Обем на пазара на уреди и инструменти за претегляне

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

Внос/износ на уреди и инструменти за претегляне за периода 1996 - 2005 г.

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на уреди и инструменти за претегляне в България, предоставена от Националния статистически институт. Данните се отнасят за периода 1996 - 2005 г. Публикуваната информация за вноса/износа на електромери за 2004 г. и 2005 г. е предварителна. Данните за вноса на кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори за 1996 г., 1997 г., 1998 г., 2001 г., както и за вноса на кантари за претегляне на постоянни тегловни маси и кантари и везни за дозиране за 1997 г., 2003 и 2004 г., и за вноса на апарати и инструменти за претегляне, измерващи повече от 30 кг. за 1997 г. не са показани на фиг. 1а, тъй като представляват конфиденциална информация. Данните за износа на кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори за периода 1996 - 2004 г., не фигурират на фиг. 1б, тъй като позицията е въведена в Митническата тарифа през настоящата година. В графиките отсъстват и данни за износа на кантари за претегляне на постоянни тегловни маси и кантари и везни за дозиране за 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г., както и за апарати и инструменти за претегляне, измерващи не повече от 30 кг. за 1996 г., кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори за 2005 г. и апарати и инструменти за претегляне, измерващи повече от 30 кг., но не повече от 5000 kg за 2005 г., тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката, чл.26 (1), т.3, която определя, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителния дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват). Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на уреди и инструменти за претегляне са килограм и лева.


Легенда:

  • Кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори
  • Кантари за претегляне на постоянни теглови маси и кантари и везни за претегляне или за дозиране.
  • Други апарати и инструменти за претегляне, измерващи не повече от 30 кг.
  • Други апарати и инструменти за претегляне, измерващи повече от 30 кг., но не повече от 5000 кг.Top