Обем на пазара на водотръбни котли

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2006

Внос/износ на водотръбни котли с часово производство на пара, непревишаващо 45 t в страната

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на водотръбни котли с часово производство на пара, непревишаващо 45 t, предоставена от Националния статистически институт. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на водотръбни котли с часово производство на пара, непревишаващо 45 t са килограма и лева. На фиг. 1 отсъстват данни за износа на водотръбни котли с часово производство на пара, непревишаващо 45 t за 2001, 2003, 2004 и 2005 г. тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката, чл.26 (1), т.3, която определя, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителния дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват).
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top