Оборудване за зърнохранилища

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2015

Списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, разглежда в рубрика Във фокус на настоящия си брой оборудване, намиращо приложение в изграждането на зърнохранилища.

Предлагаме на вниманието ви по азбучен ред изказвания на компании, работещи на българския пазар в тази сфера, които представят свои продукти и решения, отговарящи на специфичните изисквания при съхранението на зърно.

  • АС-ДС: Предлагаме съвременни решения за автоматизация на технологични процеси в силозно-складови стопанства
  • Вайд-Бул: Продуктите ни са подходящи за тежките условия в зърнохранилищата
  • Новите радарни уреди VЕGAPULS обхващат всички приложения в силозите и бункерите за зърно
  • Елтрак България: Оборудването за зърнохранилища САТ гарантира висока производителност
  • Сензорите за сухи и насипни материали на ифм електроник намират приложение в съхранението на зърно


  • Ключови думи: зърнохранилища, силози, АС – ДС, Вайд-Бул, VEGA, Елтрак България, ифм електроник    Top