Обем на пазара на кабели

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2006

Внос/износ на проводници и кабели за напрежение, по-малко или равно на 1000 V

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на кабели и проводници за напрежение между 80 и 1000 V за периода 2000 - 2006 г. Информацията в таблицата е предоставена от Националния статистически институт (НСИ). Информацията за 2006 г. е предварителна и обхваща периода от януари до август, включително. Данните за износа на кабели и проводници за напрежение от 1000 V за 2000 г., 2002 г, 2003 г., 2004 г., 2005 г. и 2006 г., както и за износа кабели и проводници за напрежение, превишаващо 80 V, но по-малко от 1000 V, за периода 2002-2005 г. не са показани на фиг. 1 и фиг. 2, тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката - хармонизиран със законодателството на Европейския съюз - чл. 26 (1), т.3, които определят, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват). Отсъствието на данни за износа на кабели и проводници за напрежение от 1000 V през 2001 г. означава, че Националният статистически институт няма регистриран износ по позицията за съответната година. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на кабели са килограма и лева.
Top