вече 20 години доставя задвижващо оборудване на български фирми. SEW-EURODRIVE е отдавна позната в България, не само защото е най-големият производител на задвижвания в света, а защото с инженеринговата помощ на специалистите от БЕВЕР-ДРАЙВ решава бързо техническите въпроси и доставя в кратки срокове задвижвания за всички клонове на българската промишленост: химическа, минна, хранително-вкусова (млекопреработвателни заводи, бирени и цигарени фабрики), циментови заводи, краностроене, складови стопанства, производство на строителни материали и др.
Божидар Рашев, Бевер-Драйв

Иновативност, комплексни решения и глобална подръжка са водещи принципи при производството на Мазак
В рамките на тазгодишния панаир ЕМО Хановер корпорация Ямазаки Мазак представи 24 нови модела металообработващи машини с повишена производителност, ефективност, ергономичност и екологичност. Централно място при моделите от 2011 г. заемат многофункционалните /струго-фрезови/ възможности на новите машини INTEGREX от сериите - i, j, е (в зависимост от приложението); новите модели на вертикални 5-осни обработващи центри VARIAXIS i-600 и i-700; иновативната машина ORBITEC 20, подходяща за производство на клапани и вентили при едно базиране; нов модел файбър лазерна машина OPTIPLEX 3015 за високоскоростно рязане при по-ниска мощност и разходи; новите модели хоризонтални, вертикални и стругови центри и гамата за производствена автоматизация - гъвкави производствени клетки и автоматизирано складово и инструментално стопанство. Новите машини са базирани на подобрен дизайн и конструкция за по-висока стабилност и производителност. Сред отличителните им характеристики са надеждност при предаване на задвижването, включително линейни направляващи с ролкови танкети, предавателни механизми, базирани на технология с ролки и ексцентрик, нова конструкция на шпинделите и задвижванията, температурна стабилност, подобрена ергономичност и обслужване, нови системи за управление и др.
Мазак поставя акцент върху въвеждането на технологии за енергийна ефективност, намаляващи електрическата консумация на металорежещите машини с повече от 20% при увеличена мощност и производителност. Стандартно се вгражда високоефективно автоматично LED работно осветление, намаляващо енергийната консумация при 10 пъти по-дълъг живот в сравнение с конвенционалните флуоресцентни лампи; ефективни мотори и задвижвания; автоматично изключване на стружкотранспортьор; високоефективни хидравлични системи в комбинация с хидроакумулатор; прибори за мониторинг и измерване на ел. консумация.

Мазак обръща внимание на екологичността като фундаментален елемент на съвременното общество. Следването на този принцип се постига чрез активно внедряване на възобновяеми материали и енергоспестяващи технологии. Ямазаки Мазак използват технологии за намаляване на брака, производство, функциониращо при опазване на околната среда и намаляване на емисиите от CO2.

Развитието на сектора на металообработващите машини през следващите години се очаква да следва изискванията на различните пазари по света. За целта е необходимо да се въвеждат перспективни продажбени стратегии и дизайн на подходящи продукти - както гъвкави и високотехнологични машини за производство на сложни, скъпи изделия, така и машини с общо предназначение, но с добър баланс между цена и технически характеристики.
Ботьо Георгиев, управител на фирма Бимекс Лимитид

Rexroth Blue Hydraulic Drives спестяват до 70% енергия
Благодарение на големия си опит в хидравликата и електрическите задвижвания, Bosch Rexroth откриват нови територии чрез комбинирането на тези технологии. Употребата на задвижвания с променлива скорост, т. нар. Blue Hydraulic Drives, предлага огромен потенциал за намаляване разходите за енергия, намаляване на шума и намаляване загубите на хидравлична енергия. В процеса на работа на помпите те се задвижват от електрически двигател или сервомотор с честотен конвертор, управляван от софтуер. Това позволява да се намали консумацията на енергия с 40-70%. Този тип задвижване увеличава живота и на стари машини, ако тяхната хидравлична система се модернизира и се инсталират помпи с регулиране на скоростта. Blue Hydraulic Drives увеличава ефективността на хидравличната система, като така се намалява обемът на резервоара и следователно се намалява мощността на охлаждащата система. По този начин, за Blue Hydraulic Drives е необходимо по-малко пространство и обслужването на хидравличната система става по-лесно.

Чрез Blue Hydraulic Drives се постига регулиране на дебита на помпата и регулиране на налягането. По този начин може да се направят затворени хидравлични системи, в които регулирането на основните параметри става не в помпата, а в честотния преобразувател и неговия управляващ контролер. Такива системи се ползват например за синхронизиране на 2 или повече хидравлични цилиндри или за регулиране на тяхната скорост.

Bosch Rexroth предлага системите Blue Hydraulic Drives в два варианта. Първият включва помпа, задвижвана от високодинамичен сервомотор, управляван от електрически конвертор и софтуер. Този вариант осигурява значителни намаления в консумацията на енергия, хидравличните загуби и шума. Във втория, и по-евтин вариант, задвижването се осъществява с хидравлична помпа със стандартен асинхронен двигател, чиято скорост се регулира от конвертер Indra-Drive Fc. Помпите, които се ползват в системите Blue Hydraulic Drives, са от стандартната програма на Bosch Rexroth – зъбни (с външно и вътрешно зацепване), пластинкови и аксиално-бутални, като може да бъдат регулируеми и нерегулируеми. Системите Blue Hydraulic Drives намират приложение в металорежещи и металообработващи машини, машини за преработка на пластмаса, преси и др.
Стоян Янкулов, Бюро за развитие техника

Булмакметал предлага иновативни машини за по-висока производителност
Булмакметал е официален представител на OKUMA - един от водещите производители на цифрови металорежещи машини в света. В своята 113-годишна история OKUMA спазва основния си принцип да създава иновативни машини на базата на мехатрониката. Машините OKUMA отговарят на световните стандарти за качество и изискванията на Европейската общност за безопасност и опазване на околната среда. Патентованият от OKUMA PREX мотор получи Наградата за изключително енергоспестяваща машина, спонсорирана от Японската федерация по машиностроене, за мотор с постоянни магнити с многослойна прорязана структура. PREX моторите са интегрален тип с магнитно съпротивление, вградени в много шпиндели, използвани в металорежещите машини. Множеството разрези в мотора правят генерирането на магнитна съпротивителна мощност по-ефективно. Уникалната структура на ротора съдържа малко на брой вмъкнати постоянни магнити за увеличаване на коефициента на полезно действие. PREX моторът е по-производителен от индуктивните мотори, които бяха основен източник на енергия за шпинделите в миналото. С високия му въртящ момент се увеличава производителността на системата при номинални обороти с 4–9%. PREX моторите са компактни, с малка маса във въртящата секция, с което инерционната маса намалява с 47%. Това прави ускорението и забавянето доста впечатляващо. Комбинацията от всички тези характеристики намалява консумираната енергия с 5-13%. И тъй като в конструкцията са включени само няколко магнита, използването на редките в природата магнитни материали също се намалява.

Системата за температурна стабилност TAS осигурява компенсиране на температурните разширения и постоянна висока точност на обработка. Промяната на температурата на машината се следи непрекъснато от сензори и се компенсира в реално време с точност до 0,1 mm от системата за управление. При непрекъснат 24-часов режим на работа машината осигурява точност на произвежданите детайли в рамките на 5-8 mm, в зависимост от модела.

Тази технология вече е стандартно включена във всички модели на OKUMA. Тя осигурява по-висока производителност, като в същото време отпада нуждата от подгряване на машината, принудителното й охлаждане или работа в термоконстантни помещения. Всичко това има положителен ефект върху околната среда посредством намаляването на консумираната енергия.

Сред иновациите е и Machining Navi – система за избягване на вибрациите при обработка. Това е последната разработка на инженерите от OKUMA, която през 2010 г. спечели медала за технология на Японското общество на машиностроителите. Системата за управление улавя и анализира вибрациите и автоматично изчислява оборотите на шпиндела, при които те изчезват. В резултат, обработената повърхнина има по-висока гладкост, като в същото време се удължава животът на инструментите.
Олимпия Стоянова, управител на Булмакметал

Високопроизводителен Ethernet контролер от WAGO
В началото на 2011 г. WAGO представи новия, високопроизводителен Ethernet контролер 750-881, който обработва 1000 инструкции за 235 ms. Контролерът притежава голям обем памет за програми и уеб приложения, както и вграден двупортов Ethernet суич. Портовете на суича имат време за реакция от 1 ms, като предават информация в реално време както до производството, така и до мениджмънта на компанията. Контролер 750-881 поддържа няколко мрежови протокола за комуникация – Ethernet/IP, Modbus/TCP (UDP), HTTP, DHCP, FTP и др. Ключови за високата му производителност са 32-битовият процесор и програмната памет от 1 MB. Бързата памет за данни от 2 MB може да се използва както за уеб приложения, така и за съхраняване на данни. Контролерът позволява и изпращане на имейли на оторизирани лица с информация за аларми и други събития. Програмирането се прави със софтуера CoDeSys V2, който отговаря на стандарта IEC61131 и предлага 6 езика за програмиране като LD (Ладер диаграма), FB (Функционални блокове) и др. Към контролера могат да бъдат свързани до 250 входно/изходни модули, като потребителят може да избира измежду 400-те аналогови, цифрови и специални модули, които Ваго предлага.
Светлин Гарев, ВАГО България

wenglor предлага адаптирани към Ethernet сензорни технологии
В последните години мащабно се налага тенденцията за подмяна на съществуващите fieldbus системи от първо поколение с real-time Ethernet, познат и като индустриален Ethernet, в автоматизацията на машиностроенето и крайните решения. Специалистите на wenglor sensoric в Тетнанг, Германия, разпознаха необходимостта от нововъведението още в ранна фаза и изцяло премоделираха гамата сензори и съпътстващи устройства с оглед на бъдещите стандарти. Компанията интегрира нова real-time Ethernet технология в Transit Time и дифузни/рефлекс сензори с Background Suppression, като по този начин пусна в употреба първите “всичко в едно“ фотоелектрични сензори.

Наред с основните предимства за намаляване на инсталационните разходи и усилия спрямо конвенционалните системи, Industrial Ethernet е по-лесен и бърз за внедряване, което ще доведе до много по-масови приложения и процеси, изискващи бърз трансфер на данни, анализ на информацията и следене на процесите, както и на обвързването на независими комбинации тип сензор-задвижващ механизъм. Според Фабиан Бауер, изпълнителен директор на компанията, wenglor подготвя своите полеви устройства, така че да бъдат готови за всички бъдещи индустриални приложения, доближавайки се до ново ниво в сензорните технологии.
Светозар Захариев, търговски представител на wenglor electronic SRL

Нови решения за безопасност и високотехнологични електронни пускатели от Phoenix Contact
Намаляването на разходите е постоянно увеличаваща се тенденция във всички сектори на индустрията и това се дължи не само на икономическата криза. Икономическите аспекти като производителност, енергийна ефективност и безопасност на системите, придобиват все по-голяма значимост. За непрекъснато подобряване на тези фактори фирма Phoenix Contact разработва постоянно, в тясно сътрудничество със своите клиенти, високоиновативни и уникални в своята област продукти с широко приложение във всички сфери на машиностроенето.

Сред новите ни предложения са PIT-клемите с директна връзка, които са уникални с възможността за лесно и ефективно окабеляване без инструмент и без физическо усилие на гъвкави и твърди проводници от 0,34 до 10 мм2. Благодарение на специалния профил на клемата, силата на натиск е намалена с 50% в сравнение с всички подобни технологии, а времето за опроводяване – с 35% при гарантирано максимално качество на контакта.

От 2012 г. влизат в сила изискванията по стандарт DIN EN ISO 13849-1 за оперативна безопасност на машини и системи. В съответствие с новите изисквания Phoenix Contact предлага продуктовата фамилия PSR-релета за безопасност, разработени на база на най-усъвършенствани технологии и предоставящи оптимални решения за всяко приложение. Предлагат се универсални програмируеми релета, както и специализирани за конкретни функции.

За управление на трифазни асинхронни двигатели до 4 kW Phoenix Contact предлага иновативно решение с реверсивни електронни пускатели „4 в 1” . В корпус с дебелина само 22,5 мм са интегрирани 4 функции: управляващ контактор, реверсивен контактор, термична моторна защита и реле за безопасност към авариен стоп - категория 3. В сравнение със стандартните решения с механични контактори, новите пускатели CONTACTRON позволяват спестяване на място и време за опроводяване до 75%, а безконтактната технология на превключване гарантира 10 пъти по-дълъг оперативен живот.

Предлагаме и захранващи устройства за най-висока сигурност и непрекъсваемост на системите.

Със своите 4 продуктови групи захранващи модули, Phoenix Contact предлага решения за всяко приложение с голямо разнообразие на габарити, мощности и напрежения при най-висока оперативна надеждност. Предлагат се селективни (SFB) захранвания, разнообразни UPS модули, както и най-модерните устройства с IQ – технология за интелигентно непрекъсваемо захранване.
Владимир Лазаров, управител на ВиВ Изоматик

Надявам се тазгодишната тенденция на развитие в бранша да се запази
Сред новите продукти на фирма Гюринг България, предназначени за машиностроителния бранш, са свредлата тип RТ 100 HF RT 100 A и RT 100 T 15xD 20xD 25xD 30xD и 40xD. Разширяваме и гамата на предлаганите досега метчици, RF 100 високопроизводителни фрези и предлагаме нови райбери тип HR 500, HR 500 G, HR 500 Alu.

По отношение на въпроса, касаещ тенденциите в развитието, смятам че машиностроителният бранш никога не е бил приоритет на нашата държава, макар че в миналото беше много добре развит и имаше изключително образовани и знаещи специалисти. За съжаление, в момента не е така. Машиностроенето не е атрактивно като професия за младите хора и има огромен отлив от тази специалност. Това води и до липса на кадри на пазара - особено инженерни специалисти, владеещи западен език.
Силно се надявам тенденцията за развитие, която се забеляза през изминалата година, да продължи и в бъдеще, макар че ако сме честни, в тази посока се развиват предимно фирмите, които работят по поръчки от западни фирми. Това беше и причината в началото на 2011 г. да се отбележи ръст в развитието на машиностроенето. Дано държавата да си даде сметка, че това може да е печеливш бранш и да насърчи младите хора към тази специалност. Дано не се стигне до положение, в което при пенсионирането на днешните специалисти, да няма кой да ги замести и най-важното - да няма приемственост на кадрите.
Милена Маринова, управител на Гюринг България

Инвестирането в модерни технологии ще направи българските машиностроители конкурентоспособни на световния пазар
Сред новите продукти, които предлагаме за машиностроителния бранш, е 5-осният вертикален обработващ център Kovosvit MAS модел MCU 630VT-5X. През изминалата 2011 година бяха реализирани множество иновации, довели до разширяване на възможностите на модела MCU 630V-5X. Тази машина се характеризира с масивна носеща конструкция, която със своята здравина гарантира стабилност и постоянно качество на изработените детайли и повърхности. За всеки опитен техник е достатъчно само да види тялото и конструкцията на машината (например портала или въртящата маса), за да бъде повече от убеден относно предимствата на MCU 630V-5X. Основните й качества, в сравнение с конкурентни продукти, са ключовите компоненти от конструкцията - вертикалната подвижна шейна, както и двуосната маса, директно задвижвана от 3 отворени синхронни мотора с течно охлаждане и хидравлично застопоряване при каквато и да е позиция. Машината намира своите клиенти главно в областта на производството на сложни форми и матрици, високопрецизни детайли, както и в областта на енергетиката и автомобилната промишленост. Например, във фирма VAMOZ – servis (в град Острава, Чехия), която е типичен поддоставчик за автомобилната индустрия, използват MCU 630V-5X, вариант POWER за направата на матрици за изработка на детайли от леки сплави като например алуминиеви джанти, предпазни решетки и различни други детайли. Центърът е подходящ и за изработката на медицински изделия.

На базата на богатия си опит нашите партньори от KOVOSVIT MAS решиха през 2011 г. да внедрят множество иновации в модела MCU 630V-5X. Желанието им бе да разширят производствената си програма с една машина, която да може цялостно да обработи детайли като например един фланец. За тази цел бе необходимо MCU 630 да се оборудва с въртяща маса с възможност за високи обороти по ос C, както и със застопоряващо се вретено. Множество наши клиенти се нуждаеха от производствена машина, подходяща едновременно за извършване на фрезови (напр. фрезоване, пробиване, райбероване) и стругови операции, която да е с повишена точност по кръговите оси и да може да обработва детайли с диаметър до 1000 mm със скорост на въртене до 500 об./мин.  Всички тези възможности са реализирани в новия ни модел MCU 630VT-5X. Тази нова машина се предлага със системи за управление HEIDENHAIN TNC 640 или Siemens 840sl.

По отношение на виждането ми за българския машиностроителен пазар, смятам че годишното потребление (закупуване) на металорежещи машини с ЦПУ до голяма степен се движи от финансирането, осигурявано от Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българска икономика 2007-2013”. Ако се направи статистика на закупените машини по тази програма през последните години, обаче, ще се окаже, че българските фирми преобладаващо купуват нисък клас машини (т. е. евтини), които са с не особено добри технически и експлоатационни характеристики. Само малка част от закупените машини са от висок клас. А би трябвало да е точно обратното, защото ако искаме (българските машиностроители) да сме конкурентоспособни на световния пазар, то това не може да се постигне по друг начин освен с инвестиране в модерни технологии. Надяваме се, че през следващите години българските фирми все повече ще инвестират дългосрочно в металообработващи машини от висок клас.
инж. Стефан Мичев, ръководител направление CNC Технологии и Автоматизация, ЕСД България

Предлагаме широка гама сервозадвижвания, CNC управления и роботи за машиностроенето
Като лидер в света на индустриалната автоматизация, Mitsubishi Electric предлага широка гама продукти и решения за машиностроенето. С високите си функционални характеристики, Mitsubishi Electric налага стандарт в CNC управленията, като в ниския си клас фамилията М70 се явява и ценово ефективно решение за задачи с интерполация на 3 и повече оси. Роботите на Mitsubishi Electric са с изключителни показатели по отношение на повторяемост, бързодействие и олекотена конструкция. Гамата включва монтажни роботи до 5 кг (повторяемост ±0,005 мм), SCARA до 20 кг (повторяемост ±0,02 мм) и вертикални артикулационни роботи с 5 и 6 оси (повторяемост ±0,02 мм). Всички контролери на роботи ново поколение са с вграден Ethernet, което ги прави лесни за програмиране и интегриране, без допълнително оскъпяване.
В категорията сервомотори Mitsubishi Electric предлага стандартни мотори (oт 50 W до 55 кW), линейни и DDM (Direct Drive Motor). Сервомоторите на Mitsubishi Electric са с малки габарити, висока скорост за реакция (900 Hz), 292 144 имп./оборот енкодер, който е реализиран изцяло с оптика без подвижни компоненти, абсолютен енкодер като стандарт. Сервоуправленията на Mitsubishi Electric допълват характеристиките на моторите – автотунинг, с възможност за непрекъснато действие в работен режим, потискане на осцилациите, на вътрешни шумове и др. От контролерите ще спомена само IQ платформата, единствената на пазaрa мулти CPU PLC система, в която един контролер може да поеме управлението на цяла линия, комплекс или завод, като наред със стандартния ЦП, на същия рак може да се добави CNC ЦП, Робот ЦП. Всички те управляват специфичните си процеси, но делят общо адресно пространство и процесите са прозрачни един за друг. Към системата може да се добави и MES модул за автоматична връзка към ERP система, както и GOT HMI директно към дънната магистрала за високоскоростно опресняване на данните.

Важно място в гамата ни за машиностроенето заемат и средствата за машинно зрение с марката Cognex. Сензорите за визуална инспекция Checker са евтин, лесен за използване и интегриране и безкрайно надежден способ за разпознаване и локализиране на обекти, което ги прави подходящи за използване при ориентатори, подаващи съоръжения и манипулатори. Системите за визуална инспекция InSight предлагат мощни алгоритми за анализ на контури, повърхнини, геометрични размери. Камерите предлагат няколко типа калибрации, вкл. нелинейна до 45° спрямо работната равнина. Това ги прави приложими при точни измервания, както и при направляване на роботи.

Патентована технология IDMax, работеща в четците на индустриални кодове DataMan, прави Cognex доставчик на решения, на който повечето автомобилостроителни заводи в света се доверяват при четене на трудните DPM кодове. Уникален продукт е четецът за фиксиран монтаж DMR500, който Cognex представи на пазара през 2011 г. – скорост 95 декодирания/сек., 1024х768 резолюция, декодира едновременно до 128 кода, VSoC ( Vision System on Chip) технология. През изминалата година Cognex представи и уникален продукт в категорията преносими четци на ID кодове DM8000 – отново ID Max технология, патентована технология на течна леща, позволяваща настройваем фокус, патентована UltraLight технология за по-добро формиране на изображението на всеки вид маркировка и повърхност и комуникация на модулен принцип (серийна или Ethernet).
Илиана Айвазова, ръководител направление Cognex & Mitsubishi Electric, Ехнатон

Изработваме малки серии детайли за машини и съоръжения
Фирма ИПО е официален дистрибутор за територията на България на водещите световни производители на дизелови и газови двигатели CUMMINS и YANMAR, дизел генератори CUMMINS POWER GENERATION, филтри и филтриращи системи Fleetguard, автоматични скоростни кутии Allison, генератори за авиацията Houchin Aerospace, автомобилно оборудване и дизелови горивни системи BOSCH. Фирмата развива и собствено производство в сферата на металургията и металообработването - отливки от черни и цветни метали за енергетиката, корабостроенето, минната промишленост, земеделието и др.; центробежно лети пръстени от цветни метали с максимален външен диаметър Ж2300 mm при височина L 250 mm, центробежно лети втулки от цветни метали с максимален външен диаметър Ж1100 mm при височина L 650 mm. Границите на единични тегла на произвеждани отливки от черни метали са в рамките до 1200 kg стомана, манганова и въглеродна. Компанията произвежда и резервни части в малки и големи серии за минно-обогатителната индустрия, енергетиката, земеделието и др.; метални конструкции; мотокари, гъвкави хидравлични и пневматични съединения с работно налягане до 380 bar и температура от – 40 °С до +240 °С.
Георги Попов, управител на ИПО

Фрезови инструменти от Искар България
Традиционно, използването на стратегиите за груба обработка ни убеждава, че фрезоването с максимална дълбочина и широчина на рязане, обезпечава най-голям обем на отделен материал за единица време (MRR). Продължаващите проучвания за нови решения, увеличаващи продуктивността и впечатляващите характеристики на модерните инструменти за машинна обработка, ни показват една принципно различна концепция за фрезоване с големи подавания (HFM), с малка дълбочина на рязане и екстремално високо подаване на зъб. Комбинирането на малка дълбочина на рязане с голямо подаване не само обезпечава интензивното сваляне на метала, но също намалява използваната мощност. Нуждата от производителни стандартизирани фрезови държачи за такава изгодна производствена техника за грубо фрезоване води до нови съвременни инструменти. Например, групата на ISCAR - HELIDO UPFEED H600, разработена в последните години, представя високоефективна и в същото време икономична поредица от фрези, базирана на използване на двустранни пластини с 6 режещи ръба и необичаен преден ъгъл на геометрия.

Съществуват толкова много универсално-специализирани фрезови инструменти, с които работи клиентът, че тяхното съвместно използване съвсем не случайно ни води към следните въпроси: дали е възможно да се направят режещите инструменти по-универсални и дали можем да увеличим тяхната функционалност и да ги адаптираме към такъв изключително изгоден метод за обработка, какъвто е HFM? Отговорът е "да" и практичното му решение е цялата група твърдосплавни пластини със специфична геометрия, предназначена за закрепване в универсално-специализираните фрезови инструменти на ISCAR: H490 ANKX..-FF и H490 ANCX-FF за HELIDO H490 група държачи; APKT…-FF, ADKT…-FF и ADCT…-FF - за HELIMILL; OFMW…-FF - за HELIOCTO. Чрез монтирането на горепосочените пластини в подходящи 90°- и 45°-универсални държачи, клиентът ги превръща в ефективни HFM инструменти. Буквите FF (за "fast feed – бързо фрезоване") в означението на пластините обозначава тяхното директно назначение. Следователно, клиентът може да използва вече закупени държачи в нова роля, отваряйки друга изгодна възможност при операциите за грубо фрезоване. Нещо повече, допълнително предимство е намаляването на склада за режещи инструменти, използвани от клиента, което е очевидно преимущество за много производители. Трябва да се отбележи също, че обхватът на диаметри за универсалните фрезови държачи за грубо фрезоване, явяващ се като резултат от многогодишна практика в рязането на метали, днес е много по-широк от този на HFM държачите. Следователно, клиентът получава обещаващи възможности да подобри съществуващото производство без значителна промяна на CNC програмите и режещите инструменти.
Цветан Апостолов, Искар България

Нова гама бързодействащи преси Smartline SA от фирма ЛД
През м. ноември в завода на Schuler Group в Гьопинген, Германия бе демонстрирана новата гама преси Smartline SA под мотото „Smartline SA машинна еволюция, осигуряваща Вашия успех”. Клиенти на Schuler от цял свят проявиха интерес към презентациите, което наложи удължаването им с една седмица. Бързодействащите преси Smartline SA-S са проектирани да отговорят напълно на съвременните икономически изисквания и технологични предизвикателства, и да демонстрират нови тенденции при обработката на динамоламарина. С новата гама преси се продължава философията на фирма Schuler да предлага и доставя на клиентите комплексни решения като развиване, водене и подаване на материала, щанцоване, инструменти, подреждане на пакетите ламели, интегрирано управление и визуализация на процеса. Виждайки линията в действие, клиентите имаха възможност лично да се убедят в основните й предимства: високо качество на вложените компоненти, тяло от масивна чугунена отливка, даващо възможност да се постигнат едновременно максимално пресово усилие и брой на ударите (до 1000 за мин.), водене на щосела без хлабина, настройката със сервомотори, осигуряваща лесна и бърза смяна на инструментите, лесна поддръжка и обслужване. Специално внимание бе обърнато на новото управление на щанцоването, благодарение на което се постига икономия на материала от 10 до 30%, а патентованото регулиране на потъването на инструмента намалява износването и удължава живота му с до 30%.

През следващите години машиностроенето ще продължи да се развива в условия, които няма да се различават съществено от тези на предходните 2010, 2011 г., а това означава конкурентна борба за всеки клиент на всеки пазар. С цел оптимизиране на ограничените инвестиции е необходимо да се предлага най-подходящата за целта машина без излишни екстри и оскъпяване, а това означава гъвкави модулни решения с възможност за по-нататъшно разширение на функциите и автоматизиране. Пред клиент и производител стои една обща задача – да изберат най-доброто техническо решение, като изключително важно е преди това да се направи анализ на продуктовата гама и при възможност да се извърши унификация и технологична оптимизация, да се подберат най-добрата в техническо и ценово отношение машина и инструментална екипировка. Все по-често от решаващо значение за избора ще бъдат енергоемкостта на машините, начинът и необходимото време за сервиз, цената на консумативите. Обучението на обслужващия и сервизен персонал добива все по-голямо значение и ще бъде обект на преговори и договаряне. С доставката на оборудването ще продължи съвместната работа между производител и клиент за оптимално организиране на производствения процес, обучение на технолози и конструктори, обслужващ и сервизен персонал. Голямо предизвикателство пред българските производители е да участват заедно с водещи машиностроителни фирми в търгове за доставка на оборудване, финансирано по европейски проекти.
Здравка Дабижева, управител на фирма ЛД

Постоянната развойна дейност гарантира относителна сигурност в развитието на отрасъла
Фирма Мойсбургер (Meusburger) винаги се стреми да бъде в крак с потребностите и желанията на своите клиенти. След успешното въвеждане през 2011 г. на инструментални пакети за щанци, фирмата продължи развоя на нови продукти, свързани с инструменталното производство. Освен многобройните малки подобрения, които


Вижте още от Машини


Ключови думи: Машино-строителен сектор, България, ABB, Jokab Safety, Антем, bruel & kjaer, Sumitomo CYCLO, HeliCoil, Атлас Техник, SEW-EURODRIVE, БЕВЕР-ДРАЙВ, Мазак, Ямазаки Мазак, Бимекс Лимитид, Rexroth, Blue Hydraulic Drives, Б





Top