Мегер България, Александър Георгиев: Под новото име предлагаме значително по-богато продуктово портфолио

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 6/2015 • 18.12.2015

Александър Георгиев, Мегер България
Александър Георгиев, Мегер България

Александър Георгиев, прокурист, Мегер България, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Георгиев, наскоро Себа КМТ България се преименува на Мегер България. С какви структурни и концептуални промени във фирмата е свързано това събитие?
Първо бих искал да благодаря за отправената покана от Ваша страна, за мен винаги е удоволствие да работя със сп. Инженеринг ревю.
А в отговор на въпроса – Megger Group е най-големият производител в световен мащаб на оборудване за измерване в областта на енергетиката. С присъединяването на Seba KMT към тази група беше затворен напълно кръгът от продукти за диагностика и тестване на енергийни съоръжения.

Ние, Мегер България, като 100% собственост на Megger Limited, представляваме всички дружества от групата на територията на България и Македония. От структурна гледна точка не са извършени съществени промени, но това е характерно за работата на Megger Group – ако нещо работи, не го променят. Ние, разбира се, сме изправени пред огромно предизвикателство, тъй като представяните от нас продукти се увеличиха многократно и се наложи да оптимизираме доста нашата вътрешна организация.

Кои са най-иновативните продукти и технологии, които Megger Group разработва?
Megger Group разработва много голям обем от уреди и системи, които да оптимизират работата, бързодействието и точността на електрическите измервания. Фокусът на всяко едно от производствените подразделения е насочен в различна посока.

Шведският ни клон отделя главно внимание на апаратура за тестване на трансформатори, прекъсвачи и релейни защити. Немският клон е фокусиран върху техника за тестване с частични разряди, тангенс делта на кабелни линии, оптимизиране на методите за локализация на повреди по кабелни линии и т. н.

Английският клон е флагманът на групата – основните разработки са за лесни и удобни преносими уреди за тестване на всякакви електрически величини. Там кипи наистина огромен изследователски и иновативен труд.

Как се е изменила търговската политика на компанията за България, откакто е представена в страната?
Присъединяването ни към производител от ранга на Megger Group ни даде много по-голяма гъвкавост в технологично и ценово естество което доведе до значително увеличаване на пазарния ни дял в покриваната от нас територия.

Кои са актуалните предложения в портфолиото ви за българския пазар? Какви продукти и системи планирате да представите до края на годината?
В момента представяме новата ни система за тестване на съоръжения в подстанции и релейни защити SVERKER 900 – една наистина оптимална конфигурация за работа. За да сме наистина сигурни в качествата на уреда, ние го предоставихме за тестване на колегите от Техническия университет в София.

С подкрепата на доц. Димитър Богданов и неговите сътрудници извършихме пълни тестове на устройството с реални измервания, резултати от които ще може скоро да видите на страниците на списание Инженеринг ревю.

В плана ни за тази и началото на следващата година е представянето на новата ни система за тестване на трансформатори TRAX, която ще преобърне представите за надеждно и бързо тестване на този тип съоръжения.

Разкажете накратко за последните проекти, реализирани с решения на Мегер България.
Като изключим ежедневните усилия, които полагаме за популяризация на уредите и системите, които Megger Group предлага, в най-скоро време започваме един много интересен и отговорен проект в АЕЦ Козлодуй. Там, съвместно с нашия партньор – дружеството ЕЛИСА-Е, ще извършим проверка на състоянието на кабелното стопанство на 5-и и 6-и енергоблок в частта му КРУ 0,4 и 20 kV.

За целта ще бъдат проведени измервания с частични разряди и много ниска честота с определяне коефициент на загуби tanD. Проектът е доста мащабен и уникален по своята същност, тъй като включва наситена програма от измервания и оценка на резултати, които следва да се проведат в определен времеви интервал по време на плановия ремонт на съоръженията.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top