Обем на пазара на светодиоди

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2006

Внос/износ на светодиоди, включително лазерни диоди

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на светодиоди, включително лазерните диоди, предоставена от Националния статистически институт. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на светодиоди, включително лазерните диоди, са килограма и лева.

На фиг. 2 отсъстват данни за износа на светодиоди за 2003 г., тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката, чл.26 (1), т.3, която определя, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват).
Top